Tài liệu

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (9 môn) 44 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 6 (Có đáp án + Ma trận)

TOP 44 đề thi học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi học kì 2 năm 2021 – 2022 đạt kết quả như mong muốn.

Với bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 này, thầy cô dễ dàng xây dựng đề thi cuối năm cho học sinh của mình các môn: Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Công nghệ, Lịch sử – Địa lí, Tin học, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Toán, Giáo dục công dân. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí 44 đề thi học kì 2 lớp 6:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Bảng đặc tả đề thi học kì 2 môn GDCD 6 năm 2021 – 2022
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Bảng đặc tả ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6
  • Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

Câu 6. Đặt một câu về ích lợi của con bọ ngựa. Trong đó có sử dụng ít nhất một biện pháp tu từ em đã học.

Câu 7. Đoạn trích đã đem đến cho em những hiểu biết và bài học gì? (Trình bày 1 đoạn văn từ 5-> 7 câu).

II. Viết (6,0 điểm)

Trường học là ngôi nhà thứ hai với biết bao điều đáng để các em quan tâm: tình thầy trò, quan hệ bạn bè, bạo lực học đường, rác thải, gian lận trong kiểm tra,… Em hãy viết một bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà em quan tâm nhất trong nhà trường hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022

I. Đọc hiểu

– Câu 1 đến câu 5 mỗi đáp án đúng được tối đa 0.5 điểm.

 

1 2 3 4 5
A D C B D

 

– Câu 6: Tối đa được 0.5 điểm.

 

Điểm Tiêu chí Ghi chú
0.5 – Đảm bảo hình thức 1 câu văn: có đủ CN-VN, có một biện pháp tu từ. (0,25)

– Nội dung: Viết về ích lợi của con bọ ngựa. (0,25)

– Đặt một câu về ích lợi của con bọ ngựa. Trong đó có sử dụng ít nhất một biện pháp tu từ em đã học.
0.25 – Đạt ½ yêu cầu:

+ Đảm bảo hình thức 1 câu văn: có đủ CN-VN, có một biện pháp tu từ .

+ Nội dung: Viết về ích lợi của con bọ ngựa.

0 – HS chưa đặt được hoặc đặt câu không đúng yêu cầu.

– Câu 7: Tối đa được 1 điểm.

Điểm Tiêu chí Ghi chú
1 – HS viết đúng thể thức 1 đoạn văn (bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng), đảm bảo dung lượng từ 5 đến 7 câu. (0,25)

– Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong trong sáng, mạch lạc. (0,25)

– Qua đoạn trích, trình bày những hiểu biết sâu sắc và bài học ý nghĩa của bản thân về con bọ ngựa, về thế giới côn trùng, thiên nhiên, cuộc sống,…(0,5)

– Nội dung: HS trình bày những hiểu biết và bài học của bản thân sau khi đọc đoạn trích.

– Hình thức: Một đoạn văn từ 5 đến 7 câu.

0.75 – HS viết đúng thể thức 1 đoạn văn (bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng), đảm bảo dung lượng từ 5 đến 7 câu. (0,25)

– Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong trong sáng, mạch lạc. (0,25)

– Qua đoạn trích, trình bày những hiểu biết mới và bài học ý nghĩa của bản thân về con bọ ngựa, về thế giới côn trùng, thiên nhiên, cuộc sống,…(0,5)

0.5 – HS viết đúng thể thức 1 đoạn văn (bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng), đảm bảo dung lượng từ 5 đến 7 câu nhưng còn mắc lỗi về chính tả, ngữ pháp. (0,25)

– Qua đoạn trích, trình bày hiểu biết và bài học của bản thân về con bọ ngựa. (0,25)

0.25 – HS viết 1 đoạn văn nhưng còn chưa đúng thể thức, chưa đảm bảo dung lượng từ 5 đến 7 câu, nhưng còn mắc nhiều lỗi về chính tả, ngữ pháp.

– Trình bày được hiểu biết, bài học của mình nhưng còn lộn xộn.

0 – HS chưa viết 1 đoạn văn đúng thể thức hoặc không viết.

– Chưa trình bày được những hiểu biết, bài học của bản thân.

 

II. Viết

 

Tiêu chí Nội dung/Mức độ Điểm
1 Đảm bảo cấu trúc bài văn (theo kiểu bài yêu cầu trong đề) 0,5
2 Xác định đúng vấn đề (cần giải quyết theo yêu cầu của đề) 0,5
3 Triển khai vấn đề (theo yêu cầu của đề)

(Cần chi tiết hóa điểm cho mỗi ý cụ thể khi triển khai vấn đề và thống nhất trong Hội đồng chấm kiểm tra nhưng vẫn phải đảm bảo tính linh hoạt khuyến khích tư duy sáng tạo của HS)

3,5
4 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 0,5
5 Sáng tạo 1

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấp độ
Tên Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình – Biết được thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện, công dụng của bộ phận điều khiển, đồ dùng điện. – Phân biệt được các đồ dùng điện trong gia đình.

