Tài liệu

Kế hoạch dạy học lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (8 Môn) Phân phối chương trình lớp 7 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình lớp 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 môn, giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho các em học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học lớp 7 sách Kết nối tri thức hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trong một năm học, một tháng, một học kì hay một hoạt động giáo dục theo một chủ đề cụ thể. Nội dung trong mẫu phân phối chương trình bao gồm bài học, số tiết, thời điểm, thiết bị dạy học… Vậy dưới đây là Kế hoạch dạy học lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Phân phối chương trình lớp 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức

  • Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023
  • Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 7
  • Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 Global Success
  • Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 7
  • Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức
  • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG THCS…….

TỔ: NGỮ VĂN

Họ và tên giáo viên: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP 7

(Năm học 2022 – 2023)

I. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Tuần

Tiết CT

Nội dung

1

Bài 1. Bầu trời tuổi thơ

13

1

1

ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

– Bầy chim chìa vôi

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

2

– Bầy chim chìa vôi

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

3

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

4

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

2

5

– Đi lấy mật

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

6

– Đi lấy mật

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

7

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

8

– Ngàn sao làm việc

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

3

9

– Ngàn sao làm việc

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

10

VIẾT

Hướng dẫn viết

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

11

– Thực hành viết…

– Máy tính, ti vi

– Phòng học

12

– Trả bài viết

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

4

13

NÓI VÀ NGHE

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

2

Bài 2. Khúc nhạc tâm hồn

12

14

ĐỌC

– Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

15

– Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

16

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

5

17

– Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

18

– Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

19

– Trở gió

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

20

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

6

21

VIẾT

– Hướng dẫn làm thơ bốn chữ hoặc năm chữ, viết bài thơ ở nhà

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

22

– Hướng dẫn viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

23

– Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

24

Trả bài viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

7

25

NÓI VÀ NGHE

Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

Bài 3. Cội nguồn yêu thương

15

26

ĐỌC

– Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

27

– Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

28

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính.micro

– Phòng học.

8

29

– Người thầy đầu tiên

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

30

– Người thầy đầu tiên

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

31

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

32

– Quê hương

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

9

33

– Quê hương

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

34

VIẾT

– Hướng dẫn viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

35

– Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

36

– Trả bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

10

37

NÓI VÀ NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

38

39

ĐỌC MỞ RỘNG

– Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn. (Một số truyện viết về trải nghiệm tuổi thơ và những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người: một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

4

Ôn tập và kiểm tra giữa kì I

3

40

Ôn tập giữa kì I

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

11

41

42

Kiểm tra giữa kì I (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ hoặc viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học)

– Đề bài

– Phòng học.

5

Bài 4. Giai điệu đất nước

12

43

ĐỌC

– Mùa xuân nho nhỏ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

44

– Mùa xuân nho nhỏ

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

12

45

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

46

Gò me

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

47

– Gò me

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

48

Thực hành tiếng Việt, Trả bài giữa kì I

Bài k/ tra HS

– Phòng học.

13

49

– Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

50

Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

51

VIẾT

– Hướng dẫn viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

52

Thực hành viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

14

53

Trả bài viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

54

NÓI VÀ NGHE

– Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

6

Bài 5. Màu sắc tram miền

12

55

ĐỌC

Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

56

Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

15

57

Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

58

– Chuyện cơm hến

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

59

– Chuyện cơm hến

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

60

– Thực hành tiếng Việt

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

16

61

Hội lồng tồng

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

62

– Hội lồng tồng

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

63

VIẾT

– Hướng dẫn viết văn bản tường trình

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

64

Thực hành viết văn bản tường trình

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

17

65

– Trả bài viết văn bản tường trình

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

66

NÓI VÀ NGHE

– Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

– Máy tính, ti vi, loa, micro

– Phòng học.

67

68

ĐỌC MỞ RỘNG

Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn. (Tìm đọc một số bài thơ, tuỳ bút, tản văn viết về tình yêu quê hương và vẻ đẹp đời sống ở các vùng miền trong và ngoài nước. Ghi vào nhật kí đọc sách những nội dung đáng chú ý của các văn bản mà em đã đọc)

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

7

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1

3

18

69

– Ôn tập cuối kì I

– Máy tính, ti vi

– Phòng học.

70

71

– Kiểm tra cuối kì I (viết được bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc)

– Đề bài

– Phòng học.

72

– Trả bài kiểm tra cuối kì I

– Bài k/ tra HS

– Phòng học.

………..

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 7

Chương

Bài

Số tiết

TẬP MỘT

CHƯƠNG I.

