Tài liệu

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Tải xuống

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022 (có ma trận và đáp án) gồm đề thi, có đáp án kèm theo cho các em học sinh ôn tập và rèn luyện kiến ​​thức cần đạt. đạt kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra cuối học kì II. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 |

  • 1. Ma trận đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • 2. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh diều.
  • 3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều.

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh Diều

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (đề 6)

Môn học: Toán học CẤP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

toàn bộ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-SỐ LƯỢNG-GIẢI TOÁN VỚI VIẾT

Số câu

4

đầu tiên

đầu tiên

2

5

3

Số câu

1a, c, d

2

4

1b

3.5

Ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

TẶNG YẾU TỐ

Số câu

đầu tiên

2

đầu tiên

2

Số câu

7b

7a, c

Ghi bàn

0,5

đầu tiên

0,5

đầu tiên

Yếu tố thống kê, xác suất

Số câu

đầu tiên

đầu tiên

2

đầu tiên

3

Số câu

6a

6b

6c

số 8

Ghi bàn

0,5

0,5

đầu tiên

0,5

1,5

toàn bộ

Số câu

6

đầu tiên

đầu tiên

3

4

7

số 8

Ghi bàn

3

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

2. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh diều.

CHỦ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KẾT THÚC NĂM HỌC KHÁC NHAU 2

Môn học: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ và tên: …………………… .. Cấp bậc:. ……………… ..

Câu hỏi 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Các số 652; 562; 625; viết theo thứ tự từ bé nhất đến lớn nhất là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của cái bàn là 15 ……. Tên của đơn vị sẽ được điền là:

(M2 – 0,5 điểm)

A. cm B. km C. dm D. m

c) Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 87

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều.

Cánh diều Kiểm tra Toán lớp 2 học kì II

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều 2022

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 tập Cánh diều.

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 |

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều.

Câu hỏi 1:

Một. CŨ

b. CŨ

C.

d. CŨ

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm lẻ bốn: 404

Bốn trăm: 400

Đáp án đề thi Toán 2

Đề thi toán lớp 2 |

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trong phần Học của phần Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button