Biểu mẫu

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Tải xuống

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được Thoidaihaitac.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.

Bài viết liên quan

Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cam kết của sinh viên

  • 1. Cam kết không đi học muộn
  • 2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

1. Cam kết không đi học muộn

Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …..

LỜI CAM KẾT

(Rev: Đừng đi học muộn)

Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A

Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………

Là học sinh lớp …….. trường …………………

Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….

Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………………., Ngày… tháng… năm 20

LỜI CAM KẾT

V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do

Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!

Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:

– Đi học đầy đủ và đúng giờ.

– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.

Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh

Ký cam kết

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button