Tài liệu

Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 (19 vòng) Đề ôn tập Violympic lớp 1 môn Toán

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 gồm 19 vòng thi, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong cuộc thi giải toán qua mạng những năm gần đây để chuẩn bị tốt cho năm học 2022-2023.

Với các dạng câu hỏi như hoàn thành phép tính, sắp xếp các ô có giá trị tăng dần, điền vào chỗ trống, tìm các cặp bằng nhau, điền <, >, = … Qua đó, học sinh nắm vững các dạng. Toán để tự tin bước vào kỳ thi giải toán qua mạng năm 2022 – 2023.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 |

  • Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1
  • Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2
  • Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3
  • Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép toán

(Điền các số thích hợp vào chỗ chấm để phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô trả lời)

Câu hỏi 1.1:…. 6 + 2 …. = 48

Câu 1.2: 3 …. + 52 = … 6

Câu 1.3: 3 … + … 5 = 59

Câu 1.4: …. 2 + 31 = 9 ….

Câu hỏi 1.5: 9 … – …. 1 = 16

Câu 1.6: … 7 – 3 … = 11

Câu 1.7: 5 … – …. 1 = 21

Câu 1.8: 7 … – … 1 = 24

Câu hỏi 1.9: …4 – 12 = 4 …

Câu 1.10: 75 + … 3 = 9 …

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7 … <71

Câu 2.2: 45 + 14 – ….. = 28

Câu 2.3: 46 – …. + 50 = 84

Câu hỏi 2.4: Có bao nhiêu số trong tất cả các số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76?

Câu hỏi 2.5: Hoa nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì được kết quả giống như kết quả của việc lấy 20 cộng với 11. Hỏi Hoa đã nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh cao trí tuệ

Câu hỏi 3.1: Số liền sau số 45 là số: …………

Câu 3.2: Năm nay bố 38 tuổi, con trai 12 tuổi. Hỏi tuổi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 3.3: 73 – 21 + …. = 67

Câu 3,4: … – 34 = 52 – 11

Câu 3.5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số có chữ số 8?

Câu hỏi 3.6: Biết số A = 78 – 14. Vậy số đứng sau A là số …….

Câu hỏi 3.7: Em hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Câu hỏi 3.8: Năm nay mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?

Câu 3.9: 25 – 12 + 46 = 23 + …..

Câu 3.10: Ở lớp 1A, tổ một có 13 học sinh. Nếu nhóm 1 thêm 2 bạn nữa thì số bạn nhóm 1 bằng số bạn nhóm 2. Cả hai nhóm có bao nhiêu bạn?

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Tính 15 – 3 = …….

24 – 3 = ……

3, 2 – 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào chỗ trống ……

Đầu tiên, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = …….

6, 4 + 4 = …….

Đặt>, <, = trong .....

7, 2 + 5 ….. 4 – 2 – 1

8, 2 + 2 ….. 5

9, 7 – 3 ….. 6 – 6

10, 8 – 2 – 1 ……. 3 + 4

Đề thi Violympic Toán lớp 1, vòng 3

Bài 1: Sắp xếp các ô với giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1, vòng 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 – 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = …….

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Đặt>, <, = trong .....

13, 8 – 3 + 2 ….. 10 – 3 – 2

14,9 – 5 ….. 8 – 3 – 1

15,9 – 3 ….. 10 – 5 + 3

16,7 – 4 + 2 ……. 10 – 6

Bài 3: Tìm các cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 1: Tìm các cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 2: Sắp xếp các ô với giá trị tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4

Bài 3: Trở ngại.

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 = 10 – …….

2. Điền dấu câu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 2 + 6 ...... 3

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – ….. = 7 – 6 + 3

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + ……. = 7

5. Điền vào chỗ trống các số thích hợp: 2 + 4 + …… = 7 + 2 + 1

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button