Tài liệu

Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Tải về Bản in

Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Đề minh họa Tiếng Anh 2022) được Bộ GDĐT công bố ngày… giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, tìm ra những điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của mình để kịp thời bổ sung. Bên cạnh đó việc rèn luyện đề có ý nghĩa quan trọng đối với môn tiếng Anh. Bởi luyện tập là yếu tố cần thiết để học sinh ghi nhớ cấu trúc, từ vựng.

Bên cạnh đó, để thuận tiện cho các sĩ tử trong việc tra cứu điểm thi, Thoidaihaitac.vn cũng xin gửi tới bạn đọc Đáp án đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2022, với bản đầy đủ của 24 mã đề.

Đề minh họa Tiếng Anh 2022

 • Mới: Đáp án đề tham khảo 2022 môn Tiếng Anh
 • Mới: Đề minh họa 2022 môn Anh 
 • 1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 401
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 402
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 405
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 406
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 407
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 408
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 409
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 411
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 413
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 414
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 415
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 416
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 417
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 418
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 419
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 420
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 421
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 422
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 423
  • Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 424
 • 2. Đáp án Đề minh họa Tiếng Anh 2021
 • 3. Đề tham khảo 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
 • 4. Tải đề minh họa 2021 tiếng Anh

Mới: Đáp án đề tham khảo 2022 môn Tiếng Anh

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 B 31 D 41 A
2 D 12 C 22 A 32 D 42 A
3 B 13 B 23 C 33 D 43 B
4 B 14 B 24 A 34 D 44 A
5 D 15 C 25 B 35 C 45 A
6 C 16 B 26 A 36 B 46 C
7 A 17 D 27 D 37 B 47 C
8 D 18 B 28 A 38 C 48 B
9 A 19 A 29 C 39 D 49 A
10 C 20 B 30 A 40 D 50 B

Mới: Đề minh họa 2022 môn Anh

Đề minh họa 2022 môn Anh 

Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp 2022 môn Anh các bạn có thể tải về xem đầy đủ nội dung, Đáp án đề minh họa 2022 môn Anh sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất 10h sáng ngày 01/4/2022, mời các bạn theo dõi.

1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp 2021 có 24 mã đề từ mã 401 đến mã 424. Các thí sinh phải làm 50 câu trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Trung bình mỗi câu, các bạn có 1,2 phút để làm.

Đề tiếng Anh THPT 2021 được nhiều sĩ tử đánh giá dễ hơn đề thi minh hoạ. Khi đi thi tiếng Anh, phần khiến các bạn học sinh lo lắng nhiều nhất chắc là phần đọc hiểu, tuy nhiên đề thi năm nay thì phần này không làm khó cho thí sinh. Bên cạnh đó phần trọng âm của đề khá dễ. Với cấu trúc và mức độ đề này, các thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm 8 dễ dàng. Điểm 9, 10 có sự phân hóa, đòi hỏi các bạn phải có kiến thức chắc chắn.

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D
6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A
16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B
26. A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35. D
36. D 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42. D 43. A 44. A 45. B
46. A 47. D 48. C 49.A 50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41.A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

2. Đáp án Đề minh họa Tiếng Anh 2021

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. B

31.B

32. D

33. D

34. C

35. A

36.C

37. A

38. B

39. B

40. A

41.B

42.A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. C

48. A

49. B

50. D

3. Đề tham khảo 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. maintained B. promoted C. required D. argued

Question 2: A. tall B. late C. safe D. same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. achieve B. supply C. insist D. offer

Question 4: A. tradition B. candidate C. industry D. customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: He’s American, ____________

A. won’t he

B. didn’t he

C. doesn’t he

D. isn’t he

Question 6: The flood victims ____________ with food and clean water by the volunteers.

A. provided

B. were provided

C. were providing

D. provide

Question 7: Many students are worried ____________ the coming exam.

A. about

B. on

C. from

D. to

Question 8: ____________ it is, the more uncomfortable we feel.

A. Hotter

B. The hotter

C. Hottest

D. The hottest

Question 9: He was fascinated by the ____________ car at the exhibition.

A. red German old

B. German old red

C. old red German

D. old German red

Question 10: Mike ____________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. was watching

B. is watching

C. watched

D. watches

Question 11: My uncle lives a happy life ____________ his disability

A. because of

B. because

C. though

D. in spite of

Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ____________

A. by the time she retires

B. when she retired

C. as soon as she had retired

D. after she had retired

Question 13: ____________the report to the manager, she decided to take a rest.

A. Having handed in

B. Handed in

C. To hand in

D. Being handed in

Question 14: This restaurant is ____________ with those who like Vietnamese food.

A. popular

B. popularly

C. popularise

D. popularity

Question 15: Tom’s brother asked him to ____________ the music so that he could sleep.

A. close down

B. go up

C. turn down

D. stand up

Question 16: When Linda was little, her mother used to____________ her a bedtime story every night.