SỐ HỮU TỈ

(14 tiết)

Bài 1. Số hữu tỉ

2

Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

2

Luyện tập chung

2

Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

3

Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

2

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương I

1

CHƯƠNG II.

SỐ THỰC
(10 tiết)

Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

2

Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

2

Bài 7. Số thực

3

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương II

1

CHƯƠNG III

GÓC VÀ
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
(11 tiết)

Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

2

Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

2

Luyện tập chung

2

Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song.

2

Bài 11. Định lí và chứng minh định lí

1

Luyện tập chung

1

Bài tập cuối chương III

1

ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA KÌ I

3

CHƯƠNG IV

TAM GIÁC BẰNG NHAU

(14 tiết)

Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác

1

Bài 13. Tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác

2

Luyện tập chung

1

Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của hai tam giác

2

Luyện tập chung

1

Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

2

Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

2

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương IV

1

CHƯƠNG V

THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
(11 tiết)

Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu

2

Bài 18. Biểu đồ hình quạt tròn

3

Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng

3

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương V

1

HĐ THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
(5 tiết)

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

2

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam

3

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

4

TẬP HAI

CHƯƠNG VI

TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯƠNG TỈ LỆ

(12 tiết)

Bài 20. Tỉ lệ thức

2

Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1

Luyện tập chung

2

Bài 22. Đại lượng tỉ lệ thuận

2

Bài 23. Đại lượng tỉ lệ nghịch

2

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương VI

1

CHƯƠNG VII

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

(14 tiết)

Bài 24. Biểu thức đại số

1

Bài 25. Đa thức một biến

3

Bài 26. Cộng, trừ đa thức một biến

2

Luyện tập chung

2

Bài 27. Nhân đa thức một biến

2

Bài 28. Chia đa thức một biến

3

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương VII

1

ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA KÌ II

3

CHƯƠNG VIII

LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
(6 tiết)

Bài 29. Làm quen với biến cố

2

Bài 30. Làm quen với xác suất của biến cố

2

Luyện tập chung

1

Bài tập cuối chương VIII

1

CHƯƠNG IX

QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

(13 tiết)

Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

2

Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

1

Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

1

Luyện tập chung

2

Bài 34. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

2

Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

2

Luyện tập chung

2

Bài tập cuối chương IX

1

CHƯƠNG X

MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

(9 tiết)

Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

3

Luyện tập

1

Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

3

Luyện tập

1

Bài tập cuối chương X

1

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

(5 tiết)

Đại lượng tỉ lệ trong đời sống

2

Vòng quay may mắn

1

Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em

2

ÔN TẬP, KIÊM TRA CUỐI NĂM

4

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài = 84 tiết

Số tiết ôn tập: 2 tiết/ bài ôn x 4 bài = 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 8 – 9

Trang 10 – 11

Trang 11 – 12

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 13

Trang 14

Trang 15

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 2

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Trang 16 – 17

Trang 18 – 19

Trang 20

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 21 – 22

Trang 22

Trang 23 – 24

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 3

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 24 – 25

Trang 26 – 27

Trang 28 – 29

Tuần 6

16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 30 – 31

Trang 31 – 32

Trang 32 – 33

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 34

Trang 35

Trang 36 – 37

Tuần 8

22

23

24

Review 1 (Language)

Review 1 (Skills)

45-minute test

Trang 38

Trang 39

Tuần 9

25

26

27

UNIT 4

UNIT 4

Feedback on 45-minute test

Getting started

A closer look 1

Trang 40 – 41

Trang 42

Tuần 10

28

29

30

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 43 – 44

Trang 45

Trang 46

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 5

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 47

Trang 48 – 49

Trang 50 – 51

Tuần 12

34

35

36

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 52

Trang 53 – 54

Trang 55

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 56

Trang 57

Trang 58 – 59

Tuần 14

40

41

42

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 60 – 61

Trang 62

Trang 63 – 64

Tuần 15

43

44

45

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 64 – 65

Trang 66

Trang 67

Tuần 16

46

47

48

UNIT 6

Looking back & Project

Review 2 (Language)

Review 2 (Skills)

Trang 68 – 69

Trang 70

Trang 71

Tuần 17

49

50

51

1 st term exam

1 st term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 18

52

53

54

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 72 – 73

Trang 74

Trang 75-76

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 19

1

2

3

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 76 – 77

Trang 78

Trang 79

Tuần 20

4

5

6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & Project

Getting started

A closer look 1

Trang 80 – 81

Trang 82 – 83

Trang 84

Tuần 21

7

8

9

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 85 – 86

Trang 86 – 87

Trang 87 – 88

Tuần 22

10

11

12

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 9

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 89

Trang 90 – 91

Trang 92 – 93

Tuần 23

13

14

15

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 94

Trang 95 – 96

Trang 96 – 97

Tuần 24

16

17

18

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 97 – 98

Trang 99

Trang 100 – 101

Tuần 25

19

20

21

Review 3 (Language)

