Tài liệu

Đáp án tự luận module 4 môn Tin học THPT

Tải xuống

4.4 Hãy trình bày cách thức tiến hành xác định trình tự các hoạt động học tập của BA và mục tiêu của từng hoạt động?

– Xác định nội dung chính của bài: Giáo viên cần rà soát lại mục tiêu của bài BD, lựa chọn đơn vị kiến ​​thức / kĩ năng thực sự mới đối với học sinh; xác định nội dung kiến ​​thức chủ đạo, liên quan mật thiết đến việc hình thành các kiến ​​thức khác trong cùng một bài hoặc trong các tiết học tiếp theo.

– Xác định mục tiêu của các hoạt động: Từ mục tiêu chung của giáo án, giáo viên xác định mục tiêu cụ thể của từng hoạt động tương ứng.

– Định hướng về hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kế hoạch đánh giá nhằm đáp ứng mục tiêu cụ thể của hoạt động và mục tiêu chung của bài học.

– Xác định thời lượng: Tùy theo thời lượng phân bổ cho cả bài, căn cứ vào kinh nghiệm giảng dạy, dung lượng kiến ​​thức, độ khó của nhiệm vụ, trình độ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất … Giáo viên có thể ước lượng thời lượng tương ứng của từng hoạt động.

4.5 Chọn một hoạt động trong quá trình dạy học của một giáo án cụ thể, sau đó phân tích từng hoạt động:

– Mục tiêu

– Nội dung

– Sản phẩm

– Tổ chức thực hiện.

1. Hoạt động 1 – Giới thiệu

Mục tiêu: FEMALEÔn lại kiến ​​thức đã học về thuật toán tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân.

Nội dung: Điền thông tin vào các bước được liệt kê ở trên về hai thuật toán.

Sản phẩm: Tấm ván điền vào kết quả.

Đáp án tự luận học phần 4 môn Tin học THPT

1.4. Tổ chức thực hiện

  1. Giáo viên giao nhiệm vụ: Giáo viên chuẩn bị bảng như phần sản phẩm, ở cột 1 thiếu nội dung các bước 2, 4, 5; Cột 2 còn thiếu các bước 2, 3, 5, GV chiếu bảng sau đó yêu cầu HS kẻ bảng vào vở, thảo luận theo cặp và điền thông tin còn thiếu để hoàn thành 2 thuật toán (1) và (2).
  2. HS thực hiện các công việc sau: HS thảo luận, sau đó ghi kết quả vào vở. Giám sát viên quan sát.
  3. Giáo viên tổ chức báo cáo và thảo luận: Giáo viên chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trình bày câu trả lời của nhóm mình, giáo viên yêu cầu các học sinh khác quan sát và lắng nghe. GV yêu cầu các bạn khác trong lớp nhận xét.
  4. Kết luận:

+ GV nhận xét và chỉ phần còn thiếu lên bảng cho cả lớp quan sát.

+ GV nêu vấn đề: Hãy vận dụng các thuật toán trên để giải các bài toán cụ thể, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python hoặc các ngôn ngữ tương đương khác để viết chương trình cho máy tính thực hiện công việc trên.

4.6. Mô tả quy trình nghiệp vụ soạn giáo án theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và xác định vai trò của các thành viên trong nhóm được trình chiếu trong video.

1. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, bao gồm tất cả các hoạt động giáo dục. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới dạy học, những vấn đề thực tiễn giáo viên đang gặp phải.

– Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

– Mức độ sinh động, hấp dẫn của pp đối với học sinh và hình thức chuyển tải của học sinh

– Khả năng theo dõi và phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

– Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng học tập của học sinh trong lớp

– Mức độ tích cực tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận của học sinh về kết quả học tập.

3. Không có đề xuất.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button