Tài liệu

Bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến Nghệ An 2022 Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”

Bộ câu hỏi của cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An 2022 gồm 415 câu hỏi, có đáp án kèm theo, giúp bạn trả lời nhanh câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.

Hội thi “Tìm hiểu về kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” tỉnh Nghệ An năm 2022 sẽ diễn ra từ 8h00 ngày 22/8/2022 đến hết ngày 19/9/2022. Mỗi tuần, thí sinh dự thi thi và trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm.

Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An 2022

BỘ 1: TÌM HIỂU VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH CỤ THỂ

Câu 1. Theo Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, “thủ tục hành chính” được hiểu như thế nào là đúng?

B. Gửi phản ánh, kiến ​​nghị trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

C. Cả hai tùy chọn trên

Câu 25. Yêu cầu của các khiếu nại, kiến ​​nghị gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia?

A. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Ghi rõ các nội dung phản ánh, kiến ​​nghị theo quy định.

B. Có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến ​​nghị; Tổ chức, cá nhân phải có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi phản ánh, kiến ​​nghị.

C. Cả hai tùy chọn trên

Câu 26. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An được thành lập ở cấp nào?

A. Cấp tỉnh.

B. Cấp huyện, cấp xã.

C. Cả hai phương án trên.

Câu 27. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Chỉ thị nào sau đây?

A. Chỉ thị 30 / CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Chỉ thị số 26 / CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

C. Cả hai phương án trên.

Câu 28. Thời hạn giải quyết, trả lời khiếu nại, kiến ​​nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia?

A. Thời hạn giải quyết, trả lời khiếu nại, kiến ​​nghị là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, kiến ​​nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý dứt điểm, định kỳ 05 ngày làm việc các Bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời khiếu nại, kiến ​​nghị để thông báo cho tổ chức, cá nhân.

B. Đối với các khiếu nại, kiến ​​nghị đã có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, các Bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời khiếu nại, kiến ​​nghị để giải đáp cho tổ chức, cá nhân.

C. Cả hai phương án trên.

Câu 29. Quyết định số 22/2018 / QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định chức năng nào sau đây của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính?

A. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. sự điều hành của cơ quan, đơn vị.

B. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với những vấn đề liên quan đến phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu.

C. Cả hai phương án trên.

Câu 30. Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP quy định cán bộ, công chức được giao thực hiện thủ tục hành chính không được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính mà mình biết khi thực hiện thủ tục hành chính, trừ trường hợp được đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin đó để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

B. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu ngoài quy định mà không nêu rõ lý do bằng văn bản.

C. Cả hai phương án trên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button