Review 3 (Skills)

45-minute test

Trang 102

Trang 103

Tuần 26

22

23

24

UNIT 10

UNIT 10

Feedback on 45-minute test

Getting started

A closer look 1

Trang 104 – 105

Trang 106

Tuần 27

25

26

27

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

A closer look 2

Communication

Skills 1

Trang 107 – 108

Trang 109

Trang 110

Tuần 28

28

29

30

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 11

Skills 2

Looking back & Project

Getting started

Trang 111

Trang 112 – 113

Trang 114 – 115

Tuần 29

31

32

33

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Trang 116 – 117

Trang 117 – 118

Trang 119

Tuần 30

34

35

36

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Skills 1

Skills 2

Looking back & Project

Trang 120

Trang 121

Trang 122 – 123

Tuần 31

37

38

39

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Trang 124 – 125

Trang 126 – 127

Trang 127 – 128

Tuần 32

40

41

42

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Communication

Skills 1

Skills 2

Trang 128 – 129

Trang 130

Trang 131

Tuần 33

43

44

45

UNIT 12

Looking back & Project

Review 4 (Language)

Review 4 (Skills)

Trang 132 – 133

Trang 134

Trang 135

Tuần 34

46

47

48

2 nd term exam

2 nd term exam (Speaking)

In reserve

Tuần 35

49

50

51

In reserve

In reserve

In reserve

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 7

Dự kiến: Từ tuần 1 ->9 mỗi tuần 2 tiết

Từ tuần 10-> 18 mỗi tuần 1 tiết

Từ tuần 19 đến tuần 27 mỗi tuần 2 tiết

Tuần 28 đến tuần 35 mỗi tuần 1 tiết

Tổng kỳ 1: 27 tiết

Kỳ 2: 26 tiết

18+ 9 + 18+ 8 Cả năm: 53 tiết

Tuần

Số tiết PPCt

Bài học

Số tiết

Điều chỉnh

1

1

2

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

2

2

3

4

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

2

3

5

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1

3

4

6

7

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo

2

4

5

8

9

Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

2

5

6

10

11

Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

2

6

7

12

13

Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á ( từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI

2

7

14

Bài 7. Vương Quốc Lào

1

8

15

Bài 8 Vương Quốc Cam pu chia

1

8

16

Làm bài tập lịch sử

1

9

17

Ôn tập

1

9

18

Kiểm tra

1

10

11

19

20

Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập

2

12

13

21

22

Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê ( 968- 1009)

2

14

15

16

23

24

25

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại Việt

3

17

26

Ôn tập

1

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

19

28

29

Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

2

20

21

30

31

32

Bài 13. Đại Việt thời Trần

3

21

22

23

33

34

35

36

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

4

23

24

37

38

Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ ( 1400- 1407)

2

24

25

26

39

40

41

42

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn

4

26

43

Ôn tập

1

27

44

Kiểm tra

1

27

28

29

30

45

46

47

48

Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ

4

31

32

49

50

Bài 18. Vương quốc Chăm pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

2

33

51

Làm bài tập lịch sử

34

52

Ôn tập

1

34

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống xây dựng dưới 3 phương án khác nhau. Chính vì vậy thầy cô tham khảo, xây dựng theo kế hoạch giáo dục của địa phương mình nhé.

Phương án 1: Học trong một học kỳ

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

11, 12

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

13,14

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

15, 16

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

17, 18

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

19, 20

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

21, 22

Ôn tập. KIỂM TRA GIỮA KỲ

1

1

23, 24

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

28, 29

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

30, 31

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

32, 33

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

34

Ôn tập

1

35

KIỂM TRA CUỐI KỲ

1

Phương án 2: Học trong hai học kỳ

Có thể chọn một trong hai cách:

  • 01 tiết/tuần rải đều trong cả năm học.
  • 02 tiết/tuần đan xen (theo tuần) với môn học (35 tiết) khác như Công nghệ.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

2

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

HỌC KỲ 2

19, 20

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

21, 22

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

23, 24

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

Phương án 3. Học trong hai học kỳ

Chủ đề F được đưa lên HK1 để chủ đề E được dạy trọn vẹn trong HK2.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

