Biểu mẫu

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 2022

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa vợ và chồng như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, dân tộc … Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hình thức là văn bản pháp lý và ràng buộc quan hệ vợ chồng trước pháp luật cũng như xác định tình trạng hôn nhân của mỗi người.

Giấy đăng ký kết hôn mới nhất

  • 1. Giấy đăng ký kết hôn là gì?
  • 2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận kết hôn
  • 3. Giấy đăng ký kết hôn
  • 4. Giấy chứng nhận kết hôn điện tử
  • 5. Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là gì?

1. Giấy đăng ký kết hôn là gì?

Khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định rõ, Giấy chứng nhận kết hôn là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; Nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

Bài viết liên quan

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bao gồm các nội dung sau:

– Họ, chữ đệm và tên; ngày sinh; dân tộc; Quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ;

– Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

– Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận kết hôn

Việc đăng ký kết hôn được thực hiện khi nam, nữ đăng ký kết hôn. Do đó, điều kiện để hai bên nam, nữ được cấp Giấy chứng nhận kết hôn là phải đáp ứng điều kiện về đăng ký kết hôn.

Cụ thể, điều kiện đăng ký kết hôn quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình bao gồm:

– Độ tuổi: Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.

– Nam nữ kết hôn hoàn toàn tự nguyện.

– Nam, nữ không mất năng lực hành vi dân sự.

– Không thuộc các trường hợp cấm kết hôn: Kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép, lừa dối trong việc kết hôn, cản trở việc kết hôn, lấy vợ lấy chồng …

3. Giấy đăng ký kết hôn

Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản pháp lý xác nhận mối quan hệ hôn nhân giữa hai bên. Đây là một loại giấy tờ quan trọng trong hôn nhân vợ chồng. Hiện nay, mẫu giấy chứng nhận kết hôn mới nhất được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo phụ lục của Thông tư số 04/2020 / TT-BTP. Mời các bạn tham khảo mẫu bên dưới. Ngoài mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hiện nay còn có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn điện tử rất tiện lợi cho người sử dụng.

Đăng ký kết hôn

4. Giấy chứng nhận kết hôn điện tử

Giấy đăng ký kết hôn điện tử

5. Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là gì?

Khi hai bên đăng ký kết hôn và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn thì Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng ngay sau khi được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Ký tên vào tờ giấy này và đưa cho cả nam và nữ. Hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận kết hôn chỉ chấm dứt vào thời điểm một trong các bên trong quan hệ hôn nhân chết hoặc có nghị định ly hôn của Tòa án có hiệu lực thi hành.

Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ có giá trị trong phạm vi Việt Nam và nước ngoài.

Giấy chứng nhận kết hôn là bằng chứng xác lập mối quan hệ vợ chồng của hai bên, nhận được sự bảo vệ của pháp luật. Kể từ thời điểm quan hệ hôn nhân được công nhận thì giữa hai bên phát sinh quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Các quan hệ về nhân thân, tình cảm, con cái, tài sản, nghĩa vụ tài chính của các bên được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích. pháp luật của hai bên, hướng cả nam và nữ xây dựng đời sống kinh tế, tinh thần chung, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Thủ tục đăng ký lại kết hôn
  • Đơn xin giấy chứng nhận kết hôn chưa đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button