Hỏi đáp Pháp Luật

Hội nghị Trung ương 10 khóa 12

Tải xuống Bản in

Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Sáng 16/8, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành dưới sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Vui lòng tham khảo trước:

  • Thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng viên
  • Bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII cho cán bộ chủ chốt
  • Bài học kinh nghiệm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của cán bộ, công chức

Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa 12

Sáng 16/8, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Hội nghị cho ý kiến ​​về Đề cương báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, 5 năm kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2021-2025.

Ngoài ra, Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến ​​về đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (trình Đại hội XIII của Đảng) …. tổng kết việc thực hiện Chỉ thị. 36-CT / TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội. Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc đề nghị Ban Chấp hành Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản, thảo luận, cho ý kiến ​​về những đề xuất cụ thể đã nêu trong Tờ trình và đề án. dự thảo Đề cương của báo cáo, trước hết là về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của Báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung chủ yếu của đề cương báo cáo.

Hội nghị diễn ra ngay trước thời điểm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, dự kiến ​​khai mạc vào ngày 20/5.

Cũng tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã chỉ đạo, giải quyết từ Hội nghị Trung ương 9 đến nay. Đồng thời nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button