16

2

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18, 19

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

20, 21

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

22, 23

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

24

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

8

9

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG PTDTBT THCS …………

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN: MĨ THUẬT, LỚP 7 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học các môn học theo phân công

1. Môn: Mĩ thuật; khối: 7

1.1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

1.1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì

Các chủ đề

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …)

Tổng

Học kì I

Chủ đề 1: Mĩ thuật thế giới thời kì trung đại

02

01

01

4

Chủ đề 2: Vẻ đẹp di tích

02

01

01

4

Chủ đề 3: Yếu tố dân tộc trong mĩ thuật

(Kiểm tra giữa kì I)

01

01

01

01

4

Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong tác phẩm hội họa

02

01

01

4

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

01

1

Chủ đề 5: Hiện thực cuộc sống trong sáng tạo mĩ thuật

02

01

01

4

Học kì II

Chủ đề 6: Tạo hình ngôi nhà trong sáng tạo mĩ thuật (Kiểm tra giữa kì II)

02

01

01

4

Chủ đề 7: Sum họp gia đình

01

01

01

01

4

Chủ đề 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

02

01

01

4

Ôn tập

01

1

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

01

1

Cả năm

14

8

8

1

2

2

35

1.2. Phân phối chương trình

Tiết

Chủ đề

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Chủ đề 1: thuật thế giới thời kì trung đại

Bài 1: Mĩ thuật tạo hình thời kì trung đại (Tiết 1)

1

Tuần 1

9/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật tạo hình thời trung đại như SPMT, TPMT.. trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

Lớp học

2

Bài 1: Mĩ thuật tạo hình thời kì trung đại (Tiết 2)

1

Tuần 2

9/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật tạo hình thời trung đại như SPMT, TPMT.. trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

Lớp học

3

Bài 2: Mĩ thuật ứng dụng thời kì trung đại (Tiết 1)

1

Tuần 3

9/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát liên quan đến bài.

Lớp học

4

Bài 2: Mĩ thuật ứng dụng thời kì trung đại (Tiết 2)

1

Tuần 4

9/2022

tranh, tượng, phù điêu, về cảnh vật gần gũi ở địa phương,…

Lớp học

5

Chủ đề 2: Vẻ đẹp di tích

Bài 3: Hình ảnh di tích trong sáng tạo mĩ thuật (Tiết 1)

1

Tuần 5

10/2022

Một số ảnh chụp các khu di tích nổi tiếng, tiêu biểu kiến trúc vùng, miền. (Ưu tiên các khu di tích tại Lạng Sơn-Bình Gia)…liên quan đến chủ đề.

Lớp học

6

Bài 3: Hình ảnh di tích trong sáng tạo mĩ thuật (Tiết 2)

1

Tuần 6

10/2022

Một số ảnh chụp các khu di tích nổi tiếng, tiêu biểu kiến trúc vùng, miền. (Ưu tiên các khu di tích tại Lạng Sơn-Bình Gia).

Lớp học

7

Bài 4: Hình ảnh di tích trong thiết kế tem bưu chính (Tiết 1)

1

Tuần 7

10/2022

Tranh, ảnh, Hiện vật một số tem.

Máy tính, máy chiếu. Màu, các vật dụng liên quan đến việc làm tem bưu chính.

Lớp học

8

Bài 4: Hình ảnh di tích trong thiết kế tem bưu chính (Tiết 2)

1

Tuần 8

10/2022

Tranh, ảnh, Hiện vật một số tem bưu chính.

Lớp học

9

Chủ đề 3: Yếu tố dân tộc trong mĩ thuật

Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ (Tiết 1)

1

Tuần 9

11/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài. Một số tài liệu, tranh của họa sĩ. Trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Một số tranh,các tác phẩm mĩ thuật…..

Lớp học

10

Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ (Tiết 2 – Kiểm tra giữa kì I)

1

Tuần 10

11/2022

Một số tài liệu, tranh của họa sĩ.

Lớp học

11

Bài 6: Thiết kế lô gô (Tiết 1)

1

Tuần 11

11/2022

Một số hình ảnh về lô gô hoặc những đồ vật có trang trí bằng các lô gô. Một số vật liệu sẵn có như: giấy báo, bìa, màu, hộp cát-tông,…để thiết kế.

Lớp học

12

Bài 6: Thiết kế lô gô (Tiết 2)

1

Tuần 12

11/2022

Một số vật liệu sẵn có như: giấy báo, bìa, màu, hộp cát-tông,..

