Tài liệu

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều

Tuần đầu tiên:

1) Đọc tiết 1: 2

2) Bài 1 (Tập làm văn): 1 tiết

3) Nói và nghe: 1 tiết

4) Đọc tiết 2: 2

5) Bài 2 (Tập làm văn): 1 tiết

Tuần thứ hai:

1) Đọc tiết 3: 2

2) Bài 3 (Chính tả): 1 tiết

3) Nói và nghe: 1 tiết

4) Đọc tiết 4: 2

5) Bài 4 (Góc sáng tạo): 1 tiết

III. Những điểm kế thừa và đổi mới so với SGK Tiếng Việt 3 cũ

1. Điểm kế thừa

1.1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý của sự kế thừa là Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông và Quyết định số 404 ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. dự án. đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục. Điểm d Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 404 / QĐ-TTg quy định “qui định xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới “là:” Chương trình mới, sách giáo khoa mới Kế thừa những ưu điểm của chương trình và sách giáo khoa hiện hành Đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.

1.2. Điểm kế thừa cụ thể

– Tiếp tục thực hiện dạy học tích hợp và tư duy tích cực.

– Kết cấu cuốn sách theo hệ thống chủ đề; cấu trúc bài học theo hệ thống các hoạt động rèn luyện kỹ năng (đọc, viết, nói, nghe).

– Sử dụng lại khoảng 25% các bài tập đọc trong sách giáo khoa cũ; Các bài văn này chiếm khoảng 31% tổng số bài đọc trong sách giáo khoa mới.

– Thiết kế hệ thống bài tập làm văn theo hướng vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng đã học ở lớp 1, lớp 2 để viết từ và câu có chứa chữ hoa.

– Thiết kế hệ thống bài tập chính tả gồm 3 nội dung: ôn tập bảng chữ cái; nghe – viết, nhớ – viết đoạn văn; làm các bài tập sửa lỗi chính tả khó, lỗi phương ngữ.

2. Cải tiến

2.1. Cơ sở pháp lý

– Nghị quyết số 88 của Quốc hội và Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ.

– Chương trình GDPT năm 2018 (gồm Chương trình tổng thể và Chương trình môn Ngữ văn) ban hành theo Thông tư số 32 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Những đổi mới cụ thể

– Cấu trúc sách theo hệ thống chủ đề: sửa đổi, bổ sung các chủ đề trên cơ sở sắp xếp lại theo hệ thống chủ đề đảm bảo tính hệ thống, tính phát triển của sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu giáo dục toàn diện phẩm chất và năng lực. (năng lực đặc biệt, năng lực chung) cho học sinh.

– Cấu trúc của sách có phần cứng và phần mềm (khoảng 50 tiết) để phù hợp với các đối tượng khác nhau và thực tế ở các địa điểm khác nhau.

– Cấu trúc bài học phù hợp với quy trình hoạt động: Chia sẻ (Khởi động) – Khám phá – Thực hành – Vận dụng – Tự đánh giá.

– Cấu trúc đoạn đọc thành 3 phần: Đọc thành tiếng – Đọc hiểu – Luyện tập; không tổ chức tiết học Luyện từ và câu.

– Được thiết kế lại toàn bộ nội dung rèn luyện các kỹ năng viết, nói, nghe phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT năm 2018.

IV. Những điểm mới so với SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều

1. Về cấu trúc sách và cấu trúc bài

1.1. Thu gọn hệ thống chủ đề, từ 5 chủ đề xuống còn 4 chủ đề.

1.2. Học sinh làm các hoạt động tự đọc, tự đánh giá ở nhà; bố trí 1 tiết / 1 tiết để học sinh kể lại (đọc lại) và thảo luận về các văn bản đã đọc ở nhà.

2. Về nội dung giáo dục

2.1. Nội dung các chủ đề, chủ đề được mở rộng và nâng cao:

– Đề tài Măng (Nhi đồng) giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, ý thức giữ gìn sức khoẻ, ý thức lao động, ý thức rèn luyện để trở thành đội viên.

– Đề tài Cộng đồng bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu thương, chia sẻ với cộng đồng; đồng thời mở rộng nhận thức về các hoạt động trong xã hội (nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, thể dục thể thao và sáng tạo nghệ thuật).

– Đề tài Quốc gia bồi dưỡng lòng yêu nước cho học sinh thông qua các bài đọc về cảnh đẹp quê hương, đất nước và những câu chuyện lịch sử thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta (phụ nữ, trẻ em, thanh niên, các dân tộc) trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mở rộng nhận thức về cuộc sống ở các vùng miền và đại gia đình anh em các dân tộc trên đất nước ta.

– Đề tài Nhà ở chung bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường và tình hữu nghị giữa các dân tộc; đồng thời mở rộng hiểu biết về một số nền văn hóa, trước hết là một số nước Đông Nam Á.

2.2. Các câu hỏi và bài tập có yêu cầu cao hơn:

– Các câu hỏi đọc hiểu không chỉ yêu cầu lặp lại mà còn yêu cầu thêm cả giải thích, suy luận, khái quát, tổng hợp.

– Các bài tập kết hợp với bài đọc không chỉ yêu cầu nhận dạng mà còn yêu cầu thêm phân tích, vận dụng.

– Bài tập chính tả đoạn văn, bài có yêu cầu thêm về nhớ – viết.

– Yêu cầu viết không giới hạn số câu; Quy trình viết một đoạn văn được tóm tắt thành quy tắc viết tay dễ nhớ (5 bước viết).

3. Phiên bản điện tử SGK Tiếng Việt 3

Phiên bản điện tử trình bày sách giấy với các hình ảnh động và tĩnh, đồng thời trình bày các bài tập dưới dạng tương tác. Phiên bản điện tử cũng lưu trữ thông tin về bài đọc và bài tập về nhà, giúp giáo viên, phụ huynh và chính học sinh theo dõi quá trình học tập và kết quả học tập của từng học sinh.

Tài khoản truy cập được in dưới lớp tem chống hàng giả (ở góc dưới bên trái bìa 4 cuốn sách giấy), miễn phí một phương tiện điện tử của người sử dụng sách.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button