Tài liệu

Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 – Tuần 2

Đáp án Đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 – Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thiết thực, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyenGialangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm . 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn theo địa chỉ: http://tuyengialangson.vn.

Câu hỏi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

  • 1. Đáp án Đề thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Đề thi Tuần 2 – Ngày 2)
  • 2. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 1
  • 3. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 2

1. Đáp án Đề thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Đề thi Tuần 2 – Ngày 2)

Tuần thi 2 diễn ra từ ngày 4/5/2022 và kết thúc sau một tuần. Mỗi ngày ban tổ chức sẽ đưa ra một bộ câu hỏi khác nhau. Dưới đây là 10 đề thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 thứ 2 tuần 2.

Lưu ý: Đáp án Đề thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (Đề thi Tuần 2 – Ngày 2) chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Câu 1: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải chống thói coi thường lý luận, vì sao?

Cả 3 phương án đều đúngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Kết quả là “mù chính trị”, thậm chí tham nhũng, xa rời cách mạng

Trong lúc giằng co rất dễ mất phương hướng.

Bởi nếu không học cách suy luận thì ý chí kém kiên quyết, không nhìn được xa trông rộng.

Câu 2: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân “Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính, đối với đồng nghiệp phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ thì phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân thì phải lễ phép, lễ độ. Đối với công việc, đã cam kết. Đối với kẻ thù phải kiên quyết, khôn khéo ”được Bác Hồ gửi thư cho lực lượng công an nhân dân vào ngày, tháng, năm nào?

11/3/1949

11/3/1948Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

11/3/1947

11/3/1946

Câu 3: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế như thế nào?

Kết bạn với tất cả các quốc gia

Kết bạn với tất cả các nền dân chủ

Đừng thù hận với bất cứ ai

Kết bạn với tất cả các quốc gia dân chủ và không có thù hằn với bất kỳ aiCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Câu 4: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt để làm gì?

Xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mớiCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Để xây dựng một con người mới

Để xây dựng các tổ chức cách mạng

Xây dựng Đảng vững mạnh

Câu 5: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được thể hiện ở những phẩm chất nào?

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tưCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Với Đảng phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Yêu đất nước, yêu đồng bào

Câu 6: Tên chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là gì?

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dânCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Phát huy dân chủ, tôn trọng Nhân dân

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Câu 7: Ngày 5/6/1911, người thanh niên kiệt xuất Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước ở địa điểm nào?

Cảng Cam Ranh

Cảng hải phòng

Pác Bó, Cao Bằng

Bến Nhà Rồng, TP.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Câu 8: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ phải chăm lo đời sống của nhân dân như thế nào?

Làm cho mọi người ăn

Làm cho mọi người mặc

Cung cấp cho mọi người thức ăn, quần áo, chỗ ở và giáo dụcCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Làm cho mọi người có một nơi để sống

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào?

2 tháng 9 năm 1948

2 tháng 9 năm 1946

2 tháng 9 năm 1945Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

2 tháng 9 năm 1994

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục là gì?

Học văn hóa – học khoa học và công nghệ

Thực hành nếp sống mới, đạo đức mới

Phát triển dân trí, coi giáo dục là quốc sách hàng đầuCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Nâng cao dân trí, bồi dưỡng sức dân

2. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 1

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết việc nêu gương bằng nội dung nào sau đây?

Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Một tấm gương sống có giá trị hơn năm mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn hai mươi bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.

2. Bác Hồ tặng các bạn Thanh niên xung phong Việt Nam 4 câu thơ: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi lấp biển. Quyết tâm sẽ làm được ở đâu?

Xã Hòa Cư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Câu 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

Cả 3 phương án đều đúngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.

Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Câu 4: Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

15/5/2016Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

15/5/2019

15/5/2017

15/5/2018

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải biết gắn lý luận với thực tiễn trong công tác lãnh đạo, vì sao?

Thực hành mà không có lý thuyết thì không phải là thực tế.

Thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn trở thành thực hành mù quáng. Lý thuyết mà không liên hệ với thực hành thì chỉ là lý thuyết suông.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Lý thuyết mà không liên hệ với thực hành là lý thuyết.

Lý thuyết mà không thực hành thì không hiệu quả

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với quốc phòng, an ninh là gì?

Chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm dùng hết tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Cả 3 phương án đều đúngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

7. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào ngày nào?

Tháng 2 năm 1961Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Tháng 3 năm 1961

Tháng 1 năm 1961

Tháng 4 năm 1961

8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí của đội ngũ cán bộ các cấp là gì?

Làm cách mạng.

Là người có uy quyền đối với Nhân dân.

Làm Cán bộ Nhân dân.

Là đầy tớ trung thành của Nhân dânCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?

Sự đoàn kết là chìa khóa thành công.

Đoàn kết là sức mạnh, là chìa khóa của thành công.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Không đoàn kết, không thành công.

Sự đoàn kết là sức mạnh.

Câu 10: Tên chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?

Học Bác về công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.

Học Bác về phòng, chống suy thoái về chính trị, đạo đức.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 2

Câu 1: Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có thể bước lên đỉnh vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, một phần lớn là nhờ bức thư ngày nào. của Bác gửi cho các em học sinh?

Thư gửi học sinh nhân ngày thành lập đội 15/5/1945.

Thư gửi học sinh nhân ngày Tết Trung thu, ngày 15/8/1945

Thư gửi học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/1945

Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, ngày 5 tháng 9 năm 1945Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp là gì?

Cả 3 phương án đều đúng.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Một quốc gia muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp.

Chúng ta phải nâng niu từng tấc đất như tấc vàng.

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.

3. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Nói và làm, phải nêu gương về đạo đức;

Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ mỗi ngày;

Xây đi đôi với chống;

Cả 3 phương án đều đúng.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thi đua sản xuất và kháng chiến?

Tay búa, tay súng.

Mỗi người làm việc của hai người.

Cả 3 phương án đều đúngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Ba sẵn sàng, năm tình nguyện, ba cam kết.

5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm tốt công việc, trước hết người cán bộ phải làm gì?

Phải biết làm học sinh

Phải biết học hỏi nhân dân, phải biết làm học trò của nhân dân.Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Chỉ cần có ý chí chủ quan

Phải biết học hỏi mọi người

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví những phẩm chất nào được ví như trời có bốn mùa, đất có bốn phương?

Có nghĩa, có tình

Cần, kiệm, liêm, chínhCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Chăm sóc không quan tâm

Trung thành với đất nước, hiếu thảo với nhân dân

7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức gì?

Đạo đức tập thể.

Đạo đức cá nhân.

Đạo đức cách mạngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Đạo đức nhân viên.

8. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Tiếng nói Việt Nam phát vào ngày, tháng, năm nào?

17 tháng 7 năm 1967

17 tháng 7 năm 1968

17 tháng 7 năm 1966Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

17/7/1965

9. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với một đơn vị quân đội huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 9 năm 1950

Tháng 12 năm 1950

Tháng 11 năm 1950

Tháng 10 năm 1950Câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam?

Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Sông có thể cạn, núi có thể xói, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Cả 3 phương án đều đúngCâu trả lời cho các câu hỏi đánh giá mô-đun 9

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button