– Đề xuất một số biện pháp (việc làm) cụ thể để tiết kiệm điện năng cho gia đình.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5đ

15%

1

0,5đ

5%

1

20%

5

40%

2. Đèn điện – Kể tên được các bộ phận chính của bóng đèn huỳnh quang. – Giải thích ý nghĩa các số liệu.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1/2

10%

1/2

10%

1

20%

2. Nồi cơm điện – Biết được các bước nấu cơm điện. – Hiểu được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

– Trình bày cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

2 đ

20%

3

30%

3. Bếp hồng ngoại – Biết được các bước sử dụng, thông số kĩ thuật bếp hồng ngoại
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

2

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ: 100%

6

30%

1/2

10%

1

0,5đ

5%

1

20%

1

0,5đ

5%

3/2

30%

11

10đ

100%

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG THCS………….
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Công nghệ 6
Thời gian: 45 phút

A. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi lại vào bài làm.

Câu 1: Đáp án nào sau đây không phải đồ dùng điện phổ biến trong gia đình?

A. Quạt hơi nước, máy hút bụi, nồi áp suất.
B. Bếp hồng ngoại, tivi, bàn là.
C. Nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp từ.
D. Máy phát điện, đèn pin, remote.

Câu 2: Trong nguyên lí làm việc của nồi cơm điện: khi cơm cạn nước, bộ phận điều khiển sẽ làm giảm nhiệt độ của bộ phận nào để nồi chuyển sang chế độ giữ ấm?

A. Nồi nấu.
B. Bộ phận sinh nhiệt.
C. Thân nồi.
D. Nguồn điện.

Câu 3: Cần làm gì trong bước chuẩn bị của nấu cơm bằng nồi cơm điện?

A. Vo gạo
B. Điều chỉnh lượng nước cho đủ
C. Lau khô mặt ngoài nồi nấu
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Các thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện có vai trò gì?

A. Giúp lựa chọn đồ điện phù hợp.
B. Giúp sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.

Câu 5: Sử dụng bếp hồng ngoại theo mấy bước?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6: Công dụng của bộ phận điều khiển là:

A. Bật chế độ nấu
B. Tắt chế độ nấu
C. Chọn chế độ nấu
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Trên bếp điện hồng ngoại có ghi: 220V/ 2000W. Em hãy cho biết ý nghĩa của số liệu 2000W?

A. Cường độ dòng điện.
B. Công suất định mức.
C. Điện áp định mức.
D. Diện tích mặt bếp.

Câu 8: Công dụng của ấm đun nước là:

A. Đun sôi nước
B. Tạo ánh sáng
C. Làm mát
D. Chế biến thực phẩm

B. Tự luận (6 điểm):

Câu 9 (2 điểm): Em hãy đề xuất một số biện pháp (việc làm) cụ thể để tiết kiệm điện năng cho gia đình.

Câu 10 (2 điểm):

a) Em hãy kể tên các bộ phận chính của bóng đèn huỳnh quang?

b) Trên bóng đèn huỳnh quang có ghi 220V/36W, em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó?

Câu 11 (2 điểm): Trình bày cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022

A.Trắc nghiệm: (4 điểm). ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B D C C D B A

B. Tự luận: (6 điểm)

Câu 9. (2 điểm): Một số biện pháp tiết kiệm điện cho gia đình:

– Sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện như bóng đèn LED, các đồ điện có gắn nhãn năng lượng tiết kiệm điện.

– Giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm.

– Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện.

– Tắt các dụng cụ điện khi không sử dụng.

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 10. (2 điểm).

* Đèn huỳnh quang có 2 bộ phận chính:

– Ống thủy tinh (có phủ lớp bột huỳnh quang ) .

– Hai điện cực.

0,5

0,5

* Giải thích ý nghĩa các thông số ghi trên bóng đèn huỳnh quang

– 220V: Điện áp định mức.

– 36W: Công suất định mức.

0,5

0,5

Câu 11. (2 điểm)

a) Việc lựa chọn nồi cơm điện cần chú ý đến các thông số kĩ thuật.

– Các đại lượng điện định mức (điện áp định mức, công suất định mức).

– Dung tích nồi.

– Các chức năng của nồi.

– Phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

0,25

0,25

0,25

0,25

b) Một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện

– Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát.

– Không dùng tay, vật dụng khác để che hoặc tiếp xúc trực tiếp với van thoát hơi hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.

– Không dùng các vật cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi nấu.

– Không nấu quá lượng gạo quy định so với dung tích của nồi nấu.

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG THCS……..
———****——–

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. tiêu đề, đoạn văn.
B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.
C. mở bài, thân bài, kết luận.
D. chương, bài, mục.

Câu 2: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:

A. Bút, giấy, mực.
B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,…
D. Con người, đồ vật, khung cảnh,…

Câu 3: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.
D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 4: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.
B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.
C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ.
D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.

