Tài liệu

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình GDTC 7 năm 2022 – 2023

Giáo án môn Thể dục 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là những bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động dạy và học.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn Thể dục 7 giúp quý thầy cô giáo nhanh chóng xây dựng được phân phối chương trình tuần học 35 năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, quý thầy cô có thể tham khảo thêm: phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 7, giáo án Công nghệ 7 Sách Kết nối tri thức, Sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Gợi ý sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Phát hành chương trình giáo dục phổ thông lần thứ 7 năm 2022 sách Kết nối tri thức

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 7TC
SÁCH KẾT NỐI KIẾN THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết

Chủ đề Tiêu đề Số kỳ
qua đường bưu điện
Tuần Giai đoạn tiếp theo
kế hoạch giáo dục
Nội dung bài học
Chủ đề 2:
Kiểu ngồi nhảy xa
Bài 1:
Kỹ thuật nhảy và
đi bộ
3 kỳ Đầu tiên Đầu tiên – Học: Giai đoạn giậm chân, đi đều.
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong bài tập (Phần I: Môi trường tự nhiên và các yếu tố của môi trường tự nhiên)
2 – Tìm hiểu: Một số điều trong thi đấu điền kinh (Nhảy xa)
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong bài tập (Phần II-1: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong thực hành)
2 3 – Xem lại giai đoạn Nhảy và Đi bộ
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong bài tập (Phần II-2: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để luyện tập.
Chủ đề 2:
Kiểu ngồi nhảy xa
Bài 2:
Kỹ thuật chạy đà và bật nhảy
3 kỳ 4 – Tìm hiểu: Cách đo động lượng
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong bài tập (Phần II-3: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường nước trong thực hành)
3 5 – Học: Chạy đà
– Chủ đề: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong thực tế (Phần II-4: Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường đất và địa hình trong thực hành)
6 – Ôn lại Cách đo động lượng, Chạy đà
– Trò chơi: Ai chạm bóng nhiều lần
Bài 3:
Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát
4 kỳ 4 7 – Học: Kỹ thuật bay trên không
– Trò chơi: Cách làm đúng
số 8 – Học: Kỹ thuật rơi xuống cát
– Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
5 9 – Phối hợp kỹ thuật rơi xuống cát và kỹ thuật bay trên không.
– Trò chơi: Cách làm đúng
mười – Phối hợp kỹ thuật rơi xuống cát và kỹ thuật bay trên không.
– Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
Bài 4:
Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa
4 kỳ 6 11 – Phối hợp các bước nhảy xa của kiểu ngồi
– Trò chơi: Kết bạn
thứ mười hai – Phối hợp các bước nhảy xa của kiểu ngồi
– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh (Nhảy xa)
7 13 – Phối hợp các bước nhảy xa của kiểu ngồi
– Trò chơi: Lò vượt rào
14 – Phối hợp các bước nhảy xa của kiểu ngồi
– Trò chơi: Lò vượt rào
Kiểm tra giữa kỳ I 1 kỳ số 8 15 – Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa tư thế ngồi
Chủ đề 1:
Chạy ngắn 60m
9 kỳ
Bài 1:
Phối hợp trong thời gian bắt đầu cao và dấu gạch ngang sau khi bắt đầu
2 kỳ 16 – Học hỏi: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy nước rút sau khi bắt đầu
– Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
9 17 – Tìm hiểu: Một số lưu ý kỹ thuật khi xuất phát cao và chạy sau khi xuất phát
– Trò chơi: Đuổi theo lệnh
Bài 2: Phối hợp trong pha phóng lao sau khi xuất phát và chạy giữa sân. 3 kỳ 18 – Học: Phối hợp chạy sau xuất phát và chạy giữa sân
– Trò chơi: Vượt sông
mười 19 – Tìm hiểu: Một số điểm cần lưu ý trong phối hợp chạy lao sau khi xuất phát và chạy giữa sân
– Trò chơi: Chạy nâng cao đùi theo vạch
20 – Tìm hiểu: Một số điều luật trong thi đấu điền kinh (Trong thi đấu cự ly dưới 400m).
– Trò chơi: Vượt sông
Bài 3:
Phối hợp chạy cự ly ngắn 60m
4 kỳ 11 21 – Học: Phối hợp chạy giữa các quãng và chạy về đích
– Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch kẻ
22 – Học: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
thứ mười hai 23 – Tìm hiểu: Một số điểm kỹ thuật cần lưu ý trong phối hợp chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Chạy con thoi 4 x 10m
24 – Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m
– Trò chơi: Phối hợp lăn bóng theo vạch kẻ
Chủ đề 3:
Chạy cự ly trung bình
Bài 1:
Phối hợp trong
giai đoạn chạy
giữa khoảng
2 kỳ 13 25 – Học: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa sân
– Trò chơi: Chạy quanh cây nấm
26 – Tìm hiểu: Hiện tượng “Cực lực” trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục
– Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
