Tài liệu

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Khoa học tự nhiên THCS

Đáp án đề kiểm tra trắc nghiệm mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên cấp THCS gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền khuyết mà các thầy cô giáo phải hoàn thành khi học tập mô đun 2. Mời quý thầy cô tham khảo. hoàn thành chúng. vào đào tạo học phần 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung của mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải rèn luyện và hoàn thành.

Đáp án đề thi cuối học phần 2 môn Khoa học tự nhiên

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chiến lược giảng dạy và giáo dục là một kế hoạch chi tiết thể hiện việc cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp nhằm đạt được hiệu quả các mục tiêu giảng dạy và giáo dục trên cơ sở đánh giá bối cảnh, giai đoạn và bối cảnh. Giai đoạn định hướng được thực hiện với sự chủ động và năng lực của người dạy.

Đúng

Sai

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn nhiều câu trả lời:

Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học và giáo dục phù hợp, người giáo viên cần dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

Quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học

Nhu cầu và mong muốn của cha mẹ.

Đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Tiềm năng của sinh viên và khả năng tổ chức các hoạt động của sinh viên.

Tiềm năng và khả năng tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố: điều kiện thực tế, đặc điểm kinh tế, xã hội của vùng, địa phương, nhà trường, thực trạng xã hội hóa giáo dục, năng lực và điều kiện của đội ngũ giáo viên; Hoàn cảnh học tập, động cơ, hứng thú học tập của học sinh, việc lựa chọn, sử dụng, phương pháp và kĩ thuật dạy học bộ môn dựa trên cơ sở nào?

Mục tiêu giảng dạy

Nên tảng giao dục

Quan điểm xây dựng chương trình

Nội dung giảng dạy

Xem đầy đủ Đáp án câu hỏi trắc nghiệm học phần 2 môn Khoa học tự nhiên trường THCS. đây:

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button