Câu 5: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.
C. Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 6: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng.
B. Trang.
C. Đoạn.
D. Câu.

Câu 7: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.
B. Chọn chữ màu xanh.
C. Căn giữa đoạn văn bản.
D. Thêm hình ảnh vào văn bản.

Câu 8: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.
B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.
C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.
D. Nhấn phím Enter.

Câu 9: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

A. chọn hướng trang đứng.
B. chọn hướng trang ngang.
C. chọn lề trang.
D. chọn lề đoạn văn bản.

Câu 10: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…

Câu 11: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.
B. 10 cột, 8 hàng.
c. 8 cột, 8 hàng.
D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 12: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 14: (3 điểm) Quan sát Hình 9 và cho biết:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (9 môn) 44 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 6 (Có đáp án + Ma trận)

a) Tên của chủ đề chính.

b) Tên các chủ đề nhánh.

c) Có thể bổ sung thêm chủ đề nhánh nào nữa không?

Câu 15: (1,5 điểm) Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?

Hình 11

Câu 16: (1 điểm) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Insert Left a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã chọn.
2) Insert Right b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã chọn.
3) Insert Above c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã chọn.
4) Insert Below d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đã chọn.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mức độ Nội dung/Chủ đề Yêu cầu về nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
ĐẤT VÀ SINH VẬT Biết được thành phần, nguồn gốc và đặc điểm của các loại đất.

– Các loại động vật ngủ đông

Giá trị của các loại đất.

– Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào Đề bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì
Số câu

Điểm

%

5

1,25

12,5%

5

1,25

12,5%

½

1,0

10%

½

1,0

10%

11

4,5

45%

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN Biết được số dân thế giới.

– Châu lục nào có số dân đông nhất, thấp nhất.

– Hiện tượng bùng nổ dân số.

-Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên

-Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới

Nguyên nhân của sự gia tăng dân số.

– Tác động của thiên nhiên trong sản xuất

Các phương pháp giải quyết bùng nổ dân số. Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.
Số câu

Điểm

%

3

0,75

7,5%

1,5

3,0

30%

2

0,5

5%

1

02,5

2,5%

½

1,0

10%

8

5,5

55%

Tổng

Số câu

Điểm

%

 

8

2,0

20%

 

1,5

3,0

30%

 

7

1,75

17,5%

 

½

1,0

10%

 

1

02,5

2,5%

 

1

2,0

20%

 

19

10

100%

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG THCS………..

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2021 – 2022
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 6

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đầu dòng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Hai thành phần chính của lớp đất là:

A. Hữu cơ và nước
B. Nước và không khí
C. Cơ giới và không khí
D. Khoáng và hữu cơ

Câu 2. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là

A. sinh vật
B. đá mẹ
C. khoáng
D. địa hình

Câu 3. Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

A. chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
B. có màu xám thẫm hoặc đen
C. tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
D. đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ

Câu 4. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:

A. Màu nâu hoặc đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng.
B. Màu xám thẫm độ phì cao.
C. Màu xám, chua, nhiều cát.
D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa.

Câu 5. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là

A. đất cát pha.
B. đất xám.
C. đất phù sa bồi đắp.
D. đất đỏ badan.

Câu 6. Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là

A. địa hình
B. nguồn nước
C. khí hậu
D. đất đai

Câu 7. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của con người đến phân bố thực, động vật trên Trái Đất ?

A. phá rừng bừa bãi.
B. săn bắn động vật quý hiếm.
C. Lai tạo ra nhiều giống.
D. đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 8. Các loài động vật nào dưới đây thuộc loài động vật ngủ đông:

A. Gấu nâu ở dãy Pyrenees (Pháp)
B. Cá tra, cá hồi
C. Cá voi xám
D. Rùa

Câu 9. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất?

A. Lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi.
B. Mang cây trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.
C. Khai thác rừng bừa bãi thu hẹp nơi sinh sống của sinh vật.
D. Trồng và bảo vệ rừng

Câu 10. Những miền cực có khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực vật nào sinh trưởng được trong mùa hạ?

A. rêu, địa y.
B. cây lá kim.
C. cây lá cứng.
D. sồi, dẻ.

Câu 11. Nêu phương hướng giải quyết bùng nổ dân số.

A. Kiểm soát tỉ lệ sinh, để đạt được tỉ lệ số dân hợp lý.
B. Có các chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí.
C. Thực hiện chính sách dân số hợp lí.
D. Phát triển kinh tế tốt để đáp ứng được sự gia tăng dân số

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số

A. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
B. tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm.
C. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm.
D. tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm

Câu 13. Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất

A. Châu Á.
B. Châu Âu.
C. Châu Phi.
D. Châu Đại Dương

Câu 14. Dân số thế giới năm 2018 là

A. 7,6 tỉ người
B. 76 tỉ người
C. 7,6 triệu người
D. 76 triệu người

Câu 15. Ý nào không phải là tác động của thiên nhiên tới sản xuất.

