Gift code

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu

Là đội hình dồn sát thương phép dứt điểm nhanh và khó khắc chế trong meta mới, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình Ma Pháp Sư mạnh nhất DTCL Mùa 5 bản cập nhật 11.14 để spam trong rank xếp hạng sắp tới nhé.

Đội hình Ma Pháp Sư Ve;l’koz kẹp Thây Ma meta mới

Đội hình chính:

 • Brand
 • Viktor
 • Nunu
 • Lux
 • Zyra
 • Vel’koz
 • Ryze
 • Rell

Tổng buff: 4 Ma Pháp Sư, 3 Thây Ma, 3 Thiên Thần, 2 Bí Ẩn

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Găng Bảo Thạch hắc ám, Găng tay công lý hắc ám
 • Ryze: Bùa Xanh
 • Nunu: Giáp Warmog

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu

Đội hình Ma Pháp Sư Kỵ Sĩ (outmeta)

Đội hình chính:

 • Kled
 • Sejuani
 • Zyra
 • Hecarim
 • Brand
 • Viktor
 • Rell
 • Velkoz

Tổng buff: 4 Kỵ Sĩ, 4 Ma Pháp Sư

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Găng Bảo Thạch hắc ám
 • Hecarim: Áo choàng gai, Giáp Lửa, Thú Tượng Thạch Giáp
 • Brand: Bùa Xanh, Kiếm Súng Hextech, Găng bảo thạch
 • Viktor: Cuồng Đao, Thương Shojin

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 2

Đội hình 4 Ma Pháp Sư + Thiên Thần Vel’koz

Đội hình chính:

 • Nautilus
 • Brand
 • Viktor
 • Lux
 • Zyra
 • Vel’koz
 • Rell
 • Garen

Tổng buff: 1 Thần Vương, 4 Ma Pháp Sư, 2 Thiết Giáp, 2 Hiệp Sĩ, 3 Thiên Thần

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Giáp Thiên Thần, Găng bảo thạch
 • Rell: Thông đạo Zzrot, Thú Tượng Thạch Giáp
 • Zyra: Cốc sức mạnh

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 3

Đội hình 6 Thiên Thần Vel’Koz Ma Pháp Sư

Đội hình chính:

 • Leona
 • Nautilus
 • Syndra
 • Zyra
 • Lux
 • Vel’koz
 • Rell
 • Kayle

Tổng buff: 6 Thiên Thần, 2 Thiết Giáp, 2 Hiệp Sĩ, 2 Ma Pháp Sư

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Giáp Thiên Thần, Găng bảo thạch
 • Rell: Thông đạo Zzrot, Thú Tượng Thạch Giáp
 • Zyra: Cốc sức mạnh

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 4

Đội hình Ác Quỷ Ma Pháp Sư Reroll

Đội hình chính:

 • Poppy
 • Kled
 • Ziggs
 • Kennen
 • Lulu
 • Zyra
 • Ryze
 • Rell

Tổng buff: 5 – 7 Ác Quỷ (có xẻng), 2 Kỵ Sĩ, 2 Bí Ẩn, 2 Ma Pháp Sư

Trang bị khuyến cáo:

 • Ziggs: Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm, Kiếm Súng Hextech
 • Poppy: Tim Băng, Áo choàng gai, Vuốt Rồng
 • Kennen: Quỷ Thư

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 5

Đội hình Vel’koz hỗn hợp thêm Karma hỗ trợ

Đội hình chính:

 • Nautilus
 • Zyra
 • Lux
 • Vel’koz
 • Karma
 • Ivern
 • Rell
 • Garen

Tổng buff: 1 Thần Vương, 2 Thiết Giáp, 2 Thần Sứ, 2 Thuật Sĩ, 2 Hiệp Sĩ, 2 Ma Pháp Sư, 3 Thiên Thần

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Giáp Thiên Thần, Găng bảo thạch
 • Rell: Thông đạo Zzrot, Thú Tượng Thạch Giáp
 • Zyra: Cốc sức mạnh
 • Karma: Quỷ Thư

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 6

Đội hình Vel’koz hỗn hợp kẹp Bí Ẩn khắc chế phép

Đội hình chính:

 • Nautilus
 • Lux
 • Zyra
 • Ryze
 • Vel’koz
 • Rell
 • Garen
 • Kindred

Tổng buff: 1 Thần Vương, 1 Vĩnh Hằng, 3 Bí Ẩn, 3 Thiên Thần, 2 Thiết Giáp, 2 Hiệp Sĩ, 2 Ma Pháp Sư

Trang bị khuyến cáo:

 • Vel’koz: Thương Shojin, Giáp Thiên Thần, Găng bảo thạch
 • Rell: Thông đạo Zzrot, Thú Tượng Thạch Giáp
 • Zyra: Cốc sức mạnh

DTCL Mùa 5: Top đội hình Ma Pháp Sư kẹp Kỵ Sĩ mạnh nhất meta 11.14 Rank Thách Đấu 7

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button