Biểu mẫu

Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS (Đủ 4 nội dung)

ActivInspire

Microsoft Powerpoint

Bài viết liên quan

Nhóm Microsoft

Kahoot

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Cô An Nhiên được nhà trường phân công phụ trách hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp của lớp 6. Trước khi bước vào năm học, cô An Nhiên muốn tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho các giáo viên chủ nhiệm lớp 6 để bàn về năm học. những nội dung cần thực hiện để xây dựng kế hoạch giáo dục. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6. Theo thầy, cô An Nhiên có thể sử dụng phần mềm nào sau đây để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn này. trong bối cảnh xã hội xa cách vì Covid 19?

Kahoot

Microsoft Powerpoint

ActivInspire

Google Meet

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button