Tài liệu

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 4 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Cuối tuần môn Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học của các dạng bài trên lớp.

Bài tập cuối tuần lớp 3

  • Vở bài tập Toán Cuối tuần Tuần 3 Tuần 4
  • Đáp án Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 Tuần 4

nội dung bài học

  • Bảng nhân 6.
  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

Vở bài tập Toán Cuối tuần Tuần 3 Tuần 4

I.MULTIPLE-lựa chọn: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo lời nhắc:

Câu hỏi 1. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số viên bi bằng nhau?

A. 3 viên

B. 5 viên

C. 4 viên

D. 6 viên

Câu 2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Hiệu giữa số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899

B. 9999

C. 9888

D. 8888

Câu 4. Tìm một số biết rằng trừ 34 bằng 43 cộng với 58. Số phải tìm là:

A. 101

B. 135

C. 67

D. 91

Câu hỏi 5. Biết 356a7> 35679 giá trị của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Câu 6. Viết 4 số tiếp theo vào dãy số sau:

một. 1000, 1500, 2000, 2500, …………………… ..

b. 2200, 2600, 3000, 3400, …………………………………………………….

Câu 7. Tích của 45 và 5 là:

A. 205

B. 215

C. 225

D. 220

Câu 8. Tìm x biết x: 6 = 36 + 54

A. 540

B. 54

C. 5400

D. 90

Câu 9. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a) Có 7 lọ hoa, mỗi lọ đựng 6 bông hoa. Có tất cả bao nhiêu bông hoa?

A. 36 bông hoa

B. 42 bông hoa

C. 48 bông hoa

b) (Tùy chọn) 60 – x = 6 x 8 + 6 x 2

A. x = 120

B. x = 0

C. x = 48

II. Bài văn:

Bài 1: đếm

Bài 2: Đặt và sau đó tính toán:

34 × 2

11 × 6

43 × 2

30 × 6

bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

55 × 5 + 6

20 × 5 – 50

6 × 3 + 109

28 × 6 – 98

42 × 4 + 108

6 × 8 – 40

6 × 8 – 40

Bài 4: Điền số đúng vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Bài 5: Tổ đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm trong 4 tuần, biết rằng mỗi tuần họ sản xuất được 54 sản phẩm?

Bài 6: Tìm chu vi hình vuông có cạnh dài 25 cm.

Bài 7: Điền các số thích hợp cho các điểm trên trục số bên dưới:

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Bài 9: Tìm số thích hợp điền vào dấu?

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Đáp án Vở bài tập Toán cuối tuần lớp 3 Tuần 4

I.MULTIPLE-lựa chọn: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo lời nhắc:

Kết án Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9
Câu trả lời Một DỄ Một

II. Bài văn:

Bài 2: Tính rồi tính:

34 x 2 = 68

11 x 6 = 66

43 x 2 = 86

30 x 6 = 180

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

55 x 5 + 65

= 275 + 65

= 340

20 x 5 – 50

= 100 – 50

= 50

28 x 6 – 98

= 168 – 98

= 70

42 x 4 + 108

= 168 + 108

= 276

Bài 4: Điền số đúng vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Bài 5:

Dung dịch:

4 tuần đội công nhân sản xuất được số sản phẩm là: 54 x 4 = 216 (sản phẩm)

Trả lời: 216 sản phẩm

Bài 6: Tìm chu vi hình vuông có cạnh dài 25 cm.

Chu vi hình vuông là: 25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100 cm

Bài 7: Điền các số thích hợp cho các điểm trên trục số sau:

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Bài 8: Tìm số thích hợp để điền vào ?:

Bài tập cuối tuần Toán cánh diều 4

Xem trọn bộ lời giải sách mới, bài tập cuối tuần lớp 3 sách Cánh diều tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button