Tài liệu

Đáp án thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển đúng nhất

Với Đáp án thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển. Hội thi lần này được tổ chức tại Kon Tum nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Kon Tum. Cuộc thi này kéo dài từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 9 tháng 12. Trong bài viết dưới đây là Đáp án thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển. Xin vui lòng tham khảo.

Đáp án thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển
Đáp án thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển đúng nhất

 

Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lưu ý: Nội dung dưới đây hoàn toàn do Thoidaihaitac.vn thực hiện, không nhằm mục đích thương mại. Website nào lấy nội dung bài Đáp án tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển xin trích dẫn nguồn.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển

Hội thi lần này được tổ chức dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tum.

Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Hơn nữa, mỗi người sẽ được dự thi cả 2 hình thức với quy định 1 bài thi viết và 1 bài thi trắc nghiệm / người / tháng.

Vì vậy mỗi người có thể thi viết hoặc thi trắc nghiệm theo hình thức trắc nghiệm, cứ 3 tháng lại thi một lần.

Phần thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện trên website www.tuyengiokontum.org.vn và thí sinh chọn chuyên mục “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển” để tham gia dự thi tháng.

Trong bài thi viết, người dự thi phải trả lời ba câu hỏi:

 • Câu 1: Mô tả quá trình thành lập tỉnh Kon Tum và những thay đổi về địa giới hành chính cấp huyện từ khi thành lập tỉnh (năm 1913) đến nay? Cảm nhận của bạn về mảnh đất và con người Kon Tum?
 • Câu 2: Một trong những truyền thống quý báu của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà là tinh thần đoàn kết. Bạn có thể chứng minh nhận định trên không?
 • Câu 3: Đồng chí hãy nêu những giải pháp khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. , nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thời hạn thi viết chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Môn thi trắc nghiệm được thi một lần trước khi kết thúc tháng.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển tháng 9

Dưới đây là những tìm hiểu của Thoidaihaitac về đáp án trắc nghiệm cuộc thi tìm hiểu 110 năm Kon Tum xây dựng và phát triển vào tháng 9 tới.

Câu 1: Hiện nay, tỉnh Kon Tum có bao nhiêu dân tộc thiểu số? => 7

Câu 2: Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về việc thành lập tỉnh Kon Tum được ký vào ngày nào? => Ngày 9 tháng 2 năm 1913

Câu 3: Tên Đăk Long hiện nay được dùng cho bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kon Tum? => 2

Câu 4: Sau khi thành lập tỉnh Kon Tum, bộ máy tự quản của các dân tộc thiểu số có cấp “Hạt” tương đương cấp nào ngày nay? => Tương đương cấp huyện

Câu 5: Trong thời gian từ năm 1913-1929, nghĩa quân Kon Tum đã liên minh với một số bộ tộc yêu nước Lào ở địa phương nào để đánh Pháp? => Attapeu

Câu 6: Mốc ba biên giới (Campuchia-Lào-Việt Nam) là số mấy? => Không có số

Câu 7: Theo Thông báo số 59-TB / TU ngày 17/3/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chọn ngày 25/9/1930 là Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum với lý do nào sau đây? => Đây là ngày ra đời của chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Kon Tum.

Câu 8: Ông Thuận, thủ lĩnh phong trào “Xu” ở vùng Kon Plông, mất năm nào? => Năm 1940

Câu 9: Một số nhà giáo có tư tưởng yêu nước, tiến bộ đã tổ chức phong trào truyền bá chữ quốc ngữ ở Kon Tum vào thời gian nào? => Khoảng năm 1939

Câu 10: Người tù chính trị vượt ngục Đắk Glei cùng Tố Hữu là ai? => Huỳnh Ngọc Huệ

Câu 11: Đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược lần thứ hai là đơn vị nào? => Công ty 202

Câu 12: Tháng 3-1948, Khu ủy 15 quyết định thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí nào giữ chức vụ Bí thư? => Nguyễn Trọng Ba

Câu 13: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, Ty Công an tỉnh Kon Tum được thành lập vào năm nào? => Tháng 3 năm 1948

Câu 14: Có bao nhiêu đồng chí nằm trong đoàn cán bộ quân sự đầu tiên được Trung ương tăng cường về tỉnh Kon Tum ngày 10-9-1959? => 24 đồng chí

Câu 15: Bác sĩ đầu tiên được tăng cường tại tỉnh Kon Tum (năm 1959) là ai? => Tăng vọt

Câu 16: Ngày 1-10-1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh Kon Tum gồm 64 cán bộ, chiến sĩ được thành lập tại làng Nước Chè do đồng chí nào chỉ huy? => Đồng chí Huỳnh Văn Mẫn (Cần)

Câu 17: Đồng chí Trần Kiên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh vào thời gian nào? => Đại hội lần thứ nhất

Câu 18: Ai đã cắm lá cờ giải phóng trên nóc trung tâm pháo đài 42 của địch? => Phan Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Câu 19: Huyện lỵ Măng Bút được hoàn toàn giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? => Ngày 20 tháng 8 năm 1974

