Tài liệu

Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Cánh diều Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều gồm 3 môn Toán, Tin học, Vật lý… giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy cho học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học lớp 10 Cánh diều hướng dẫn cụ thể việc tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trong một năm học, một tháng, một học kỳ hoặc một hoạt động giáo dục về một chủ đề cụ thể. Nội dung theo mẫu phân phối chương trình bao gồm các bài học, số tiết, thời lượng, thiết bị dạy học … Vậy sau đây là bộ giáo án Cánh diều lớp 10, mời các em cùng theo dõi tại đây.

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 sách Cánh diều

  • Phân phối chương trình Toán 10 cuốn Cánh diều
  • Phân phối chương trình Cánh diều Vật lý 10
  • Phân phối chương trình Tin học 10 Cánh diều

Phân phối chương trình Toán 10 cuốn Cánh diều

SỞ GD & ĐT

TRƯỜNG CẤP HAI ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 10

Năm học 2022–2023

Bộ sách Kites

I. Phân phối chương trình

Tên chương, bài trong SGK Toán 10 Số kỳ
CHƯƠNG I. VẤN ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP 7
§Đầu tiên. Các mệnh đề toán học 3
§2. Tập hợp. Các hoạt động trên bộ 3
Bài tập cuối chương I Đầu tiên
CHƯƠNG II. BẤT ĐNG THỨC VÀ HỆ THỐNG BẤT BÌNH ĐNG CHẤT LƯỢNG HAI CÔNG BỐ 6
§Đầu tiên. Bất đẳng thức bậc nhất hai ẩn số 2
§2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số 3
Bài tập cuối chương II Đầu tiên
CHƯƠNG III. CÁC CHỨC NĂNG VÀ Đồ thị 17
§Đầu tiên. Hàm và đồ thị 5
§2. Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai và ứng dụng của chúng 2
§3. Dấu hiệu của tam thức bậc hai 3
§4. Bất đẳng thức bậc hai chưa biết 3
§5. Hai loại phương trình rút gọn thành phương trình bậc hai 2
Bài tập cuối chương III 2
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTOR 16
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0o lên đến 180o . Định lý côsin và định lý côsin trong tam giác 4
§2. Giải tam giác. Tính diện tích hình tam giác 2
§3. Khái niệm vectơ 2
§4. Tổng và hiệu của hai vectơ 2
§5. Tích của một số với một vectơ 2
§6. Tích của hai vectơ 2
Bài tập cuối chương IV 2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM

Chủ đề 1. Đo góc

3
Chương V. Đại số tổ hợp 11
§Đầu tiên. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ cây 4
§2. Hoán vị. Hoán vị 2
§3. Sự kết hợp 2
§4. Nhị thức Newton 2
Bài tập cuối chương VẼ Đầu tiên
Chương VI. MỘT SỐ Yếu tố Thống kê và Xác suất 17
§Đầu tiên. Sô xấp xỉ. Lỗi 3
§2. Các tính năng được đo lường theo xu hướng trung tâm cho mẫu dữ liệu chưa nhóm 3
§3. Các biện pháp phân tán cho các mẫu dữ liệu chưa được phân nhóm 4
§4. Xác suất của các sự kiện trong một số trò chơi đơn giản 2
§5. Xác suất của sự kiện 3
Bài tập cuối chương VI 2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ RÚT KINH NGHIỆM

Chủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm bậc hai và hàm bậc nhất biểu diễn dữ liệu dạng bảng

4
Chương VII. CÁC PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP TRONG PHÒNG 18
§Đầu tiên. Tọa độ của vectơ 2
§2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 3
§3. Các phương trình tuyến tính 3
§4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một dòng 2
§5. Phương trình của đường tròn 3
§6. Ba dòng conic 3
Bài tập cuối chương VII 2
CÓ THẬT PHẦN MỀM GEOGEBRA
Tên các chuyên đề và các bài trong sách ôn tập môn Toán lớp 10 |
Chủ đề I. HỆ THỐNG CUNG CẤP QUÝ BA NỮ mười
§Đầu tiên. Hệ phương trình bậc hai với ba ẩn số 5
§2. Ứng dụng của hệ phương trình bậc hai với ba ẩn số 5
Chủ đề II. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP MỞ ĐẦU. Nhị thức của NEWTON mười
§Đầu tiên. Phương pháp quy nạp toán học 5
§2. Nhị thức Newton 5
Chủ đề III. BA CONICS VÀ ỨNG DỤNG 15
§Đầu tiên. Hình elip 4
§2. Hyperbola 4
§3. Parabol 3
§4. Ba dòng conic 4

(1) Tên bài học / chủ đề được xây dựng từ nội dung / chủ đề (lấy nguyên bản hoặc thiết kế lại cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học / hoạt động dạy học. tình dục.

(2) Số tiết dùng để tiến hành bài / chủ đề.

(3) Tuần học / chủ đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức các hoạt động dạy học (phòng học bộ môn, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, khu di sản, điền dã …).

2. Các nhiệm vụ khác (nếu có): (Sản xuất học sinh giỏi; Tổ chức các hoạt động giáo dục …)

……………………………. ………………….

……………………………. ………………….

……………………………. ………………….

……………………………. ………………….

……………………………. ………………….

LÃNH ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm…….