A. Tác động tới sản xuất nông nghiệp
B. Tác động tới công nghiệp
C. Tác động tới dịch vụ.
D. Tác động tới con người.

Câu 16. Bùng nổ dân số xảy ra khi

A. quá trình di dân xảy ra.
B. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
C. chất lượng cuộc sống được nâng cao.
D. tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%

Phần 2. Tự luận.

Câu 1. (2,0 điểm)

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào. Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

Câu 2. (2,0 điểm)

Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên. Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.

Câu 3. (2,0 điểm)

Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

Phần 1. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B D C C C C A
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C A B C B A D D

Phần 2. Phần tự luận (6 điểm)

Câu Hướng dẫn Điểm
Câu 1

(2,0đ)

Ý nghĩa:

– Giữ gìn sự đa dạng sinh học, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên.

– Bảo vệ được không gian sống của con người, đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Giải pháp:

Sử dụng tài nguyên hợp lí, tiết kiệm nhằm hạn chế sự suy giảm tài nguyên cả về số lượng và chất lượng

 

0,5

 

0,5

 

 

1,0

 

Câu 2

(2đ)

Tác động:

– Làm suy giảm nguồn tài nguyên.

– Làm ô nhiễm môi trường.

Giải pháp

Con người ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình với thiên nhiên và đã có những hành động tích cực đề bảo vệ môi trường bằng cách trồng rừng, phủ xanh đồi núi, cải tạo đất, biến những vùng khô cằn, bạc màu thành đồng ruộng phì nhiêu

1,0

 

 

1,0

 

 

Câu 3

(2đ)

Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đổi theo thời gian và không đều trong không gian

– Nơi đông dân: nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Ví dụ như Đông Nam Á, Đông Á…

– Nơi thưa dân: các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn. Ví dụ như Bắc Á, Trung Á …

1,0

 

0,5

 

0,5

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT …………..
TRƯỜNG THCS …………….

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TIẾNG ANH 6 (GOBAL SUCSESS)
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A.LISTENING:

Question 1 : Listen to the conversation and tick (v) T (True) or F (False). (0,8 pts)

T F
1. Robots can’t do many things today.
2. Worker robots can build very high buildings.
3. Teacher robots can teach on the internet.
4. Robots can talk to humans

Question 2: Listen and fill gap with ONE word / number. (1 pts)

Name Mi Nam
Class (5) ……………… (7)……………….
Idea 1 Put a (6) ………………. bin in every classroom. Encouraging students to use(8)……………….
Idea 2 Having book fairs. Organizing (9) ……………….fairs

B.PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,3pts)

10. A. fold B. close C. cloth D. hold

11. A. tooth B. there C. bathD. both

12. A. started B. worked C. waited D. wanted

II. Find the word that has different stress pattern in each line. (0,2pts)

13. A. planet B. machine C. houseboat D. solar

14. A. schedule B. super C. effect D. tower

C. LANGUAGE FOCUS:

I. Choose A, B, C for each gap in the following sentence. (1,2pts)

15 ……………… the film is late, I will wait to watch it.

A. Because
B. When
C. But
D. Although

16. My father first ……………… Da Lat in 2010.

A. visited
B. went
C. go
D. been

17. If the weather ……………… good, I ………………. camping with classmates.

A. is / will go
B. is / go
C. will be / go
D. will be / will go

18. ……………………is the longest river in Viet Nam, Mekong River or Dong Nai River?

A. Where
B. Which
C. How
D. Who

19. I like this gym……………. equipment here is new and cool.

A. an
B. a
C. the
D. O

20.The people here are ……………………………………

A. friendly
B. delicious
C. polluted
D. long

II. Word form: (0,3pts)

21. We should buy a(n)…………………………………washing machine for convenience. AUTOMATION

22. Instead of using plastic bag, we should use_…………………………………bag. REUSE

The23. air…………………………………causes breathing problems. POLLUTE

III. Find the mistake. (0,2pts)

24. The food was delicious, but most things didn’t cheap.
A B C D

25. Did your uncle too k you to watch the football match last week?
A B C D

D. READING:

Question 1: Choose the correct word to fill each blank in the following passage.(1pt)

Our future house will be on the ocean. It will be surrounded by tall trees and blue sea but we only have salt water in the ocean. We need fresh water for (26) ………. (drink/ drinking/ to drink/ to drinking) and for growing food (27) ……… (in/ on/ at/ into) farms.

Ocean water is too salty (28) ……… (drink/ drinking/ to drink/ to drinking). It is also too salty for watering plants. We must have the (29) ………. (things/ suggestions/ ways/ ideas) to make fresh water from salty water. We should be (30) ………. (careful/ careless/ carefully/ carelessly) not to waste water.

