Biểu mẫu

Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Giáo dục thể chất THCS (Đủ 4 nội dung)

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm một”, là hình thức hỗ trợ phổ biến trong các tổ bộ môn, phòng / ban khi muốn đào tạo nội bộ.

Mô hình 1-1 là mô hình “một kèm một”, là hình thức hỗ trợ thường được áp dụng trong môi trường đào tạo nghề chuyên nghiệp, mặc dù không khả thi.

Bài viết liên quan

Mô hình 1-n là mô hình thường được tổ chức định kỳ, thường dưới hình thức đào tạo trực tiếp trên lớp.

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Cô Đào là chủ nhiệm một khối lớp của một trường trung học phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công một dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở địa phương. Cô ấy muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp trong dự án của mình.

Để khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, huấn luyện nội bộ để hướng dẫn đồng nghiệp, theo chị, phần mềm nào sau đây có thể hỗ trợ tốt nhất cho chị Đào?

Nhóm Microsoft

Google Biểu mẫu

Google Lớp học

Phần mềm soạn thảo văn bản

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button