Tài liệu

131 Câu hỏi nhanh Lịch sử lớp 12 (Có đáp án) Ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử

Trắc nghiệm nhanh lịch sử lớp 12 dựa trên từ khóa là tài liệu vô cùng hữu ích và không thể thiếu dành cho các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia tham khảo.

131 câu hỏi nhanh Lịch sử lớp 12 Đáp án kèm theo gồm đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam với các mức độ khác nhau. Tài liệu được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 12 củng cố lại kiến ​​thức cơ bản để đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Vì vậy, trên đây là 131 câu hỏi giải nhanh Lịch sử 12, mời các em cùng đón đọc.

131 câu hỏi nhanh Lịch sử lớp 12

  • Trắc nghiệm nhanh về lịch sử thế giới
  • Câu hỏi nhanh Lịch sử Việt Nam

21. Đánh dấu sự “trở lại” Châu Á của Nhật Bản.

22. Chính sách đối ngoại minh bạch của Nhật Bản là liên minh chặt chẽ với Mỹ.

23. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, sự ra đời của CHLB Đức và CHDC Đức chịu ảnh hưởng của chiến tranh lạnh.

24. 3 nước Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất là Việt Nam, Lào, Inđônêxia.

25. Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi là nhiệm kỳ tổng thống của Nenxon Mandena vào tháng 4 năm 1994.

26. Sự kiện tạo nên sự phân hóa đối lập về kinh tế – chính trị giữa Đông Âu và Tây Âu là việc Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan tháng 6/1947.

27. Sự kiện mở đầu cho chiến tranh lạnh là thông điệp mà Tổng thống Truman đọc trước Quốc hội Mỹ ngày 12/3/1947 (đánh dấu sự ra đời của chiến lược ngăn chặn toàn cầu).

28. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của tình thế hai cực, hai mặt và chiến tranh lạnh bao trùm thế giới là sự ra đời của khối NATO và liên minh Vácsava.

29. Từ những năm 70 trở đi, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ được gọi là cuộc CM của khoa học và công nghệ

30. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

31. Brexit là biểu hiện của sự phản kháng lại toàn cầu hóa.

Câu hỏi nhanh Lịch sử Việt Nam

1. Đặc điểm cơ bản nhất (quan trọng nhất) của giai cấp công nhân Việt Nam là sớm ra đời dưới tác động của phong trào cách mạng vô sản trên thế giới, đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười Nga.

2. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDP (trước chiến tranh thế giới thứ nhất).

3. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (sau chiến tranh thế giới thứ nhất).

4. Giai cấp cũ tồn tại trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDP là địa chủ phong kiến ​​và nông dân.

5. Giai cấp cũ tồn tại trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TDP là địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.

6. Dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa, giai cấp địa chủ chia làm 3: ĐẠI – TRUNG – THỦY / Giai cấp tư sản chia làm 2: Dân tộc – Thương nghiệp.

7. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp.

8. Lời sấm trên bàn hội nghị là sự kiện nhà yêu nước họ Nguyễn gửi yêu sách đến hội nghị Versailles ngày 18/6/1919.

9. Sự kiện được ví như “hồi chuông” thức tỉnh lòng yêu nước cho nhân dân ta là sự kiện NAQ gửi yêu sách đến hội nghị Vexai ngày 18/6/1919.

10. Sự kiện được coi là “quả bom nổ chậm” khiến kẻ thù khiếp sợ là việc NAQ gửi yêu sách tới hội nghị Vexai ngày 18/6/1919.

11. Kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920), qua đó khẳng định những người Cộng sản Việt Nam phải đi theo con đường thắng lợi. nếu họ muốn giành chiến thắng. CM vô sản.

12. Sự kiện mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX là việc Nguyễn Ái Quốc tìm ra đường cứu nước cho dân tộc.

13. Bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 – 1925).

14. Sự kiện đánh dấu sự vận động của công nhân từ tự phát sang tự giác trong phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925).

15. Hội VNCMTN và Tân Việt Cộng sản Đảng đều thực hiện chính sách chuyên chính vô sản.

16. Nguyên nhân chung dẫn đến sự chia rẽ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, sự biến tướng của Tân Việt Cộng sản là do sự xâm nhập và truyền bá rộng rãi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

17. Sự kiện khép lại một thời kỳ đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại.

18. Sự kiện kết thúc một thời kỳ đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là cuộc Khởi nghĩa Yên Bái thất bại.

19. Sự kiện mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam là sự ra đời của Đảng năm 1930.

20. Nguyên nhân quyết định nhất dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-1931 là sự ra đời và sự lãnh đạo của Đảng.

21. Đỉnh cao của phong trào 1930 – 1931 là sự ra đời của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh.

22. Cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho CM tháng Tám là cao trào CM 1930-1931.

23. Cuộc diễn tập thứ hai để chuẩn bị cho CM tháng Tám là cuộc vận động dân chủ 1936-1939.

24. Cuộc tổng diễn tập thứ 3 chuẩn bị cho CM tháng Tám là Phong trào kháng Nhật cứu nước.

25. Thành tựu lớn nhất của phong trào dân chủ 1936-1939 là quần chúng nhân dân đã trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

26. Thành công lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936-1939 đạt được là Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.

27. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936-1939 là có tính chất quần chúng, quy mô lớn, hình thức đa dạng.

28. Phong trào dân chủ 1936-1939 kết thúc khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

29. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (11/1939).

30. Hội nghị hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (5/1941).

31. Những hạn chế bên trong của Luận cương của Trần Phú đã được khắc phục từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 tháng 7-1936.

32. Tổ chức mặt trận dân tộc Việt Nam đầu tiên là mặt trận Việt Minh tháng 5/1941

33. Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5-1941 so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1939 của Đảng Cộng sản Đông Dương? Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

34. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 và tháng 5-1941 đều là Hội nghị chuyển hướng so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936.

35. Tên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tức là coi trọng chính trị hơn quân sự.

36. Sự kiện nào đã đánh dấu sự trở lại đầy đủ những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong cương lĩnh chính trị là: Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941.

37. Phong trào chống Nhật cứu nước, phong trào đồng khởi là những cuộc nổi dậy từng phần.

38. Hình thức của cách mạng là đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa.

39. Lực lượng đóng vai trò quan trọng nhất trong tổng khởi nghĩa tháng Tám là lực lượng chính trị.

40. Lực lượng có vai trò xung kích trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám là lực lượng vũ trang.

41. Hình thức giành chính quyền trong thế kỷ 8 là chính trị kết hợp với vũ trang.

42. CMT8 là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (cách mạng tư sản dân quyền).

43. 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

44. CMT8 là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (cách mạng tư sản dân quyền).

45. “BẮC ĐÀ MAN BATTLE” chỉ tình hình nước ta trước ngày 6 tháng 3 năm 46 khi miền Bắc đàm phán ý kiến ​​và miền Nam đánh Pháp.

46. ​​Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nước? Tự do

47. Nội dung thực tế có lợi cho chúng tôi trong hiệp định sơ bộ là hai bên ngừng bắn ngay tại miền Nam.

48. Hiệp định Sơ bộ năm 1946 là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên công nhận sự thống nhất của Việt Nam (1 trong 3 QUYỀN QUỐC GIA CƠ BẢN).

49. Đường lối kháng chiến chống Pháp gồm các văn bản sau: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị toàn dân kháng chiến, tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi, trong đó có tác phẩm Kháng chiến là nhất định thắng lợi, được giải thích đầy đủ. đủ, cụ thể nhất.

50. Kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc giao tranh ở các thành phố phía bắc vĩ tuyến 16 năm 1946.

51. Quyết tử cho tổ quốc, quyết sống là câu nói của Bác Hồ đã nói với trung đoàn thủ đô.

52. Kế hoạch đánh Pháp thần tốc đã bị chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 phá hỏng hoàn toàn.

53. Chỉ thị “phá cuộc tiến công thu đông của Pháp” là chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

54. Chiến dịch phản công đầu tiên ta giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Việt Bắc thu đông 1947.

55. Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp là Biên giới 1950.

56. Thắng lợi tạo bước ngoặt cơ bản cho cuộc kháng chiến chống Pháp là chiến dịch Biên giới 1950

57. Đánh tiêu diệt viện binh là phương châm tác chiến của Biên giới 1950

58. Đại hội đại biểu kháng chiến thắng lợi là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng vào tháng 2-1951.

59. Quả đấm sắt của tôi đối với Đạo Pháp là Đông Xuân 1953-1954

60. Mục tiêu chủ yếu của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch Nava là kết thúc chiến tranh trong danh dự.

61. Thắng lợi ban đầu làm phá sản kế hoạch Nava là Đông Xuân 1953 – 1954.

62. Trung tâm của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ (lúc đầu ở đồng bằng Bắc Bộ)

63. Giai đoạn chính của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ.

64. Vì sao ngay từ khi ra đời, kế hoạch Nava của thực dân Pháp đã chứa đựng yếu tố thất bại?

Thực dân Pháp gặp phải mâu thuẫn giữa “tập trung” và “phân tán” lực lượng.

65. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

66. Thắng lợi của quân và dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava Đông Xuân 1953-1954 và Điện Biên Phủ 1954.

67. Chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Điện Biên Phủ 1954.

68. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến ở Đông Dương là Điện Biên Phủ 1954.

69. Sự kiện kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp là thắng lợi ở hội nghị Giơnevơ 1954.

70. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là phải tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở hai miền. miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

71. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đồng sáng kiến ​​là sự ra đời của Nghị quyết 15 năm 1959.

72. Diễn biến nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế bảo toàn lực lượng sang thế tiến công? Đồng khởi

73. Chiến thắng đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ là Xuân Hè 1965 (An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài).

74. Thắng lợi làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ là Tết Mậu Thân 1968.

75. Bước ngoặt của cách mạng miền Nam: Đồng Khởi 1960 và Mậu Thân 1968.

76. Bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là Hiệp định Pari năm 1973.

77. Thắng lợi tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam là Hiệp định Pari năm 1973.

……….

Mời các bạn tải về 131 Câu hỏi nhanh Lịch sử lớp 12 để tham khảo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button