Câu 20: Hiệp định hoạch định biên giới giữa Việt Nam và Lào được ký vào ngày, tháng, năm nào? => Ngày 18 tháng 7 năm 1977

Câu 21: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết về việc tái lập tỉnh Kon Tum. Khi đó Kon Tum có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện? => 5

Câu 22: Huyện Đăk Hà được thành lập vào năm nào? => Năm 1994

Câu 23: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 1996 – 2000 đề ra mục tiêu đến năm 2000 dân số toàn tỉnh là bao nhiêu? =>

Câu 24: UNESSCO công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày, tháng, năm nào? => Ngày 25 tháng 11 năm 2005

Câu 25: Đại biểu ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia tổ chức lễ khánh thành ngã ba biên giới giữa ba nước vào ngày, tháng, năm nào? => Ngày 18 tháng 1 năm 2008

Câu 26: Chính phủ ban hành Nghị định 15 / NĐ-CP thành lập thành phố Kon Tum vào ngày, tháng, năm nào? => Ngày 10 tháng 4 năm 2009

Câu 27: Người nào sau đây từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? => Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Kron)

Câu 28: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015 là bao nhiêu? => 13,94% / năm

Câu 29: Trong chuyến thăm tỉnh Kon Tum vào tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị nào sau đây? => “Hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác”

Câu 30: Đường biên giới quốc gia đi qua tỉnh Kon Tum dài bao nhiêu km? => 292.522 km

Câu hỏi dự đoán: Bạn nghĩ có bao nhiêu bài kiểm tra trả lời đúng tất cả 30 câu hỏi trong Cuộc thi trắc nghiệm tháng 9?

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển tháng 10

Đáp án cho câu hỏi dưới đây đang được Thoidaihaitac cập nhật, bạn đọc có đáp án chính xác thì có thể để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé.

Câu 1: Danh xưng “Đăk Tô” trong tiếng Xơ Đăng có nghĩa là ?

 1. Nước nóng
 2. Nước lạnh
 3. Đồng cỏ
 4. Vùng trũng thấp

Câu 2: Nhà Thờ gỗ Kon Tum được xây dựng vào thời gian nào?

 1. Năm 1901
 2. Năm 1913
 3. Năm 1903
 4. Năm 1923

Câu 3: Vua Duy Tân ra Chỉ dụ đặt chức Nam tri huyện đầu tiên ở Kon Tum vào thời gian nào?

 1. Ngày 26-5-1913
 2. Ngày 25-6-1913
 3. Ngày 02-9-1913
 4. Ngày 09-02-1913

Câu 4: Trường công lập đầu tiên ở Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?

 1. Ngày 13-10-1917
 2. Ngày 26-5-1913
 3. Ngày 13-4-1916
 4. Ngày 02-7-1923

Câu 5: Cuối năm 1929, thực dân Pháp đưa người tù chính trị đầu tiên lên giam giữ tại nhà lao Kon Tum đó là ?

 1. Ngô Đức Đệ
 2. Đồng Sĩ Bình
 3. Huỳnh Đăng Thơ
 4. Đặng Thái Thuyến

Câu 6: Thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) trở thành trung tâm chính trị-kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum kể từ khi nào?

 1. Ngày 25-8-1945, Việt Minh giành chính quyền ở thị xã Kon Tum.
 2. Ngày 03-02-1929, theo Nghị định của Khâm sứ Trung Kỳ
 3. Ngày 16-3-1975, Kon Tum hoàn toàn giải phóng
 4. Tháng 8-1991, tỉnh Kon Tum tái thành lập.

Câu 7: Thủ lĩnh phong trào “nước Xu” ở vùng Đăk Glei những năm 1936-1939 là ai ?

 1. Ông Buôn
 2. Ông A Mét (Đinh Môn)
 3. Ông Đăng
 4. Ông A Xâu

Câu 8: Theo kết quả điều tra năm 1943, dân số tỉnh Kon Tum có bao nhiêu người ?

 1. Khoảng 158.000 người
 2. Khoảng 160.000 người
 3. Khoảng 159.000 người
 4. Khoảng 157.000 người

Câu 9: Cuộc mít-tinh công bố thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 25 tháng 8 năm 1945 được tổ chức ở đâu ?

 1. Sân vận động
 2. Dinh tỉnh trưởng
 3. Chợ Kon Tum
 4. Ngục Kon Tum

Câu 10: Khi thực dân Pháp đánh chiếm Kon Tum vào tháng 6 năm 1946, chính quyền tỉnh Kon Tum chuyển về đâu ?

 1. huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
 2. huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
 3. huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 4. huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Câu 11: Liên Khu ủy V quyết định thành lập “Mặt trận Miền Tây” (còn gọi là Mặt trận 30) vào thời gian nào?

 1. Tháng 10-1952
 2. Tháng 8-1952
 3. Tháng 8-1948
 4. Tháng 10-1951

Câu 12: Sau thắng lợi giải phóng toàn tỉnh Kon Tum tháng 02-1954, ai đã gửi thư chúc mừng chiến thắng của quân và dân Kon Tum ?