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình Cánh diều Vật lý 10

Phân phối chương trình sách giáo khoa Vật lý 10

STT Chương /Chủ đề Tiêu đề Số kỳ
Đầu tiên Mở đầu Giới thiệu về mục đích học Vật lý 5 kỳ
2 Mô tả chuyển động Bài 1. Vận tốc, độ dời và vận tốc 4 kỳ
Bài 2. Độ dời – đồ thị thời gian. Dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp 4 kỳ
3 Chuyển động chuyển đổi Bài 1. Đồ thị gia tốc và vận tốc – thời gian 4 kỳ
Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều 3 kỳ
Kiểm tra thường xuyên 1 kỳ
4 Lực và chuyển động Bài 1. Lực và Gia tốc 1 kỳ
Bài 2. Một số lực thường gặp 4 kỳ
Bài 3. Ba định luật chuyển động của Newton 5 kỳ
Bài 4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng 2 kỳ
Bài 5. Tổng hợp và phân tích lực 2 kỳ
Bài 6. Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật 4 kỳ
Kiểm tra thường xuyên 1 kỳ
Ôn tập và kiểm tra học kì I 2 kỳ
5 Năng lượng Bài 1. Năng lượng và công 4 kỳ
Bài 2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 4 kỳ
Kiểm tra lại 1 kỳ
6 Quán tính Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng 3 kỳ
Bài 2. Động lượng và năng lượng trong va chạm 3 kỳ
Kiểm tra lại 1 kỳ
Kiểm tra thường xuyên 1 kỳ
7 Chuyển động tròn và biến dạng Bài 1. Chuyển động tròn đều 4 kỳ
Bài 2. Sự biến dạng 4 kỳ
Kiểm tra lại 1 kỳ
Kiểm tra thường xuyên 1 kỳ
Ôn tập và kiểm tra học kì II 3 kỳ

Phân phối chương trình Vật lý 10

STT Tên Chuyên đề Tiêu đề Số kỳ
Đầu tiên Vật lý trong một số nghề Bài 1. Vài nét về sự phát triển của Vật lí 4 kỳ
Bài 2. Giới thiệu về các lĩnh vực nghiên cứu trong vật lý 3 kỳ
Bài 3. Giới thiệu về ứng dụng của Vật lý trong một số nghề 3 kỳ
2 Trái đất và bầu trời Bài 4. Hướng trên bầu trời 3 kỳ
Bài 5. Chuyển động nhìn thấy được của một số thiên thể trên bầu trời đầy sao 4 kỳ
Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn 3 kỳ
3 Vật lý với giáo dục bảo vệ môi trường Bài 7. Môi trường và bảo vệ môi trường 4 kỳ
Bài 8. Năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo 3 kỳ
Bài 9. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam 4 kỳ
Bài 10. Ô nhiễm môi trường 4 kỳ

Phân phối chương trình Tin học 10 Cánh diều

Sở Giáo dục và Đào tạo …..

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …..

TỔ …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TƯỢNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

(Thực hiện từ năm học 2022 – 2023 Theo công văn số ….. / BGDĐT, GDTrH

ngày … tháng … năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỚP 10 – KITCHEN_ICT

Cả năm: 35 tuần (70 giờ)

Học kỳ I: 18 tuần (36 giờ)

Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết)

Học kỳ I

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề / Chủ đề

Ghi chú

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ KIẾN THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THÔNG TIN VÀ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

Đầu tiên

thứ mười hai

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin

2

3, 4

Bài 2. Tính ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

3

5, 6

Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số

4

7, 8

Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế, xã hội

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

INTERNET NGAY HÔM NAY VÀ HÔM NAY

5

9, 10

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống

6

11, 12

Bài 2. Điện toán đám mây và Internet vạn vật

7

13, 14

Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

CHỦ ĐỀ D. Đạo đức, LUẬT và VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

NGHĨA VỤ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ

số 8

15, 16

Bài 1. Tuân thủ pháp luật trong môi trường kỹ thuật số

9

17

Bài 2. Thực hành áp dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số

9

18

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH I

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG THÔNG TIN

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (ICT)

mười

19

Bài 1. Tạo văn bản, màu sắc và cắt dán

10, 11

20, 21

Bài 2. Một số kỹ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và lớp ảnh

11, 12

22, 23

Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha

12, 13

24, 25

Bài 4. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG MÁY TÍNH TRỢ GIÚP

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

13, 14

26, 27

Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

14, 15

28, 29

Bài 2. Các biến, phép gán và biểu thức số học

15, 16

30, 31

Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python

16, 17

32, 33

Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và các câu lệnh I / O đơn giản

17

34

Bài 5. Thực hành viết chương trình đơn giản

18

35

Kiểm tra lại

18

36

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I

Học kỳ II

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề / Chủ đề

Ghi chú

19

37, 38

Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh

20

39, 40

Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

21

41, 42

Bài 8. Câu lệnh lặp

22

43, 44

Bài 9. Thực hành câu lệnh lặp

23

45, 46

Bài 10. Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

24

47, 48

Bài 11. Thực hành lập trình với hàm và thư viện

25

49, 50

Bài 12. Các kiểu dữ liệu chuỗi ký tự – Xử lý chuỗi ký tự

26

51, 52

Bài 13. Thực hành với dữ liệu chuỗi

27

53

Kiểm tra lại

27

54

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II

28

55, 56

Bài 14. Liệt kê các kiểu dữ liệu – Xử lý danh sách

29

57, 58

Bài 15. Thực hành với dữ liệu danh sách

30

59, 60

Bài 16. Kiểm tra chương trình và gỡ lỗi

31

61, 62

Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

32

63, 64

Bài 18. Lập trình giải toán trên máy tính

CHỦ ĐỀ G. GIỚI THIỆU THÔNG TIN

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH

33

65, 66

Bài 1. Nghề thiết kế và lập trình

34

67, 68

Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về lập trình web, lập trình game và lập trình trên thiết bị di động

35

69

Kiểm tra lại

35

70

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II

……., ngày … tháng … năm 2022

GIÁO VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button