Hỏi đáp Pháp Luật

Cá nhân có 2 mã số thuế, xử lý thế nào 2022?

Cá nhân có 2 mã số thuế, 2022 xử lý như thế nào? Mã số thuế để xác định và định danh từng người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, có khá nhiều người có 2 mã số thuế, gây rắc rối và nhầm lẫn trong việc nộp thuế. Vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào và thủ tục như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Thoidaihaitac.vn.

Giải quyết trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế

  • 1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm thế nào?
  • 2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế
  • 3. Nộp chậm thay đổi thông tin thuế có bị phạt không?
Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế
Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế

1. Cá nhân có 2 mã số thuế phải làm thế nào?

Mã số thuế là dãy số gồm 10 hoặc 13 số do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bài viết liên quan

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 30 Luật quản lý thuế năm 2019:

Một cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Một cá nhân được cấp một MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời và sử dụng MST đó để kê khai và nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người đó phải nộp.

Vậy trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế do quá trình cấp đổi Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân thì phải làm thế nào?

Theo hướng dẫn tại Công văn số 896 / TCT-KK ngày 08/03/2016 của Tổng cục Thuế về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân đã thay đổi số CMND:

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN, sau đó cá nhân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được cấp CMND mới, số CMND mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên). ) theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến hoặc được cấp mã số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014 / QH13 thì cá nhân đó phải làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế. thông tin theo quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới cùng với số Chứng minh nhân dân mới, Mã số định danh cá nhân mới.
Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo mã số mới, mã số cá nhân mới thì phải có trách nhiệm khôi phục mã số thuế đã cấp. phù hợp với các nguyên tắc nêu trên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các khoản thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng hai CMND để đăng ký hoặc do nhầm lẫn thông tin CCCD với CCCD) thì phải hủy kích hoạt mã số thuế thu nhập. cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Do không thể sử dụng số CMND mới, mã số mới để cấp mã số thuế cá nhân nên người có 2 MST liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nơi đã cấp mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. các cấp tiếp theo theo đúng quy định.

Trong trường hợp này, mã số thuế thu nhập cá nhân sau phải chấm dứt hoạt động và chỉ sử dụng mã số thuế cấp lần đầu để kê khai, nộp thuế hoặc các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật. hiện hành. Cá nhân liên hệ với cơ quan thuế, nơi đã cấp mã số thuế để thực hiện việc thay đổi này.

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân
Nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân

Căn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi thông tin. thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Như vậy, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể thuộc hai trường hợp và sẽ được xử lý như sau:

Trước tiên, trường hợp cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. .

Ngoài ra, nếu cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì cá nhân phải kê khai với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thay đổi của cá nhân được ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mỗi năm một lần, trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 10 ngày làm việc. quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

3. Nộp chậm thay đổi thông tin thuế có bị phạt không?

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 166/2013 / TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Điều 7. Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.

1. Phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký. ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi. vi sau:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Do đó, đối với hành vi Nếu chậm nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính. và các khoản phạt theo quy định của pháp luật thuế như trên.

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của người dân, là đại diện cho sự đóng góp của mỗi cá nhân vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, nếu có 2 mã số thuế, cá nhân nên chủ động làm thủ tục thay đổi thông tin thuế nhanh chóng, tránh trường hợp quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc về trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế thì xử lý như thế nào và thủ tục ra sao. Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan tại mục Thuế – phí trong mục Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

  • Thuế suất trước bạ xe máy mới nhất 2022
  • Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?
  • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button