Lớp học

13

Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong tác phẩm hội họa

Bài 7: Không gian trong tác phẩm hội họa thế giới thời kì trung đại (Tiết 1)

1

Tuần 13

12/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì trung đại để trình chiếu cho HS quan sát;

Lớp học

14

Bài 7: Không gian trong tác phẩm hội họa thế giới thời kì trung đại (Tiết 2)

1

Tuần 14

12/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì trung đại để trình chiếu cho HS quan sát;

Lớp học

15

Bài 8: Tranh tĩnh vật

(Tiết 1)

1

Tuần 15

12/2022

Mẫu vẽ, một số hình ảnh, clip liên quan. Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến tranh tĩnh vật.

Lớp học

16

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

1

Tuần 16

01/2023

Lớp học

17

Bài 8: Tranh tĩnh vật

(Tiết 2)

1

Tuần 17

01/2023

Mẫu vẽ, một số hình ảnh, clip liên quan. Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến tranh tĩnh vật.

Lớp học

18

Chủ đề 5: Hiện thực cuộc sống trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong tranh (Tiết 1)

1

Tuần 18

01/2023

Một số ảnh, clip liên quan đến nguồn sáng trong tranh để trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Tham khảo một số tranh để giới thiệu cho HS, nếu có điều kiện.

Lớp học

HỌC KỲ II

19

Chủ đề 5: Hiện thực cuộc sống trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong tranh (Tiết 2)

1

Tuần 19

01/2023

Một số ảnh, clip liên quan đến ánh sáng trong tranh để trình chiếu, giới thiệu cho HS, nếu có điều kiện.

Lớp học

20

Bài 10: Thiết kế tạo mẫu trang phục (Tiết 1)

1

Tuần 20

01/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến thiết kế, trang trí trang phục chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Những SPMT ứng dụng liên quan đến trang trí giúp HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

21

Bài 10: Thiết kế tạo mẫu trang phục (Tiết 2)

1

Tuần 21

02/2023

Những SPMT ứng dụng liên quan đến hình ảnh trang phục.

Lớp học

22

Chủ đề 6: Tạo hình ngôi nhà trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 11: Tạo hình ngôi nhà từ vật liệu sẵn có (Tiết 1)

1

Tuần 22

02/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học.

Lớp học

23

Bài 11: Tạo hình ngôi nhà từ vật liệu sẵn có (Tiết 2)

1

Tuần 23

02/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài

Lớp học

24

Bài 12: Tranh cổ động (Tiết 1)

1

Tuần 24

02/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu hình ảnh. Một số SPMT ứng dụng có chủ đề Sắc màu trong tranh cổ động cho HS có thể quan sát trực tiếp.

Lớp học

25

Bài 12: Tranh cổ động (Tiết 2- Bài Kiểm tra giữa kỳ II)

1

Tuần 25

03/2023

Lớp học

26

Chủ đề 7: Sum họp gia đình

Bài 13: Đề tài gia đình trong sáng tạo mĩ thuật (Tiết 1)

1

Tuần 26

03/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Một SPMT liên quan đến bài.

Lớp học

27

Bài 13: Đề tài gia đình trong sáng tạo mĩ thuật (Tiết 2)

1

Tuần 27

03/2023

Một SPMT liên quan đến chủ đề sáng tạo mĩ thuật.

Lớp học

28

Bài 14: Thiết kế khung ảnh từ vật liệu sẵn có (Tiết 1)

1

Tuần 28

03/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến khung ảnh.

Lớp học

29

Bài 14: Thiết kế khung ảnh từ vật liệu sẵn có (Tiết 2)

1

Tuần 29

04/2023

Một SPMT ứng dụng liên quan đến, giúp HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

30

Chủ đề 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

Bài 15: Di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại (Tiết 1)

1

Tuần 30

04/2023

tranh, tượng, phù điêu…; Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì trung đại.

Lớp học

31

Bài 15: Di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại (Tiết 2)

1

Tuần 31

04/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì Cổ đại.

Lớp học

32

Chủ đề 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

Bài 16: Khai thác giá trị tạo hình truyền thống trong trang trí đồ vật (Tiết 1)

1

Tuần 32

04/2023

Một số hình ảnh, video liên quan đến chủ đề trình chiếu.

Lớp học

33

Bài 16: Khai thác giá trị tạo hình truyền thống trong trang trí đồ vật (Tiết 2)

1

Tuần 33

04/2023

Một số hình ảnh, video liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

Lớp học

34

Ôn tập

1

Tuần 34

05/2023

Lớp học

35

Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II

1

Tuần 35

05/2023

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…….ngày…….tháng…….năm 2022

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Ký và đóng dấu)

………., ngày…….tháng………năm 2022

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button