Biểu mẫu

HTKK 4.7.7

Tải về

HTKK 4.7.7 | HTKK 4.7.8 mới nhất 2022 là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch miễn phí theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, Thông tư 133 BTC do Tổng cục thuế ban hành. Tải miễn phí HTKK 4.7.6 mới nhất trên Thoidaihaitac.vn

Bài viết liên quan

Tải Phần mềm HTKK mới nhất 2022 Tổng cục thuế cài đặt đơn giản trên máy tính giúp các kế toán viên dễ dàng kê khai thuế có hỗ trợ mã vạch in đính kèm với nhiều form mẫu theo quy định hiện hành, kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK chi tiết cụ thể hơn.

Tải HTKK 4.7.7 | HTKK 4.7.8 | HTKK mới nhất 2022

 • 1. Phần mềm HTKK 4.7.7 mới nhất 2022
 • 2. Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.7.7
 • 3. Phần mềm HTKK 4.7.6
 • 4. Phần mềm HTKK 4.7.5
 • 5. Phần mềm HTKK 4.7.4
 • 6. Phần mềm HTKK 4.7.3
 • 7. 4 lưu ý khi dùng HTKK 4.7.3
 • 8. Phần mềm HTKK 4.7.2
 • 9. Phần mềm HTKK 4.7.1
 • 10. Cách tải HTKK mới nhất
 • 11. Cách sửa lỗi HTKK tự thoát ra màn hình

1. Phần mềm HTKK 4.7.7 mới nhất 2022

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.7 nâng cấp chức năng kê khai tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC :

 • Nâng cấp bổ sung chức năng kê khai tờ khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN).

2. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

 • Cập nhật chỉ tiêu [36] – Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức, nếu âm thì hiển thị đúng giá trị âm.

3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-VSP)

 • Cập nhật định dạng nhập chỉ tiêu [28] – Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế: cập nhật định dạng cho phép nhập 6 số thập phân sau dấu phẩy
 • Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu [30] – Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế trong trường hợp sửa giá trị trong ngưỡng cho phép.

Bắt đầu từ ngày 29/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

2. Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.7.7

Điều kiện cài đặt phần mềm HTKK 4.7.6 máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:

 • Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac).
 • Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (Nếu chưa có tải bộ cài .NET Framework 3.5).

Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn: Thì kích hoạt lên là được.

Nếu các bạn đã cài các phiên bản cũ thì có thể làm theo các bước sau để update ứng dụng lên phiên bản mới nhất:

Nếu máy tính bạn đã cài phần mềm HTKK 4.7.6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần khởi chạy ứng dụng HTKK. Trên giao diện chính của ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cập nhật.

Hướng dẫn cài đặt HTKK

Bước 2: Sau khi thông báo cập nhật hiển thị, các bạn bấm nút và đợi một lát để ứng dụng tự động tải về và cài đặt bản cập nhật mới là được.

Hướng dẫn cài đặt HTKK mới nhất

3. Phần mềm HTKK 4.7.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 bổ sung các mẫu quyết toán thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

Nâng cấp bổ sung các mẫu hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.
 • Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.
 • Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.
 • Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN)

 • Cập nhật chức năng kết xuất XML đối với trường hợp nhập từ 2 nhà máy trở lên trên phụ lục 01-1/TAIN

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

 • Cập nhật chức năng in: in đúng tên bảng kê 05-2/BK-TNCN là “Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần”.
 • Cập nhật hiển thị đủ dữ liệu trên 05/QTT-TNCN đã kê khai trong hệ thống khi cập nhật HTKK lên phiên bản mới.

Bắt đầu từ ngày 26/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

4. Phần mềm HTKK 4.7.5

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.5 cập nhật một số nội dung phát sinh , cụ thể như sau:

1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN) :

 • Cập nhật tổng hợp chỉ tiêu [27] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ từ bảng kê 02-1/BK-QTT.

2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN) :

 • Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([16] – [20]) thay cho ràng buộc chỉ tiêu [21] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [18].
 • Cập nhật nhận đúng giá trị chỉ tiêu [17] – Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh từ bảng kê excel, không cảnh báo đỏ trong trường hợp giá trị [17] nhỏ hơn hoặc bằng số giảm trừ bản thân cộng số tiền giảm trừ người phụ thuộc.
 • Cập nhật bổ sung thông báo trong trường hợp nhập sai định dạng mã số thuế người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN.

3. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu 01/GTGT):

 • Cập nhật các chỉ tiêu [23], [23a], [24], [24a], [25], [26], [29], [30], [32], [32a]: chỉ cho phép nhập số dương

4. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN):

 • Cập nhật cho phép kết xuất XML tờ khai trong trường hợp cột chênh lệch giữa số quyết toán với số đã kê khai nhận giá trị âm

Bắt đầu từ ngày 24/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.5 thay cho các phiên bản trước đây.

5. Phần mềm HTKK 4.7.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.4 cập nhật một số nội dung phát sinh đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN và TNDN, cụ thể như sau:

1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):

 • Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.

2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):

 • Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN”
 • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN

3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):

 • Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN
 • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ
 • Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm

Bắt đầu từ ngày 21/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.4 thay cho các phiên bản trước đây.

6. Phần mềm HTKK 4.7.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.
 • Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.
 • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

7. 4 lưu ý khi dùng HTKK 4.7.3

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

HTKK 4.7.3

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.

  • Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
  • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
  • ……….

