Biểu mẫu

Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên mới 2022

Tải xuống

Thoidaihaitac.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức, thủ tục, kịch bản của buổi lễ kết nạp. Vui lòng đọc ở đây để biết chi tiết.

Bài viết liên quan

Lễ kết nạp đoàn viên mới là hoạt động thực sự quan trọng đối với mỗi đoàn viên mới, tạo ấn tượng tốt đẹp của đoàn viên mới với Chi đoàn. Lễ kết nạp phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không quá đầu đuôi, đặc biệt không dài dòng, nhàm chán. Trong phần lễ, ngoài các thủ tục nội dung theo quy định, có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng phải kết thúc đúng lúc, đúng chỗ.

 • Điều kiện kết nạp Đoàn viên
 • Cách viết bài thu hoạch cảm xúc của Đoàn.
 • Biên bản lễ kết nạp đảng viên mới

Điều kiện, thủ tục kết nạp Đoàn viên

 • 1. Điều kiện kết nạp Đoàn viên.
 • 2. Thủ tục kết nạp Đoàn viên.
 • 3. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên
 • 4. Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên.
 • 5. Chương trình lễ kết nạp đoàn viên

1. Điều kiện kết nạp Đoàn viên.

Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, học tập và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng. được xét kết nạp vào Đoàn.

2. Thủ tục kết nạp Đoàn viên.

 • Thanh niên tự nguyện viết đơn và khai báo lý lịch với Đoàn.
 • Tìm hiểu Điều lệ Đoàn và được trang bị những kiến ​​thức cơ bản về Đoàn trước khi gia nhập
 • Được một thành viên trong cùng nhóm làm việc giới thiệu ít nhất 3 tháng.

+ Đối với Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể Liên đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam do tập thể hội giới thiệu.

 • Được đại hội chi đoàn xem xét nhất trí kết hợp với biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) tổng số đoàn viên có mặt dự họp và được Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu quyết tán thành.

3. Quy trình công tác phát triển Đoàn viên

Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn với thanh niên thông qua các loại hình tổ chức, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp thành viên

– Lập danh sách thanh niên, hội viên cao tuổi.

– Phân loại thanh niên theo tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để tuyển chọn, bồi dưỡng đối tượng đăng ký tham gia.

– Phân công công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến ​​thời gian rèn luyện và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Tổ chức tập huấn, giúp đỡ thanh niên vào tổ chức Đoàn.

a- Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Hoạt động kinh tế, phong trào thi đua, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi… Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, dã ngoại, hội trại văn hóa, thể thao. … Bồi dưỡng sức trẻ, lựa chọn những người mẫu trẻ nhiệt huyết để xét kết nạp.

b- Mở lớp bồi dưỡng kiến ​​thức về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung, có thể phát tài liệu để thanh niên tự học, sau đó tự kiểm tra, củng cố kiến ​​thức bằng cách viết hồi ký).

Bước 4: Hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện các thủ tục, nguyên tắc trước khi nhập học.

– Hướng dẫn thanh niên viết đơn và giới thiệu bản thân vào chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên)

– Hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ bao gồm:

+ Sổ đoàn viên.

+ Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn.

+ Đề nghị kết nạp ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn (có trích biên bản đại hội chi bộ).

– Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp.

– Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

– Hoàn thiện hồ sơ quản lý đoàn viên, tiếp tục rèn luyện, tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ và trưởng thành.

4. Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh
NGÔI TRƯỜNG …………………………..
BAN CÔNG ĐOÀN ………………………………………. ……………………………….

Con số: ………………

……….., ngày tháng năm…

HƯỚNG DẪN

V / v tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại chi đoàn.

Sau khi giới thiệu thanh niên tham gia lớp nhận thức về Đoàn và được đơn vị tổ chức lớp xác nhận là Đạt (đối với trường hợp đăng ký học lại, bỏ qua bước này nghĩa là thanh niên được kết nạp lại không cần tham gia lớp nhận thức về Đoàn) . Chi đoàn họp ra nghị quyết đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi đoàn Khoa xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên tiêu biểu trong Chi đoàn.

Căn cứ tỷ lệ đoàn viên đồng ý kết nạp thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong chi đoàn (yêu cầu đạt tỷ lệ> = 50% số đoàn viên tham gia đồng ý), Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành các thủ tục sau:

Bao gồm:

– Lập tờ trình (theo mẫu) đề nghị kết nạp vào chi đoàn đối với những Đoàn viên đủ tiêu chuẩn.

– Sổ đoàn viên (loại mới 48 trang), điền đầy đủ thông tin và biểu mẫu vào sổ.

Và trình Ban chấp hành Đoàn Khoa trước lễ kết nạp khoảng 1-2 tuần để Ban chấp hành Đoàn Khoa có công văn đề nghị Nhà trường ra Nghị quyết kết nạp Đoàn viên.

Sau khi có Quyết định kết nạp Đoàn của Ban Thường vụ Đoàn trường, BCH Đoàn khoa sẽ gửi Nghị quyết kết nạp Đoàn viên + sổ đoàn viên về cho chi đoàn và chi đoàn tiến hành kết nạp. lễ theo hướng dẫn để tiến hành thủ tục nhập học. Lễ kết nạp thành viên mới.

Ban chấp hành chi đoàn xem các mẫu văn bản đính kèm dùng cho công tác kết nạp đoàn viên mới kèm theo hướng dẫn để thực hiện cho đúng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: …………………………… để được hướng dẫn.

Người nhận:

– Các chi nhánh trực thuộc

– Lưu VP Đoàn Khoa

TM. Ban giám đốc
BẢO VỆ

5. Chương trình lễ kết nạp đoàn viên

1. Văn nghệ đầu giờ.

2. Chào cờ, hát quốc ca, hợp xướng, phút mặc niệm.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4. Bí thư (Phó Bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn quá trình rèn luyện, phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, Quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên (lúc này người được kết nạp đứng lên nghe và nhận lại Nghị quyết và thẻ Đoàn).

5. Đại diện Đoàn thanh niên cấp trên (nếu có) hoặc Bí thư chi đoàn trao quyết định, thẻ Đoàn và gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới.

6. Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Vinh dự trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, chân dung Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể quý vị đại biểu. . và các thành viên của chi nhánh, tôi xin hứa:

1) Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2) Gương mẫu chấp hành và vận động thiếu niên, nhi đồng làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Chấp hành tốt Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tiến hành các hoạt động của Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

3) Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp thanh niên và các thành viên trong nhóm trở thành đoàn viên: “Hãy hứa!”

7. Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.

8. Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu.

9. Chào cờ bế mạc.

Ghi chú:

– Khi tổ chức kết nạp nhiều người, Bí thư chi đoàn đọc nhận xét của từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được thừa nhận đều hét lên: Hứa đi!

– Địa điểm: Có thể trong hội trường hoặc một địa điểm lịch sử để tạo ấn tượng lâu dài.

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã gửi đến các bạn Hướng dẫn kết nạp thành viên mới thủ tục và điều kiện kết nạp thành viên như nhau.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button