Gift code

Genshin Impact – Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video

Lễ tế thần anh đào là nhiệm vụ mói xuất hiện trong Genshin Impact bản cập nhật 2.0 tại Inazuma.

Nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào cũng là nhiệm vụ dài nhất trong bản cập nhật 2.0 này nhưng mang lại cho bạn hơn 500 Nguyên thạch vậy nên bạn hãy cố hoàn thành nó ngay khi có thể nhé.

Nhiệm vụ chính là bạn phải thực hiện thanh tẩy toàn bộ 5 khu đền xung quanh Inazuma và sau đó chiến đấu con boss cuối cùng là gốc rễ của cây hoa anh đào để thanh tẩy nó ngay dưới chân đền hoa anh đào.

Dưới đây là video chi tiết hướng dẫn bạn cách giải nhiệm vụ này nhanh nhất – Video được làm theo tiếng anh nên bạn đọc hãy chuyển ngôn ngữ trong game sang tiếng anh để có thể giải đố nhanh nhất nhé.

Nếu như bạn không có thời gian xem video thì có thể xem loạt ảnh hưởng dấn dưới đây.

(Nguồn ảnh: Bạn Sơn Đỗ Trường thuộc Group Genshin Impact Việt Nam Official)

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 2

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 3

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 4

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 5

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 6

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 7

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 8

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 9

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 10

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 11

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 12

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 13

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 14

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 15

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 16

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 17

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 18

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 19

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 20

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 21

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 22

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 23

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 24

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 25

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 26

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 27

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 28

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 29

Genshin Impact - Hướng dẫn nhiệm vụ Lễ Tế Thần Anh Đào chi tiết bằng video 30

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button