Bài 2:
Phối hợp trong khi bắt đầu và tăng tốc độ sau khi bắt đầu
3 kỳ 14 27 – Học: Phối hợp khi bắt đầu và tăng tốc độ sau khi bắt đầu
– Trò chơi: Đổi chỗ
28 – Nghiên cứu: Một số điểm quy định trong thi đấu điền kinh (vận động viên phạm quy sẽ bị truất quyền thi đấu cự ly trung bình)
– Trò chơi: Chạy qua cột và nhảy tiếp sức
15 29 – Phối hợp khi bắt đầu và tăng tốc độ sau khi bắt đầu
– Trò chơi: Chạy qua cột và nhảy tiếp sức
Bài 3:
Phối hợp
khoảng thời gian trong
khoảng cách chạy
vừa phải
4 kỳ 30 – Học: Phối hợp chạy giữa các quãng và chạy về đích
– Trò chơi: Làm theo mệnh lệnh
16 31 – Học: Phối hợp các pha của kỹ thuật chạy cự ly trung bình
– Trò chơi: Hái nấm
32 – Phối hợp các pha của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.
– Trò chơi: Làm theo mệnh lệnh
17 33 – Phối hợp các pha của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.
– Trò chơi: Hái nấm
Kiểm tra cuối học kỳ I 1 kỳ 34 Kiểm tra kỹ thuật chạy cự ly ngắn 60m
Chủ đề 4:
Hoàn thành bài tập
7 kỳ
Bài 1:
Tập liên tục từ nhịp 1 đến nhịp 10
2 kỳ 18 35 – Học: từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức
36 – Phối hợp từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Trò chơi: Cầm bóng quay lưng đi ngang về đích.
Bài 2:
Tập liên tục từ nhịp 11 đến nhịp 20
2 kỳ 19 37 – Tọa độ từ nhịp 1 đến nhịp 10
– Học: từ nhịp 11 đến nhịp 20
– Trò chơi: Di ​​chuyển và giữ bóng
38 – Tọa độ từ nhịp 1 đến nhịp 20
– Trò chơi: Đội nào nhanh hơn
Bài 3:
Tập liên tục từ 21 đến 30
3 kỳ 20 39 – Tọa độ từ nhịp 1 đến nhịp 20
– Học: từ 21 đến 30
– Trò chơi: Vịt sang sông
40 – Tọa độ từ nhịp 1 đến nhịp 30
– Trò chơi: Nhảy lò cò tập thể
21 41 – Tọa độ từ nhịp 1 đến nhịp 30
– Trò chơi: Nhảy lò cò tập thể
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 giờ
Bài 1:
Kỹ thuật sút bóng bằng mu bàn chân
8 kỳ 42 – Học: Tung bóng bằng đùi
– Trò chơi: Ai nhanh hơn?
22 43 – Học: Kỹ thuật sút bóng bằng mu bàn chân.
– Trò chơi: Đá bóng trúng đích
44 – Học: Đá bóng bằng mu bàn chân tại chỗ.
– Trò chơi: Ai nhanh hơn?
23 45 – Học: Tung bóng bằng đùi
– Trò chơi: Ai nhanh hơn?
46 – Học: Đá bóng bằng mu bàn chân tại chỗ.
– Trò chơi: Ai nhanh hơn?
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 giờ
Bài 1:
Kỹ thuật sút bóng bằng mu bàn chân
8 kỳ 24 47 – Học: Bài tập phối hợp nhóm
– Trò chơi: Đá bóng trúng đích
48 – Học: Bài tập phối hợp nhóm
– Trò chơi: Ai nhanh hơn?
25 49 – Học: Bài tập phối hợp nhóm
– Trò chơi: Đá bóng trúng đích
Kiểm tra giữa kỳ II 1 kỳ 50 – Kiểm tra điểm phát bóng bằng mu bàn chân
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 giờ
Bài 2:
Kỹ thuật dừng bóng bằng mu bàn chân giữa.
8 kỳ 26 51 – Học: Lăn bóng bằng chân
– Trò chơi: Tâng bóng bằng đùi
52 – Học: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu bàn chân giữa bàn chân.
– Trò chơi: Thuyền trưởng
27 53 – Lăn bóng bằng chân
– Trò chơi: Tâng bóng bằng đùi
54 – Ôn tập: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu bàn chân giữa.
– Trò chơi: Thuyền trưởng
28 55 – Lăn bóng bằng chân
– Trò chơi: Tâng bóng bằng đùi
56 – Ôn tập: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu bàn chân giữa.
– Trò chơi: Thuyền trưởng
29 57 – Tìm hiểu: Một số quy tắc trong thi đấu bóng đá
– Trò chơi: Thuyền trưởng
58 – Ôn tập: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu bàn chân giữa.
– Trò chơi: Thuyền trưởng
Chủ đề: 5
Thể thao tự chọn
(Bóng đá)
24 giờ
Bài 3:
Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân
8 kỳ 30 59 – Học: Quay phải, trái tại chỗ, giảm tốc độ đột ngột khi chạy
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
60 – Học: Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
31 61 – Phối hợp tại chỗ rẽ phải, trái, chạy đột ngột giảm tốc độ
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
62 – Ôn tập: Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân.
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
32 63 – Phối hợp tại chỗ rẽ phải, trái, chạy đột ngột giảm tốc độ
– Trò chơi: Nhảy lò cò đồng đội
64 – Ôn tập: Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân.
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
33 65 – Ôn tập: Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân.
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
66 – Ôn tập: Kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân.
– Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức
Kiểm tra cuối học kì II 1 kỳ 34 67 Kiểm tra kỹ thuật rê bóng bằng mu bàn chân
Kiểm tra TCRL TT 1 kỳ 68 Thi chạy 30m với xuất phát cao, nằm ngửa, gập bụng
Kiểm tra TCRL TT 1 kỳ 35 69 Xem nội dung Chạy theo tốc độ của riêng bạn 5 phút
Kiểm tra TCRL TT 1 kỳ 70 Kiểm tra nội dung từ xa tại chỗ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button