A. tell

B. speak

C. say

D. talk

Question 17: Students from other schools have to pay a small ____________to join the club.

A. fee

B. fare

C. wage

D. salary

Question 18: As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the____________ and can’t concentrate fully on their work.

A. storm

B. weather

C. climate

D. rain

Question 19: James had a cosy birthday party at home last Friday in the ____ of his close friends.

A. company

B. business

C. atmosphere

D. residence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It’s great to go out on such a lovely day.

A. ugly

B. beautiful

C. old

D. modern

Question 21: Josh’s ambition is to become a successful businessman like his father.

A. dream

B. doubt

C. pleasure

D. patience

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: You should dress neatly for the interview to make a good impression on the interviewers.

A. untidily

B. formally

C. unfairly

D. comfortably

Question 23: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country’s aviation industry due to international travel restrictions.

A. considerably benefited

B. negatively changed

C. severely damaged

D. completely replaced

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24: Tim is talking to Peter, his new classmate, in the classroom.

– Tim: “How far is it from your house to school, Peter?” – Peter: “

A. About five kilometres

B. A bit too old

C. Not too expensive

D. Five hours ago

Question 25: Jack and David are talking about taking a gap year. – Jack: “I think taking a gap year is a waste of time.”

– David: “ It gives gap-year takers a lot of valuable experiences.”

A. I agree with you

B. I don’t quite agree

C. It’s right

D. My pleasure

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

The Best Students According to most professors, mature students are ideal students because they are hard-working and become actively involved in all aspects of the learning process. The majority of mature students have a poor educational (26)_ but they manage to do exceptionally well at tertiary level. (27) many of them have a job and children to raise, they are always present at seminars and lectures and always hand in essays on time. They like studying and writing essays and they enjoy the class discussions (28) take place. Consequently, they achieve excellent results. In fact, as they have experienced many of life’s pleasures, they are content with their lives and this has a positive effect on their attitude, making them eager to learn.

On the other hand, despite their enthusiasm and commitment, mature students suffer from anxiety. The fact that they have made (29) sacrifices to get into university puts extra pressure on them to succeed. Nevertheless, completing a degree gives mature students a sense of achievement, (30) their confidence and improves their job prospects.

. (Adapted from Use of English for All Exams by E. Moutsou)

Question 26: A. development B. background C. basement

D. institution

Question 27: A. Although

B. But

C. So

D. And

Question 28: A. whom

B. which

C. where

D. when

Question 29: A. every

B. another

C. much

D. many

Question 30: A. arises

B. boosts

C. mounts

D. surges

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35.

Marcel Bich, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man turning the ballpoint pen into an item that today almost anyone can afford. Bich was shocked at the poor quality of the ballpoint pens that were available, and also at their high cost. However, he recognised that the ballpoint was a firmly established invention, and he decided to design a cheap pen that worked well and would be commercially successful.

Bich went to the Biro brothers and asked them if he could use the design of their original invention in one of his own pens. In return, he offered to pay them every time he sold a pen. Then, for two years, Bich studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope.

By 1950, he was ready to introduce his new wonder: a plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly, did not leak and only cost a few cents. He called it the ‘Bic Cristal’. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, and today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, and many Bic models also say ‘Biro’ on the side of the pen, to remind people of their original inventors.

Bich became extremely wealthy thanks to his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years his company, Société Bic, opened factories all over the world and expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is as famous for its lighters and razors as it is for its pens, and you can even buy a Bic mobile phone.

(Adapted from Complete IELTS Workbook by Rawdon Wyatt)

Question 31: What could be the best title for the passage?

A. From Mobile Devices to Ballpoint Pens

B. From a Luxury Item to an Everyday Object

C. Ballpoint Pen’s New Design – For Better or Worse?

D. Biros – A Business Model in Britain

Question 32: According to paragraph 1, Marcel Bich was shocked because

A. a cheap pen could be designed with great commercial success

B. a firm was not established to produce high-quality ballpoint pens

C. most people could not afford such a firmly established invention

D. the ballpoint pens available were expensive despite their poor quality

Question 33: The word “practical” in paragraph 3 is closest in meaning to

A. accurate

B. traditional

C. sharp

D. useful

Question 34: The word “which” in paragraph 4 refers to

A. factories

B. company

C. invention

D. range

Question 35: According to the passage, which of the following is NOT mentioned as products of Bich’s company?

A. mobile phones

B. lighters

C. pencils

D. razors

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

A study was set up to examine the old marriage advice about whether it’s more important to be happy or to be right. Couples therapists sometimes suggest that in an attempt to avoid constant arguments, spouses weigh up whether pressing the point is worth the misery of marital discord. The researchers from the University of Auckland noticed that many of their patients were adding stress to their lives by insisting on being right, even when it worked against their well-being.

