Tài liệu

Công văn 2318/BGDĐT-CNTT Máy tính được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2022

Máy tính được đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Công văn 1986 / BGDĐT-CNTTCT ngày 17/5/2021.

Theo đó, danh sách máy tính được mang vào phòng thi gồm các loại máy tính sau:

  • Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;
  • VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;
  • Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;
  • Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;
  • Deli W1710, WD991ES;
  • Eras E370, E371, E372, E380;
  • Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; và máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng yêu cầu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1986 / BGDĐT-CNTT
Danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button