Hỏi đáp Pháp Luật

Chưa đủ 18 tuổi có phải đi tù không?

Như vậy, việc xử lý kỷ luật người dưới 18 tuổi phạm tội đã bảo đảm quyền lợi tốt nhất của người dưới 18 tuổi nhằm giáo dục, giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây là những nguyên tắc phù hợp với từng loại tội khi thực hiện hành vi vi phạm tương ứng.

2. Dưới 18 tuổi có phải đi tù không?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 91 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi áp dụng hình phạt tù có thời hạn, Tòa án tuyên phạt người dưới 18 tuổi mức án nhẹ hơn mức hình phạt đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và có thời hạn ngắn nhất phù hợp.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Như vậy, điều luật quy định rõ, người chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể bị đi tù, nhưng chỉ được áp dụng hình phạt tù có thời hạn, không áp dụng hình phạt chung thân hoặc hình phạt tương ứng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, hình phạt bổ sung. với độ tuổi này.

3. Hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa đủ 18 tuổi được áp dụng như thế nào?

Theo quy định tại Điều 101 BLHS năm 2015 thì hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Điều 101. Tù có thời hạn

Mức phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù do điều luật quy định.

Như vậy, hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi là:

  • Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội

Hình phạt tù chung thân hoặc tử hình được giảm xuống không quá 18 năm.

Hình phạt tù có thời hạn không quá 3/4 mức hình phạt mà pháp luật quy định.

  • Nếu một người từ 14-16 tuổi phạm tội

Nếu hình phạt là chung thân hoặc tử hình, thì hình phạt được giảm xuống không quá 12 năm.

Hình phạt tù có thời hạn không quá một nửa thời hạn tù.

4. Một số câu hỏi liên quan khác

4.1 Tội giết người dưới 18 tuổi

Theo quy định tại Điều 123 BLHS 2015 thì:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

…..

Do đó, nếu người chưa đủ 18 tuổi phạm tội cố ý giết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm hình sự trong trường hợp này theo quy định tại khoản 2 Điều 91 của Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Điều 91. Nguyên tắc xử lý tội phạm đối với người dưới 18 tuổi

2. Người chưa đủ 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này thì có thể được miễn hình sự. trách nhiệm pháp lý và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 của Chương này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, trừ các tội quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ các tội quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

4.2 Người dưới 18 tuổi sẽ bị kết án tử hình?

Theo quy định tại Điều 101 BLHS 2015 thì người dưới 18 tuổi không bị kết án tử hình. Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của pháp luật là tù chung thân, thì hình phạt được giảm xuống không quá 18 năm. Nếu người từ 14-16 tuổi phạm tội theo quy định của pháp luật là chung thân hoặc tử hình, thì hình phạt được giảm xuống không quá 12 năm.

4.3 Quan hệ với người yêu dưới 18 tuổi có bị đi tù không?

Theo quy định tại Điều 145 BLHS năm 2015 thì:

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên giao cấu hoặc thực hiện hành vi giao cấu khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

….

Vì vậy, nếu giao cấu với người yêu chưa đủ 18 tuổi thì bạn sẽ phải ngồi tù. Các hình phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bạn.

4.4 Giết người dưới 18 tuổi có bị tử hình không?

Người dưới 18 tuổi giết người không bị trừng phạt tử hình. Bởi theo quy định tại Điều 101 BLHS 2015 thì người dưới 18 tuổi không bị kết án tử hình. Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của pháp luật là tù chung thân, thì hình phạt được giảm xuống không quá 18 năm. Nếu người từ 14-16 tuổi phạm tội theo quy định của pháp luật là chung thân hoặc tử hình, thì hình phạt được giảm xuống không quá 12 năm.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quyết định cưỡng chế bàn giao người chưa thành niên, Người chưa thành niên phạm tội bị xử lý như thế nào từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button