Tài liệu

Chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9

Chuyên đề về phương trình bậc hai chứa tham số là tài liệu vô cùng hữu ích không thể thiếu dành cho các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10.

Phương trình bậc hai chứa tham số Gồm đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập, bài giải có đáp án kèm theo. Tài liệu được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp các em củng cố, nắm chắc kiến ​​thức nền tảng, vận dụng làm các bài tập cơ bản để đạt điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Toán. Như vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi.

Phương trình bậc hai chứa tham số

VẤN ĐỀ 1: Giải phương trình bậc hai chứa tham số

Phương pháp: Xét các trường hợp hệ số:

– Nếu a = 0 thì thử tìm nghiệm của phương trình bậc nhất.

– Nếu a neq 0 sau đó thực hiện các bước sau:

+ Tính toán chênh lệch Delta ( Delta).

+ Xem xét các trường hợp Delta ( Delta) ( Nếu Delta ( Delta) chứa các tham số).

+ Tìm nghiệm của phương trình dưới dạng tham số.

Bài 1: Giải phương trình bậc hai sau (m là tham số):

a) x ^ {2} -2 (3 m-1) x + 9 m ^ {2} -6 m-8 = 0

b) x ^ {2} -3 mathrm {~ m} x + 2 mathrm {~ m} ^ {2} - mathrm {m} -1 = 0

c) 3 x ^ {2} - mathrm {m} x + mathrm {m} ^ {2} = 0

d) x ^ {2} -2 ( mathrm {~ m} -1) x + mathrm {m} -3 = 0

HG.

A. quad a / Delta = 9; x_ {1} = 3 m + 2, quad x_ {2} = 3 m-4

……….

Bài toán 2: Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt, có nghiệm và không có nghiệm.

Phương pháp: Điều kiện để phương trình bậc hai có:

– Gốc kép left { begin {array} {l} a neq 0 \ Delta left ( Delta ^ { prime} right) = 0 end {array} right.

– Hai giải pháp khác biệt left { begin {array} {l} a neq 0 \ Delta left ( Delta ^ { prime} right)> 0 end {array} right.” chiều rộng =”108″ chiều cao =”49″ data-type =”0″ data-latex =” left { begin {array} {l} a neq 0 \ Delta left ( Delta ^ { prime} right)> 0 end {array} right.” lớp học =”lười” data-src =”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7Da%20%5Cneq%200%20%5C%5C%20%5CDelta%5Cleft(%5CDelta% 5E% 7B% 5Cprime% 7D% 5Cright)% 3E0% 5Cend% 7Barray% 7D% 5Cright.”></p>
<p>– Có một cách giải: + Xét a = 0 (Nếu a chứa tham số)</p>
<p><img loading=

– Không có lời giải: + Xét a = 0

+ text {Xét} left { begin {array} {l} a neq 0 \ Delta left ( Delta ^ { prime} right)<0 end{array}right.

Bài 6: Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:

a) 2 x ^ {2} -4 x + m = 0 (m <2)

b) 5 mx ^ {2} -4 x-3 m = 0 (m neq 0)

c) mx ^ {2} -3 x + m = 0

Bài 7: Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm kép:

a) 3 x ^ {2} -2 m x + 1 = 0

(m = pm sqrt {3})

b) 4 mx ^ {2} -6 xm-3 = 0

 left (m = - frac {3} {2} right)

c) ( mathrm {m} +2) x ^ {2} -2 ( mathrm {~ m} -1) x + 4 = 0

(m = 7 bài học m = -1)

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm các phương trình bậc hai có chứa tham số

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button