Tài liệu

Hợp tác xã là gì? Các nguyên tắc hoạt động của Hợp tác xã Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Hợp tác xã là gì? Nguyên tắc hoạt động của Hợp tác xã là gì? Là câu hỏi được nhiều bạn học sinh quan tâm? Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Thoidaihaitac.vn xin giới thiệu đến các bạn những kiến ​​thức về Hợp tác xã và nguyên tắc hoạt động.

Hi vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu hợp tác xã là gì và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, thành viên là cá nhân hoặc tổ chức; là một tổ chức kinh tế xã hội với nguyên tắc tổ chức là tự nguyện, bình đẳng….

Hợp tác xã là gì? Nguyên tắc làm việc của Hợp tác xã

  • 1. Hợp tác xã là gì?
  • 2. Nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã

I. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, sở hữu chung, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

II. Nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã bao gồm:

1. Nguyên tắc tự nguyện

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập hoặc ra khỏi liên hiệp hợp tác xã.

2. Nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng và quyền biểu quyết ngang nhau không phân biệt phần vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và các nội dung khác theo quy định của điều lệ.

3. Nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

4. Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng

Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện các cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức đóng góp của thành viên vào hợp đồng. hợp tác xã tạo việc làm.

5. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích của xã viên

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin. về bản chất, quyền lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm lo cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thành viên, hợp tác xã thành viên, liên kết với nhau để phát triển phong trào hợp tác xã ở địa phương, vùng, miền và cả nước. thuộc kinh tế.

  • Công tác giáo dục cho từng thành viên HTX, liên hiệp HTX chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các giá trị, lợi ích của thành viên khi tham gia HTX…
  • Công tác đào tạo trong HTX, liên hiệp HTX chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ làm việc thường xuyên trong HTX. Việc đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho hội viên phải được đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm và đầu tư kinh phí cho hoạt động này.
  • Chăm lo cho thành viên là trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Càng đáp ứng được nhu cầu và lợi ích của thành viên thì thành viên càng gắn bó với HTX, liên hiệp HTX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button