Biểu mẫu

Đơn xin cam kết tài sản riêng

Tải xuống

Đơn xin cầm cố tài sản riêng

Đơn xin cầm cố tài sản riêng được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang sinh sống. Trong đơn cần ghi rõ thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ. Trong nội dung chính sẽ ghi rõ tài sản là gì và ai là chủ sở hữu. Mẫu đơn này nhằm xác định rõ chủ sở hữu là cá nhân của một tài sản nào đó, và sau này sẽ không có tranh chấp về tài sản đó nữa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn cam kết tài sản riêng tại đây.

Bài viết liên quan

Giấy cam kết

Thư cam kết bảo lãnh nhân sự

Mẫu đơn từ chức

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cầm cố tài sản riêng

Đơn xin cầm cố tài sản riêng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN TRỌNG TÀI SỞ HỮU RIÊNG TƯ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………………

Tên tôi là :………………………………………. ……….. ngày sinh……………………………… …

Số CMND: …………………………… ngày cấp. …………………. do …………………. cấp

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nay tôi làm đơn xin xác nhận căn hộ số …………………………… là tài sản riêng của (chồng hoặc) vợ tôi

được………………………………………… . ….. ngày sinh………………………………….. .. …………

Mã số: …………………………………………… . cấp ngày …………….. nơi cấp ……………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ………………

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp, khiếu kiện về căn hộ trong tương lai.

Những gì tôi nói ở trên là hoàn toàn đúng. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Kính mong sự giúp đỡ của anh (chị) để tôi (vợ hoặc chồng) tôi ……………………. … bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho căn hộ trên theo đúng quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……., ngày tháng năm….
Người cam kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button