Tài liệu

Cách làm phiếu giáo viên tự đánh giá 2022 mới nhất

3. Phiếu đánh giá giáo viên

MẪU 01

ĐỐI TƯỢNG GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔNG HỢP

1) Họ và tên của giáo viên: …………………………………… ………………….. …………

2) Trường học: ………………………………………. ……………………………

3) Đối tượng dạy: ……………………………………… ………

4) Chủ nhiệm lớp: …………………………………….. ……………………………………………… .. ……….

5) Quận / Huyện / Thành phố ……………………………………. …………….. ……………..

Tiêu chuẩn

Kết quả phân loại

bằng chứng

Trường đại học

D

KY

HÀNG TRIỆU

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất của giáo viên

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

x

Đánh giá xếp loại giáo viên, hình ảnh giáo viên và nhà trường vượt khó

Tiêu chí 2. Phong cách của giáo viên

x

Đánh giá xếp loại giáo viên, giấy khen, kết quả học tập của lớp dạy, lớp chủ nhiệm

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển nghề nghiệp cá nhân

x

Văn bằng đúng chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả rèn luyện thường xuyên, biên bản buổi tập huấn chuyên ngành

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

x

Kế hoạch giảng dạy đã được ban giám hiệu phê duyệt và kết quả học tập của học sinh, biên bản họp chuyên môn

Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

x

Giáo án, phiếu dự giờ được đánh giá xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản họp chuyên môn, ghi chép trao đổi kinh nghiệm của giáo viên.

Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

Giáo án, phiếu dự giờ được đánh giá xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản họp chuyên môn, ghi chép trao đổi kinh nghiệm của giáo viên.

Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

x

Giáo án có lồng ghép các phương pháp phát vấn, bảng điểm danh các hoạt động ngoài giờ

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa học đường

x

Việc đánh giá xếp loại giáo viên, biên bản họp tổ chuyên môn ghi nhận giáo viên thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong trường học

x

Biên bản họp tổ chuyên môn, kế hoạch thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, biên bản họp cha mẹ học sinh

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

x

Kế hoạch dạy học thể hiện nội dung giáo dục trường học an toàn, biên bản họp phụ huynh, báo cáo chuyên đề

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 11. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan khác

x

Sổ liên lạc gia đình – nhà trường, biên bản họp cha mẹ học sinh, sổ chủ nhiệm, ghi giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học sinh, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường hợp tác

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện các hoạt động dạy học cho học sinh

x

Sổ liên lạc gia đình – nhà trường, biên bản họp phụ huynh, sổ chủ nhiệm, ghi giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học sinh, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường phối hợp, kết quả học tập và rèn luyện

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

x

Sổ liên lạc gia đình – nhà trường, biên bản họp phụ huynh, sổ chủ nhiệm, ghi giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học sinh, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường phối hợp, kết quả học tập và rèn luyện

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

x

Chứng chỉ tiếng anh

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

x

Chứng chỉ Tin học, biên bản họp chuyên môn công nhận trình độ kỹ năng xây dựng ứng dụng CNTT và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học

Bình luận:

Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, quan hệ tốt với PHHS

Những vấn đề cần cải thiện: Tăng cường đào tạo thêm ngoại ngữ

Kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp trong năm tới:

– Mục tiêu

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (Những năng lực cần ưu tiên nâng cao):

Phẩm chất của một giáo viên

☐ Phát triển nghề nghiệp cá nhân

☐ Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

☐ Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

☐ Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

☐ Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

☐ Xây dựng môi trường giáo dục

☐ Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

☐ Sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc

☐ Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

☐ Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018

Khác

– Thời gian thực hiện:

☐ Đầu năm học

☐ Trong học kỳ 1

☐ Trong học kỳ 2

☐ Trong mùa hè

☐ Khác:

– Điều kiện thực hiện:

☐ Tạo điều kiện về thời gian

☐ Kinh phí hợp lý

☐ Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập …

☐ Có cơ chế giám sát và đánh giá công bằng và chính xác

☐ Có chính sách bình xét, xét duyệt, xếp loại thi đua rõ ràng, hợp lý ở các cấp liên quan đến hoạt động đào tạo

☐ Khác:

Đánh giá kết quả đánh giá: Tốt

ngày 2022

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là cách làm phiếu tự đánh giá giáo viên năm 2022 mới nhất và phiếu tự đánh giá giáo viên đúng chuẩn. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Thoidaihaitac.vn.

  • Bằng chứng về các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên 2022
  • Đánh giá thường xuyên là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button