Question 2: Read the passage carefully, and then answer the questions. (1pt)

GETTING BACK TO NATURE

The Little Morocco is a beautiful building. We used stone and mud to build the hotel. There are skylights – windows in the roof to let light in – so we save electricity. The skylights give us light in the day, so we don’t use electric lights. We don’t use chemicals to clean the rooms because we don’t want to damage the environment.

You can walk in the mountains near the hotel and see lots of local wildlife. Enjoy a boat trip on the lake and see the amazing waterfalls, or visit the beautiful caves.

31. What did they use to build the hotel?

………………………………………………………………………………………………………………………………

32. How can the skylights help us to save electricity?

………………………………………………………………………………………………………………………………

33. Why don‟t they use chemicals to clean the rooms?

………………………………………………………………………………………………………………………………

34. What can you see in the mountains?

………………………………………………………………………………………………………………………………

35. What can you see when enjoying a boat trip on the lake?

………………………………………………………………………………………………………………………………

E. WRITTING:

I. Rearrange the words to make meaningful sentences. (1pt)

35. on/ My / will / the / future/ ocean / house/ be/.…………………………………………………

36. housework / help/ Robots / do/ the / will/ me/.…………………………………………………

37. surrounded / by / tall/ will/ blue/ sea / trees/ and / It / be/……..……………………………….

38. tallest / my / is / the / family / in / brother/ person / my.…………………………………….…

39. recycle / the environment. /bottles and cans/ we will help / If we/ …………………………………….

II. Write conditional sentences from statements. (1pt)

40. The film was so boring. However, Jack saw it from beginning to end. (but)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

41. In spite of having a happy ending, the film begins with a terrible disaster.(although)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

42. The Nile is the longest river in the world.

– No river ……………………………………………………………………………………………………………….

43. We will probably visit Japan in the future.

– We might ……………………………………………………………………………………………………………..

44. Our sources of energy will soon end if we don’t try to save them.

→ Unless…………………………………………………………………………………………

F. SPEAKING (2pts):

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022

A. LISTENING:

Question 1: Listen to the conversation again and tick (v) T (True) or F (False).

T F
1. Robots can’t do many things today. V
2. Worker robots can build very high buildings. V
3. Teacher robots can teach on the internet. V
4. Robots can talk to humans V

Question 2: Listen and fill gap with ONE word / number. (1 pts)

Name Mi Nam
Class (5) 6A (7) 6E
Idea 1 Put a (6) recycling bin in every classroom. Encouraging students to use(8)bus
Idea 2 Having book fairs. Organizing (9) uniform fairs

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,3pts)

10. C. cloth (/klɔθ/)

11. B. there

12. B. worked

II. Find the word that has different stress pattern in each line. (0,2pts)

13. B

14. C

C. LANGUAGE FOCUS:

I. Choose A, B, C for each gap in the following sentence. (1,2pts)

15. A. Because

16. A. visited

17. A. is / will go

18. C. Which

19. C. the

20. friendly

II. Word form: (0,3pts)

21. We should buy an automatic washing machine for convenience

22. Instead of using plastic bag, we should use reusable bag

23. The air pollution causes breathing problems

III. Find the mistake. (0,2pts)

24. The food was delicious, but most things didn’t cheap. → weren’t
A B C D

25. Did your uncle took you to watch the football match last week? → take
A B C D

D. READING:

Question 1: Choose the correct word to fill each blank in the following passage. (1pt)

26. drinking

27. on

28. to drink

29. ways

30. careful

Question 2: Read the passage then answer the questions below (1pt)

31. They used stone and mud to build it

32.There are skylights – windows in the roof to let light in.

33. Because they don’t want to damage the environment

34. We can see lots of local wildlife.

35. Enjoying a boat trip on the lake, you can see amazing waterfalls, or visit beautiful caves.

E. WRITTING:

I. Rearrange the words to make meaningful sentences. (1pt)

36. My future house will be on the ocean.

37. Robots will help me do the housework.

38. It will be surrounded by many tall trees and blue sea.

39. My brother is the tallest person in my family.

40. If we recycle bottles and cans, we will help the the environment.

II. Write conditional sentences from statements. (1pt)

41. Jack saw it from beginning to end but The film was so boring.

42. Although the film has a happy ending, it begins with terrible disaster

43. No river in the world is longer than the Nile

44. We might visit Japan in the future

45. Unless we try to save our sources of energy, they will soon end

F. SPEAKING (2pts)

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng đặc tả đề thi học kì 2 môn GDCD 6 năm 2021 – 2022

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao
1 Nội dung 1: Ứng phó với tình huống nguy hiểm Ứng phó với tình huống nguy hiểm – Nhận biết: Nhận biết được về tình huống nguy hiểm trong đời sống hằng ngày

– Thông hiểu: Xác định được cách ứng phó với từng tình huống cụ thể.

