Tài liệu

Dựa trên kế hoạch bài học mà thầy/cô đã xây dựng ở mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá

=> Tác dụng trong việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm.

* Phương pháp trò chơi

– GV phổ biến tên trò chơi, nội dung, luật chơi cho HS.

– Chơi thử (nếu cần)

– HS tiến hành chơi

– Đánh giá sau trận đấu

– Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi

=> Tác dụng trong việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất:

Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác, tinh thần trách nhiệm và trung thực.

3. Công cụ:

– Linh hoạt, kết hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện, công bằng, khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

4. Đánh giá:

+ Đánh giá sản phẩm học tập của học sinh: đánh giá, nhận xét kết quả làm bài của học sinh hàng ngày.

+ Đánh giá thường xuyên: đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng chữ, viết, v.v.

+ Đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh trong quá trình học và hiểu bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button