 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh
 2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 3. Thủ tướng Phạm Văn Đồng
 4. Chính ủy Liên khu 5

Câu 13: Năm 1959, toàn tỉnh Kon Tum có bao nhiêu chi bộ, bao nhiêu tổ đảng và bao nhiêu đảng viên?

 1. 47 chi bộ, 45 tổ đảng, 709 đảng viên
 2. 40 chi bộ, 45 tổ đảng, 609 đảng viên
 3. 45 chi bộ, 45 tổ đảng, 409 đảng viên
 4. 47 chi bộ, 45 tổ đảng, 409 đảng viên

Câu 14: Tỉnh Kon Tum thành lập các huyện theo mật danh H bắt đầu từ năm nào ?

 1. Từ năm 1961
 2. Từ năm 1960
 3. Từ năm 1965
 4. Từ năm 1968

Câu 15: Tờ báo Giải phóng của tỉnh Kon Tum là cơ quan của?

 1. Tỉnh ủy Kon Tum
 2. Ủy ban phong trào dân tộc tự trị tỉnh Kon Tum
 3. Hội thanh niên Kon Tum
 4. Tỉnh đội Kon Tum

Câu 16: Theo Kế hoạch Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân tỉnh Kon Tum đã nổ súng tấn công vào bao nhiêu mục tiêu quan trọng của địch ?

 1. 26 mục tiêu
 2. 23 mục tiêu
 3. 25 mục tiêu
 4. 24 mục tiêu

Câu 17: Tỉnh Kon Tum được hoàn toàn giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

 1. 30-4-1975
 2. 24-4-1975
 3. 17-3-1975
 4. 16-3-1975

Câu 18: Đến năm 1980, toàn tỉnh đã xây dựng được bao nhiêu Hợp tác xã và tập đoàn sản xuất ?

 1. 48 hợp tác xã, 668 tập đoàn sản xuất
 2. 47 hợp tác xã, 667 tập đoàn sản xuất
 3. 50 hợp tác xã, 700 tập đoàn sản xuất
 4. 49 hợp tác xã, 669 tập đoàn sản xuất

Câu 19: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ X đã thông qua mấy nội dung chương trình phát triển kinh tế – xã hội ?

 1. 3 nội dung
 2. 5 nội dung
 3. 6 nội dung
 4. 4 nội dung

Câu 20: Chủ trương “Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc khối chính quyền, khối Đảng, mỗi cơ quan nhận giúp đỡ một xã trên các mặt…” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum nêu ra lần đầu tiên ở văn bản nào ?

 1. Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016
 2. Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 14-6-2007
 3. Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 28-3-1994
 4. Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 25-5-1996

Câu 21: Tỉnh Kon Tum được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào thời gian nào ?

 1. Tháng 11-2000
 2. Tháng 3-2000
 3. Tháng 3-1999
 4. Tháng 01-2001

Câu 22: 100% số xã của tỉnh có trạm y tế, chấm dứt xã trắng về y tế vào năm nào ?

 1. Năm 2007
 2. Năm 2000
 3. Năm 2005
 4. Năm 2002

Câu 23: Nhân dân Kon Tum đã ủng hộ được bao nhiêu vàng trong Cuộc vận động “Tuần lễ vàng” năm 1945 ?

 1. 0,563.3 kg
 2. 0,563.6 kg
 3. 0,563.5 kg
 4. 0,563.4 kg

Câu 24: Quảng trường 16-3 tại thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) được khánh thành vào thời gian nào?

 1. Tháng 01-2008
 2. Tháng 02-2008
 3. Tháng 3-2008
 4. Tháng 4-2008

Câu 25: Lần đầu tiên thu ngân sách tỉnh vượt 1.000 tỷ đồng vào năm nào?

 1. 2011
 2. 2010
 3. 2009
 4. 2012

Câu 26: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 có bao nhiêu đại biểu của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự ?

 1. 342 đại biểu
 2. 348 đại biểu
 3. 345 đại biểu
 4. 340 đại biểu

Câu 27: Tỉnh Kon Tum có mấy xã thuộc vùng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ Ngọc Linh ?

 1. 10
 2. 11
 3. 9
 4. 8

Câu 28: Những huyện nào sau đây chưa thành lập thị trấn huyện lỵ ?

 1. Ia H’Drai, Tu Mơ Rông
 2. Kon Rẫy, Tu Mơ Rông
 3. Kon Rẫy, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông
 4. Ia H’Drai, Kon Rẫy

Câu 29: Nghệ sĩ ưu tú đầu tiên của tỉnh Kon Tum là ?

 1. A Đuh
 2. Phạm Văn Hân (Ngọc Hân)
 3. A Jah
 4. Siu Black

Câu 30: Xã nào là xã đầu tiên của tỉnh Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ?

 1. Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
 2. Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
 3. Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
 4. Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

Đây là đáp án do Thoidaihaitac đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Trên đây là những nghiên cứu của Hoa Tiêu về câu hỏi 110 năm xây dựng và phát triển của Kon Tum. Hãy tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích tại mục Góc Tài Liệu Thu Hoạch và các bài dự thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button