1 1
2 Nội dung 2: Tiết kiệm Tiết kiệm – Nhận biết: Nhận biết được những việc làm thể hiện tiết kiệm trong đời sống hằng ngày

– Thông hiểu: Xác định được biểu hiện của tiết kiệm với từng tình huống cụ thể.

1
3 Nội dung 3: Công dân nước CHXHCN Việt Nam Công dân nước CHXHCN Việt Nam – Nhận biết: Nhận biết được thế nào là công dân.

– Thông hiểu: Xác định được công dân nước CHXHCN Việt Nam

1 2 1
4 Nội dung 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân – Nhận biết được thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

– Vận dụng cao: Nhận biết và giải quyết tình huống

1 1 1
5 Nội dung 5: Quyền cơ bản của trẻ em Quyền cơ bản của trẻ em. – Nhận biết được quyền cơ bản của trẻ em.

-Thông hiểu: Nắm được các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

1 2 1
6 Nội dung 6: Thực hiện quyền trẻ em Thực hiện quyền trẻ em – Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện các quyền trẻ em

Thông hiểu:

– Vận dụng thấp: Đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của người khác;

1 1
Tổng 6 6 2 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng
Nội dung TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TL
Bài 7: Ứng phó vơi tình huống nguy hiểm -Biết được thế nào là tình huống nguy hiểm -Hiểu cách ứng phó với từng tình huống cụ thể Lựa chọn cách ứng phó với từng tình huống cụ thể
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

1

0,25

0,25%

1

0,25

0,25%

 

 

3

0,75

7,5%

Bài 8: Tiết kiệm -Biết được thế nào là tiết kiệm -Hiểu các biểu hiện, ý nghĩa của tiết kiệm Lựa chọn tiết kiệm với từng tình huống cụ thể
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam – Biết được thế nào là quốc tịch, công dân – Hiểu được nghĩa được cơ bản của công dân.

-Hiểu trách nhiệm của công dân

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

1

0,25

0,25%

 

 

 

1

1,0

10,0%

 

3

1,5

15%

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân -Biết thế nào là quyền và nghĩa vụ của công dân – Hiểu được cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân – Vận dụng kiến thức xác định quyền và nghĩa vụ của công dân

– Tình huống: Học sinh xử lý tình huống.

– Tình huống: Giải thích vì sao.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

1

0,25

0,25%

 

1

0,25

0,25%

1

2,0

20,0%

1

1,0

10,0%

 

4

3,75

37,5 %

Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em -Biết nhận biết quyền cơ bản của trẻ em

 

– Hiểu được các nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Vận dụng kiến thức xác định quyền cơ bản của trẻ em
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

1

2,0

20,0%

1

0,25

0,25%

1

0,25

0,25%

 

4

1,0

10,0 %

Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em -Biết quyền của trẻ em – Hiểu được cách thực hiện quyền trẻ em
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,25

0,25%

 

1

0,25

0,25%

2

0,5

5,0 %

Tổng số câu 6 6 2 1 15
Tổng điểm 1,5 1,5 4,0 3,0 10,0
Tỉ lệ 15% 15% 40% 30% 100%

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022

UBND QUẬN…………..
TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 2022
Môn: Giáo dục công dân 6
(Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. (3,0 điểm) Trắc nghiệm: Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa:

A. Nhà nước và công dân nước đó
B. Công dân và công dân nước đó
C. Tập thể và công dân nước đó
D. Công dân và cộng đồng nước đó

Câu 2. Người nào dưới đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam:

A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có cha là người Việt Nam, không rõ mẹ là ai
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam
C. Người không có quốc tịch nhưng sống và làm việc tại Việt Nam
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam nhưng cha không rõ là ai.

Câu 3. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước CHXHCN Việt Nam?

A. Bố mẹ N là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông Q là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà G có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.

Câu 4. Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
C. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

Câu 5. Là học sinh, em cần tránh làm gì để trở thành một công dân tốt?

A. Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
B. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.
C. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
D. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.

Câu 6. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là:

A. Yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.
B. Yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện.
C. Yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.
D. Yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện.

Câu 7: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:

A. Hốt hoảng
B. Bình tĩnh
C. Lo lắng
D. Hoang mang

Câu 8: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?

A. Học, học nữa, học mãi.
B. Tích tiểu thành đại.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 9. Quyền trẻ em là:

A. Tất cả những gì trẻ em mong muốn
B. Tất cả những điều trẻ em yêu cầu người lớn phải làm cho mình
C. Tất cả những gì trẻ em cần có để sống tốt, lớn lên một cách lành mạnh và an toàn
D. Trẻ em được tự do quyết định mọi việc theo sở thích của mình

Câu 10. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em:

A. Quyền được bảo vệ để không bị đánh đập
B. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể
C. Quyền được khai sinh và có quốc tịch
D. Quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm

Câu 11. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây:

A. Quyền được chăm sóc để nuôi dạy và phát triển
B. Quyền được vui chơi, giải trí
C. Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
D. Quyền được sống chung với cha mẹ

Câu 12. Thực hiện quyền của trẻ em là trách nhiệm của:

A. Cá nhân, gia đình
B. Cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội
C. Cá nhân, nhà trường và xã hội
D. Nhà trường và xã hội

PHẦN II. (7,0 điểm). Tự luận

Câu 1 (3,0 điểm): Em hiểu thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số nghĩa vụ cơ bản mà công dân Việt Nam phải thực hiện.

