Gift code

Genshin Impact 2.1 – Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách lấy 122 rương thường trong Genshin impact bản 2.1 giúp bạn đạt 100% độ thám hiểm

Lộ trình lượm rương thường ở đảo Watatsumi trong Genshin Impact

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy

Lộ trình lượm rương thường ở Seirai trong Genshin impact

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 2Lưu ý

  • Chest số 21 chỉ có 1 hộp mà thôi. Chỉ khi bạn dẫn con linh hồn lôi tới điểm kết thúc thì mới hiện ra chest số 26.
  • Chest  số 62 phải bức hết hoa ngọt để Hoa lừa đối xuất hiện và khi tiêu diệt được hoa lừa dối thì chest này sẽ xuất hiện.

Tổng hợp hình ảnh các Chest được ghi nhận trong link này

Chest nhiệm vụ trong Genshin Impact 2.1

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Linh Thảo Biển Sâu thì nói chuyện tiếp với Komaki thêm 5 ngày để có thể nhận chest mới.

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 3

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 4

Ngày 3

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 5

Ngày 4

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 6Ngày 5

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 7

Nhiệm vụ báu vật cướp biển

Vào ngày 2 của nhiệm vụ Kohami thì bà ta sẽ hướng bạn tìm đến nhiệm vụ Báu vật cướp biển của Rinzou. Bạn cũng có thể tìm đến nhiệm vụ này trước bằng cách đọc bản ghi chép của thợ săn kho báu và tìm đến những vị trí được ghi nhận trên bản đồ như sau 

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 8

Chest được tìm thấy trong Domain tại Suigetsu Pool 

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 9

Chest được tìm thấy trong Raiden Shogun Story Quest

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 10Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 11

Genshin Impact 2.1 - Tổng hợp toàn bộ Rương thường mà bạn cần biết và cách lấy 12

Credit to: SoraHoshina

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button