Biểu mẫu

Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở

Tải xuống

Bản cam kết trách nhiệm xây dựng, cải tạo nhà ở là văn bản cần thiết trước khi hộ gia đình tiến hành xây dựng nhà ở mà bạn nên tham khảo và chuẩn bị trước những giấy tờ cần thiết trước khi tiến hành xây dựng. Xin vui lòng tham khảo.

Bài viết liên quan
  • Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở thương mại
  • Bạn có thể mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm không?

Mẫu giấy cam kết về việc đảm bảo an toàn công trình

  • 1. Cam kết trách nhiệm xây dựng, cải tạo nhà ở số 1
  • 2. Cam kết trách nhiệm thi công cải tạo sửa chữa nhà số 2

1. Cam kết trách nhiệm xây dựng, cải tạo nhà ở số 1

Cam kết trách nhiệm xây dựng, cải tạo nhà ởCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

…………, ngày tháng năm …………

LỜI CAM KẾT

(Về đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong quá trình thi công)

Thân mến: ……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

– Tôi tên …………………….. Số CMND: .. do Công an cấp .. ngày. …… / …… / ……….

– Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. … …….

– Ngày ….. tháng ……….. năm ……… Tôi có đơn xin cấp giấy phép xây dựng ……………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo các công trình trên, tôi cam kết:

1 / Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong quá trình thi công để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2 / Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự ổn định và an toàn của các công trình được phép xây dựng trong quá trình xây dựng.

3 / Nếu gây lún, nứt, hư hỏng các công trình lân cận và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường theo quy định. Trong quá trình thi công nếu có gì sai so với cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. /.

………ngày……… tháng………năm………

Người cầm cố

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

2. Cam kết trách nhiệm thi công cải tạo sửa chữa nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY TỜ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
(Sửa đổi / cải tạo nhà ở)

Thân mến:

– Uỷ ban nhân dân …………………..

– Phòng quản lý đô thị

Tên tôi là: ………………………………………. …………Ngày sinh:……………………………. .

và vợ là: ……………………. …………..Ngày sinh:………………………….. …

Số ID: ……………………………………….. .. do Công an cấp ngày ….. / ….. / ………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… …………………………….

Là chủ sở hữu sử dụng công trình …………………………………… …………………………………… ………

Tôi và gia đình đã làm đơn gửi UBND phường ……………., quận ……………., xin xin phép xây dựng số nhà: …………..

Với nội dung:

– Diện tích xây dựng: ..m²; Số tầng: …………

– Chiều cao: ………… Tầng 1: ……….., Tầng 2: ………., Tầng 3: … ……., Tầng tum: …….

– Cơ cấu của dự án: ………………………………………. …………………………………………. ……………………………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo căn nhà trên, gia đình tôi cam kết:

1 / Tuân thủ nội dung giấy phép: Không mở cửa sổ, cửa ra vào, mở cửa sang các hộ liền kề gây bất tiện.

2 / Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong quá trình thi công để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3 / Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự ổn định và an toàn của công trình được phép trong quá trình thi công và trong thời gian bảo hành.

4 / Nếu gây lún, nứt, hư hỏng các công trình lân cận và xung quanh thì gia đình tôi sẽ có trách nhiệm khắc phục và bồi thường theo quy định chung.

Trong quá trình thi công nếu có gì sai so với cam kết trên, tôi và gia đình xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. /.

……………, ngày tháng năm ………

Xác nhận của UBND Phường …………..
… ………
… ………
… ………
… ………

Chủ dự án
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục xây dựng bất động sản trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button