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử……với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

 • Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

8. Phần mềm HTKK 4.7.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.1, cụ thể như sau:

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2/TTĐB

Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-1/BK-CNKD, 01-2/BK-HĐKD

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)

 • Cập nhật cho phép người nộp thuế lập nhiều tờ khai 03/DL-HĐĐT trong cùng 1 kỳ tính thuế;
 • Bổ sung mức thuế suất 8%;
 • Cập nhật bỏ 2 loại hóa đơn 03XKNB và 04HGDL.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN)

Cập nhật không bắt cảnh báo đỏ trong trường hợp Tổng cột [10] trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN bằng với chỉ tiêu [21] trên tờ khai

Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)

Cập nhật: Nếu nộp về Cơ quan thuế quản lý thì được nộp cho Chi cục Thuế. Nếu nộp cho nơi có dự án đầu tư khác tỉnh thì nộp cho Cục Thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

Cập nhật chỉ cho phép kê khai phụ lục 06-1/BK-TNCN đối với kỳ kê khai tháng/quý cuối cùng trong năm.

Bắt đầu từ ngày 24/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.2 thay cho các phiên bản trước đây.

9. Phần mềm HTKK 4.7.1

Tải HTKK 4.7.1 mới nhất 2022
Tải HTKK 4.7.1 mới nhất 2022

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.0, cụ thể như sau:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

 • Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)

 • Cập nhật không bắt buộc mục II – Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

 • Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’

10. Cách tải HTKK mới nhất

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào trang http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Tải về phần mềm kê khai thuế HTKK bản 4.7.7 và nhấn vào file ZIP để tải về.

Cách tải HTKK mới nhất

Bước 2: Nhấn chọn file vừa tải về

Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.5.9

Bước 3: Chọn mục HTKK _v4.7.7

Tải HTKK

Bước 4: Click vào file setup.exe để chạy trình cài đặt.

HTKK 2021

Bước 5: Trình cài đặt hiện ra, bạn hãy nhấn Tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.5.9 mới nhất

Bước 6: Chọn Cài đặt

Cài đặt HTKK 2021

Bước 7: Bạn chờ vài giây để trình chạy cài đặt, sau khi xong, bạn nhấn Hoàn thành. Như vậy là bạn đã cài đặt thành công phần mềm, bạn hãy ra ngoài màn hình chính và mở ứng dụng lên và sử dụng.

Phần mềm HTKK

11. Cách sửa lỗi HTKK tự thoát ra màn hình

Cách 1: Cài HTKK bản mới nhất

Bước 1: Tải lại bản chuẩn HTKK mới nhất

Bước 2: Giải nén file và tiến hành cài đặt phần mềm HTKK (Mở file setup.exe sau đó chọn tiếp theo (Next ) …. và hoàn thành).

Ngoài màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng HTKK mới nhất.

Bước 3: Khởi động lại máy tính (Lưu ý: trước khi khởi động thì đọc bước 4)

Bước 4: Nếu khi vào htkk mà nó vẫn bị lỗi tự thoát ra tự động thì các bạn mở lại bằng cách nhấn chuột phải và biểu tượng htkk , sau đó chọn Run as admin như hình

Khắc phục lỗi phần mềm HTKK tự out

Cách 2: Xóa dữ liệu HTKK

Sẽ có trường hợp khi nhập MST của công ty khác vào thì sử dụng được nhưng nhập MST công ty bạn thì lại bị lỗi tự động thoát. Chúng ta sẽ cần xóa dữ liệu của HTKK trên máy tính. Truy cập theo đường dẫn C:Program Files hoặc Program Files (x86)HTKK320DataFiles, chọn MST bị lỗi để xóa. Cuối cùng mở lại phần mềm và nhập lại MST

Cách 3: Cấp quyền cho HTKK

Tại giao diện của ổ C bạn tìm tới Program Files (x86) rồi tìm tới thư mục HTKK, chuột phải chọn Properties.

Sửa lỗi HTKK tự thoát

Hiển thị giao diện mới bạn nhấn vào tab Security, chọn Creator owner rồi nhấn Edit bên dưới.

Cách fix lỗi phần mềm HTKK tự thoát

Chuyển sang giao diện nhấn lại vào Creator owner, rồi nhấn Add. Hiển thị giao diện mới, bạn nhập Everyone như hình dưới đây.

Khắc phục lỗi phần mềm HTKK tự thoát ra màn hình

Quay trở lại giao diện tích chọn Full control, rồi nhấn Apply > OK là xong.

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ra màn hình

Lưu ý: Nếu nội dung cập nhật không ảnh hưởng đến khu vực bạn thì vẫn sử dụng được bằng các bản HTKK cũ nhé.

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã gửi tới các bạn HTKK 4.7.7 mới nhất năm 2022 từ Tổng cục thuế cùng hướng dẫn cài đặt chi tiết dành cho các kế toán tải về và sử dụng phục vụ cho công tác kế toán trong cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Các bạn bấm vào nút tải về để tải miễn phí phần mềm. Tất cả các hồ sơ khai thuế các bạn sẽ sử dụng tại phiên bản ứng dụng HTKK 4.7.7 thay thế cho phiên bản cũ 4.7.6 cũ trước đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

 • Tổng hợp các lỗi khi in trên HTKK
 • Cách sửa lỗi không gõ được tiếng Việt có dấu trên HTKK
 • Cách khắc phục lỗi HTKK không chấp nhận bảng cân đối kế toán có số đầu năm chỉ tiêu 411 = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button