Câu 2 (1,0 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bế em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuôi và đặt tên cho bé là Bình An.

Câu hỏi: Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?

Câu 3 (3,0 điểm): Ngày nào Hùng cũng được mẹ cho tiền ăn quà sáng nhưng bạn ấy thường không ăn, để dành tiền chơi điện tử. Sau khi tan học, Hùng đi chơi điện tử đến tối muộn mới về. Những hôm không đi chơi, bạn ấy về nhà sớm nhưng không giúp mẹ việc nhà mà còn lên mạng tìm trò chơi. Thấy vậy, mẹ mắng và cấm Hùng không được chơi điện tử. Nếu còn tiếp tục, mẹ Hùng sẽ không cho tiền ăn sáng nữa. Hùng tỏ thái độ giận dỗi với mẹ vì cho rằng mẹ đã vi phạm quyền trẻ em của Hùng.

Câu hỏi:

– Em có nhận xét gì về hành động và thái độ của Hùng?

– Nếu là bạn của Hùng, em sẽ khuyên dùng như thế nào?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm ). 0,25 đ/đáp án đúng

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A C B C D C A B C C C B

 

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu Đáp án Điểm
1 – Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản của công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

– Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

– Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bầu cử và ứng cử

– Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Quyền bình đẳng.

– Quyền tự do ngôn luận; quyền đi lại tự do

– Quyền tự do kinh doanh…

(Hoặc HS có thể tìm các việc làm tương tự, giám khảo căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để cho điểm)

3,0
2 Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam.

– Vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.

1.Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

1,0
3 a. Nhận xét: Hành động và thái độ của Hùng là sai.

– Hùng đã dùng tiền mẹ cho ăn sáng để đi chơi điện tử, không giúp mẹ mà còn giận dỗi mẹ.

b. Nếu là bạn của Hùng em sẽ: Khuyên Hùng không nên làm như vậy

– Phải ăn sáng đầy đủ và bớt chơi game vô bổ dành thời gian học hành.

-Việc mẹ Hùng làm là tốt cho Hùng chứ không phải là vi phạm quyền trẻ em.

– Hùng phải biết được bổn phận của con đối với bố mẹ trong gia đình

(HS có thể tìm thêm các biểu hiện hoặc các khác căn cứ vào từng trường hợp đúng giám khảo cho điểm)

3,0

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng % tổng điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p)
TN TL
1 Chủ đề 5: Em với gia đình Bài 2: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình 1 2P 1 2P 0,5
2 Chủ đề 6: Em với cộng đồng Bài 1: Thiết lập quan hệ với cộng đồng 1 2P 1 2P 2 4P 1,0
Bài 2: Em tham gia hoạt động thiện nguyện 1 2P 1 2P 0,5
Bài 3: Hành vi có văn hóa nơi công cộng 1 2P 1 2P 2 4P 1,0
3 Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường Bài 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên 1 2P 1 2P 0,5
Bài 2: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 1 2P 1 12P 1 1 14P 2,5
4 Chủ đề 8:

Khám phá thế giới nghề nghiệp

Bài 1: Thế giới nghề nghiệp quanh ta 1 5P 1 8P 1 1 13P 3,0
Bài 2: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta 1 2P 1 2P 2 4P 1,0
Tổng 5 10P 4 11P 4 24P 11 2 45P 10
Tỉ lệ (%)
Tỉ lệ chung (%)

Bảng đặc tả ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL
Chủ đề 5: Em với gia đình Yêu cầu cần đạt – Biết tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình. (C1)
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

1

0,5

5% 5%
Chủ đề 6: Em với cộng đồng Yêu cầu cần đạt – Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng. (C2)

– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương. (C3)

– Biết được hành vi có văn hoá nơi công cộng. (C4)

– Thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong các mối quan hệ cộng đồng. (C6) -Thể hiện được hành vi có văn hoá nơi công cộng. (C5)
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

1

0,5

5%

1

0,5

5%

5

2,5

25%

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường Yêu cầu cần đạt – Biết được cảnh quan thiên nhiên của quê hương mình. (C7) – Hiểu được các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (C8) – Thể hiện được các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (C12)
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

1

0,5

5%

1

2

20%

3

3,0

30%

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp Yêu cầu cần đạt – Hiểu được được giá trị của các nghề trong xã hội. (C11)

– Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam. (9)

 

– Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau. (C13)

– Xác định được một số nghề truyền thống ở địa phương. (C10)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

2,5

25%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

4

4,0

40%

Tổng số câu 5 4 4 13
Tổng số điểm 2,5 3,5 4,0 10
Tỉ lệ % 25% 35% 40% 100%

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH & THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: HĐTN – HN, LỚP 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

I. (5,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ câu trả lời đúng!

Câu 1: Khi có vấn đề nảy sinh trong gia đình em không nên làm gì?

