Phổ biến Pháp Luật

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Tăng phí bảo hiểm y tế hộ gia đình

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình đối với người thứ 2 trở đi là nội dung mới đáng chú ý được đề cập trong Dự thảo Luật BHYT.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Dự thảo Luật bảo hiểm y tế, thành viên hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật này được giảm mức đóng đối với thành viên thứ hai khi tham gia bảo hiểm y tế đối với một khoảng thời gian. năm tài chính, cụ thể như sau:

– Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Từ người thứ hai trở đi đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, so với quy định hiện hành, đề xuất mới trong Dự thảo Luật BHYT đã tăng mức đóng BHYT hộ gia đình từ người thứ hai trở lên lên 80% mức đóng đối với người thứ nhất.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện nay được quy định như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế Cái này phải có bảo hiểm y tế. Mức đóng giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi, cụ thể như sau:

– Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

– Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất;

– Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua thì mức đóng BHYT hộ gia đình mới sẽ cao hơn mức cũ đang được áp dụng.

Dự thảo này cũng khuyến khích một số người tham gia BHYT đóng trước đến 03 năm. Khi mệnh giá thẻ BHYT thay đổi, người đã đóng tiền không phải đóng thêm, không phải nhận lại; không được rút tiền đã đóng bảo hiểm y tế. Bộ Y tế quy định chi tiết nội dung này.

Đề xuất bổ sung các trường hợp quỹ BHYT không thanh toán như: Sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Dịch vụ, thuốc, vật tư y tế, dụng cụ, thiết bị y tế không thuộc danh mục, phạm vi và mức thanh toán do Bộ Y tế ban hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button