The researchers then found a couple who were willing to record their quality of life on a scale of 1 to 10. They told the man, who wanted to be happy more than right, about the purpose of the study and asked him to agree with every opinion and request his wife had without complaint, even when he profoundly didn’t agree. The wife was not informed of the purpose of the study and just asked to record her quality of life.

Things went rapidly downhill for the couple. The man’s quality-of-life scores fell, from 7 to 3, over the course of the experiment. The wife’s scores rose modestly, from 8 to 8.5, before she became hostile to the idea of recording the scores. Rather than creating harmony, the husband’s agreeableness led to the wife becoming increasingly critical of what he did and said (in the husband’s opinion). After 12 days he broke down, and the study was called off because of “severe adverse outcomes.”

The researchers concluded, shockingly, that humans need to be right and acknowledged as right, at least some of the time, to be happy. They also noted this was further proof that if given too much power, humans tend to “assume the alpha position and, as with chimpanzees, they become very aggressive and dangerous.” It is often said that there can be no peace without justice, and that’s true of domestic sphere.

Obviously the results are to be taken with extreme caution, since this was just one couple with who-knows-what underlying issues beforehand. But the study’s chief author, Dr. Bruce Arroll, maintains that the question of happiness vs. rightness, theoretically, could be settled by scientific inquiry with a wider sample. “This would include a randomized controlled trial,” he says. “However, we would be reluctant to do the definitive study because of the concern about divorce.” (Adapted from https://healthland.time.com’)

Question 36: Which best serves as the title for the passage?

A. Expert Advice: It Pays to be Kind rather than to be Right

B. It’s Worth Listening to Experts for a Happy Marriage

C. Marriage Experiment: It’s Better to be Right than Happy

D. It Makes Sense to Avoid Marriage Conflicts

Question 37: The word “discord” in paragraph 1 is closest in meaning to

A. disagreement

B. status

C. understanding

D. disloyalty

Question 38: In paragraph 1, the study was conducted in order to

A. illustrate how to live a happier life

B. test an old piece of advice on marriage

C. find out the best advice for couples

D. see if people are happy in their marriage

Question 39: The word “critical” in paragraph 3 is closest in meaning to

A. agreeable

B. disapproving

C. unequal

D. encouraging

Question 40: The word “They” in paragraph 4 refers to

A. researchers

B. results

C. chimpanzees

D. humans

Question 41: Which of the following is NOT true, according to the passage?

A. The woman in the study was kept in the dark about its aim.

B. It was anticipated that people need to be regarded as right to be happy.

C. Having too much power in hand may lead to aggression among people.

D. In domestic sphere, peace can hardly be maintained without justice.

Question 42: Which of the following can be inferred from paragraph 5?

A. The findings of the study are inconclusive due to its limited sample.

B. Studies of this kind will ultimately lead to divorce among the subjects.

C. Further research on the issue will definitely be conducted with a larger sample.

D. The researchers are willing to continue the study despite its bad influence.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 43: Yesterday morning (A), Joe arrives (B) late for school (C) for the first (D) time.

Question 44: In different (A) parts of (B) the world, elephants are (C) still hunted for its (D) ivory tusks.

Question 45: It is essential (A) to provide high school students with adequate career orientation (B), so they can make more informative (C) decisions about their future major (D).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 46: She last visited her home country ten years ago.

A. She hasn’t visited her home country for ten years.

B. She didn’t visit her home country ten years ago.

C. She has visited her home country for ten years.

D. She was in her home country for ten years.

Question 47: “I’ll help you with the washing-up, Mary” he said.

A. He admitted helping Mary with the washing-up.

B. He denied helping Mary with the washing-up.

C. He promised to help Mary with the washing-up

D. He refused to help Mary with the washing-up.

Question 48: It’s necessary for you to drink enough water every day.

A. You should drink enough water every day.

B. You may drink enough water every day.

C. You needn’t drink enough water every day.

D. You mustn’t drink enough water every day.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 49: His parents are away on holiday. He really needs their help now.

A. As long as his parents are at home, they will be able to help him.

B. He wishes his parents were at home and could help him now.

C. If his parents are at home, they can help him now.

D. If only his parents had been at home and could have helped him.

Question 50: He finally contracted the disease. He was aware of the importance of preventive measures only then.

A. But for his awareness of the importance of preventive measures, he could have contracted the disease.

B. Hardly had he been aware that preventive measures were essential when he contracted the disease.

C. Not until he was aware of the importance of preventive measures did he contract the disease.

D. Only after he had contracted the disease was he aware that preventive measures were essential.

4. Tải đề minh họa 2021 tiếng Anh

Đề tham khảo 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Các bạn có thể tải Đề minh họa 2021 tiếng Anh tại phần tải về của bài viết.

Trên đây là đáp án đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021 và đề minh họa tiếng Anh 2021. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

 • Đáp án đề tham khảo 2021 môn Sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
 • Đáp án đề tham khảo 2021 môn GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button