A. Nhẹ nhàng khuyên bảo nhau.
B. Thờ ơ trước những tình huống nảy sinh trong gia đình.
C. Kìm chế tức giận khi gặp vấn đề cần giải quyết.
D. Trao đổi góp ý khi người thân có thói quen chưa tốt.

Câu 2: Việc làm nào sau đây không phải để thiết lập mối quan hệ cộng đồng?

A. Không quan tâm đến các sự kiện diễn ra ở địa phương.
B. Tham gia các câu lạc bộ tình nguyện.
C. Chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
D. Tham gia các hoạt động tập thể ở trường lớp, thôn xã nơi em sống.

Câu 3: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động thiện nguyện?

A. Giúp đỡ người già neo đơn.
B. Tham gia các hoạt động gây quỹ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Trồng rau, nuôi gà giúp gia đình.
D. Tặng lương thực, thực phẩm cho người ở vùng lũ lụt.

Câu 4: Đâu là hành vi chưa có văn hóa nơi công cộng?

A. Chào hỏi, thể hiện sự vui vẻ thân thiện.
B. Cãi vã, ẩu đả khi có va chạm giao thông.
C. Nhường chỗ cho người già, em nhỏ.
D. Nói lời lễ phép, khiêm tốn.

Câu 5: Bản thân em đã thực hiện hành vi có văn hóa nào nơi công cộng?

A. Vứt rác bừa bãi.
B. Hút thuốc, nhả kẹo cao su tại nơi công cộng.
C. Ngồi, nằm chiếm ghế đá.
D. Nói năng nhỏ nhẹ khi ở thư viện.

Câu 6: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?

A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.
B. Vì họ giúp đỡ khi ta cần.
C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.
D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.

Câu 7: Phong cảnh thiên nhiên có ở quê hương em là:

A. rừng nguyên sinh với nhiều động vật hoang dã.
B. cánh đồng lúa và bãi biển Đồng Châu.
C. đồi núi và ruộng bậc thang.
D. hang động và thác nước.

Câu 8: Trong những hành động sau, hành động nào góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên?

A. Bảo vệ các loài động vật, thực vật sống trong các khu rừng.
B. Nuôi nhốt gấu để lấy mật.
C. Xả nước thải chưa qua xử lí ra sông, biển.
D. Khai thác những cây gỗ quí, cây cổ thụ trong rừng nguyên sinh.

Câu 9: Nghề nào dưới đây không phải nghề truyền thống?

A. Nghề làm gốm.
B. Nghề dệt lụa.
C. Nghề làm đồng hồ.
D. Nghề làm trống.

Câu 10: Ở xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có nghề truyền thống nào sau đây?

A. Nghề chạm bạc.
B. Nghề đúc đồng.
C. Nghề làm bánh cáy.
D. Nghề dệt chiếu cói.

II. (2,0 điểm) Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C.

Câu 11:

Cột A (Nghề nghiệp) Cột B (Giá trị của nghề nghiệp) Cột C nối
1. Giáo viên A. trồng trọt và chăn nuôi tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. 1 nối với…..
2. Nông dân B. truyền đạt những tri thức của nhân loại, giáo dục đạo đức, nhân cách của con người. 2 nối với…..
3. Bác sĩ C. bảo đảm an ninh trật tự cho xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân. 3 nối với…..
4. Công an D. chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho mọi người. 4 nối với…..

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 12: (2,0 điểm) Em có thể làm được những việc gì để góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

Câu 13: (1,0 điểm) Lan có Bác làm ở ngân hàng. Lan cho rằng, làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Lan rất ngưỡng mộ Bác và mong muốn sau này cũng sẽ được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan không? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (7,0 ĐIỂM)

I. Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C B D C B A C B

II. Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm(Câu 11)

1 nối với B.

2 nối với A.

3 nối với D.

4 nối với C.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 ĐIỂM)

Câu Đáp án, hướng dẫn chấm Điểm
Câu 12: (2,0 điểm)
– Không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, bãi biển, sông hồ, khu du lịch… (0,5 điểm)
– Tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. (0,5 điểm)
– Thu gom phân loại rác thải. (0,5 điểm)
– Làm tuyên truyền viên nhỏ tuổi để vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã…

* HS có thể nêu các việc làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

(0,5 điểm)
Câu 13: (1,0 điểm)
Không đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan.

Mỗi người cần làm công việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng và đem lại lợi ích cho xã hội.

(GV tùy theo cách xử lí tình huống của HS để cho điểm phù hợp).

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 lớp 6!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button