Tài liệu

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn KHTN 7 năm 2022 – 2023 (2 Mẫu)

Phân phối chương trình môn KHTN 7 Chân trời sáng tạo năm 2022 giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2022 – 2023 môn Khoa học tự nhiên 7.

Với mẫu kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 năm 2022 – 2023 dưới đây thầy cô sẽ dễ dàng xây dựng phân phối chương trình, lên kế hoạch giảng dạy môn học cho phù hợp với trường mình. Vậy dưới đây là 2 mẫu phân phối chương trình môn KHTN 7 dạy song song và dạy liên tục, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Phân phối chương trình môn KHTN 7 năm 2022 – 2023

  • Phân phối chương trình môn KHTN 7 – Dạy song song
  • Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 7 – Dạy liên tục

Phân phối chương trình môn KHTN 7 – Dạy song song

KHTN.1 (phân môn Lí) KHTN.2 (phân môn Hóa) KHTN.3 (phân môn Sinh)
Tuần 1 Tiết 1 Bài 8. Tốc độ chuyển động Tiết 1 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên Tiết 1 Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
Tiết 2 Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 2 Tiết 2 Bài 8. Tốc độ chuyển động (tiếp theo) Tiết 2 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo) Tiết 3 Bài 23. Quang hợp ở thực vật
Tiết 4 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 3 Tiết 3 Bài 8. Tốc độ chuyển động (tiếp theo) Tiết 3 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo) Tiết 5 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 6 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 4 Tiết 4 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian Tiết 4 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo) Tiết 7 Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
Tiết 8 Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh (tiếp theo)
Tuần 5 Tiết 5 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian (tiếp theo) Tiết 5 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo) Tiết 9 Bài 25. Hô hấp ở tế bào
Tiết 10 Bài 25. Hô hấp ở tế bào (tiếp theo)
Tuần 6 Tiết 6 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian (tiếp theo) Tiết 6 Bài 2. Nguyên tử Tiết 11 Bài 25. Hô hấp ở tế bào (tiếp theo)
Tiết 12 Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt (tiếp theo)
Tuần 7 Tiết 7 Bài 10. Đo tốc độ Tiết 7 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo) Tiết 13 Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
Tiết 14 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
Tuần 8 Tiết 8 Ôn tập Tiết 8 Ôn tập Tiết 15 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 16 Ôn tập
Tuần 9 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (THỜI GIAN 90 PHÚT) THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG
Tiết 9 Bài 10. Đo tốc độ (tiếp theo) Tiết 9 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
Tuần 10 Tiết 10 Bài 10. Đo tốc độ (tiếp theo) Tiết 10 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo) Tiết 17 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 18 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 11 Tiết 11 Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông Tiết 11 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo) Tiết 19 Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
Tiết 20 Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (tiếp theo)
Tuần 12 Tiết 12 Bài 12. Mô tả sóng âm Tiết 12 Bài 3. Nguyên tố hóa học Tiết 21 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
Tiết 22 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 13 Tiết 13 Bài 12. Mô tả sóng âm (tiếp theo) Tiết 13 Bài 3. Nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 23 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 24 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 14 Tiết 14 Bài 12. Mô tả sóng âm (tiếp theo) Tiết 14 Bài 3. Nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 25 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
Tiết 26 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tuần 15 Tiết 15 Bài 13. Độ to và độ cao của âm Tiết 15 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tiết 27 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tiết 28 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tuần 16 Tiết 16 Bài 13. Độ to và độ cao của âm (tiếp theo) Tiết 16 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 29 Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (tiếp theo)
Tiết 30 Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Tuần 17 Tiết 17 Ôn tập Tiết 17 Ôn tập Tiết 31 Ôn tập (chủ đề 7)
Tiết 32 Ôn tập (chủ đề 7)
Tuần 18 KIỂM TRA KÌ 1 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
Tiết 18 Bài 13. Độ to và độ cao của âm (tiếp theo) Tiết 18 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tuần 19 Tiết 19 Bài 14. Phản xạ âm Tiết 19 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 33 Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
Tiết 34 Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 20 Tiết 20 Bài 14. Phản xạ âm (tiếp theo) Tiết 20 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 35 Bài 33. Tập tính ở động vật
Tiết 36 Bài 33. Tập tính ở động vật (tiếp theo)
Tuần 21 Tiết 21 Bài 14. Phản xạ âm (tiếp theo) Tiết 21 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 37 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Tiết 38 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 22 Tiết 22 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng Tiết 22 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) Tiết 39 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 40 Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Tuần 23 Tiết 23 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng (tiếp theo) Tiết 23 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất Tiết 41 Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (tiếp theo)
Tiết 42 Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
Tuần 24 Tiết 24 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng (tiếp theo) Tiết 24 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo) Tiết 43 Ôn tập chủ đề 8+9
Tiết 44 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật
Tuần 25 Tiết 25 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng Tiết 25 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo) Tiết 45 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 46 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 26 Tiết 26 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng (tiếp theo) Tiết 26 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo) Tiết 47 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 27 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng (tiếp theo) Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 27 Tiết 28 Ôn tập Tiết 27 Ôn tập Tiết 48 Ôn tập
Tiết 49 Ôn tập
Tuần 28 KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 (THỜI GIAN 90 PHÚT) THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG
Tuần 28 Tiết 29 Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng Tiết 28 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học
Tiết 30 Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng (tiếp theo) Tiết 29 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
Tuần 29 Tiết 31 Bài 18. Nam châm Tiết 30 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo) Tiết 50 Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
Tiết 31 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
Tuần 30 Tiết 31 Bài 18. Nam châm (tiếp theo) Tiết 32 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học Tiết 51 Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 32 Bài 19. Từ trường
Tuần 31 Tiết 33 Bài 19. Từ trường (tiếp theo) Tiết 33 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo) Tiết 52 Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
Tiết 34 Bài 19. Từ trường (tiếp theo)
Tuần 32 Tiết 35 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn Tiết 34 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo) Tiết 53 Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất (tiếp theo)
Tiết 36 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo)
Tuần 33 Tiết 38 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo) Tiết 35 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo) Tiết 54 Ôn tập chủ đề 10+11
Tiết 39 Ôn tập chủ đề 5+6
Tuần 34 Tiết 40 Ôn tập Tiết 36 Ôn tập Tiết 55 Ôn tập
Tiết 41 Ôn tập
Tuần 35 KIỂM TRA KÌ 2 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
Tổng số tiết: 132 41 36 55
28%*140+2KTTX=41,2 24%*140+2KTTX=35,6 38%*140+2KTTX=55,2
Tổng số tiết KT định kì 4 lần x 2 tiết=8
Tổng chương trình môn KHTN: 132 + 8 = 140

Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 7 – Dạy liên tục

KHTN.2 (phân môn Hóa)
Tuần 1 Tiết 1 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
Tiết 2 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 3 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 4 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo)
Tuần 2 Tiết 5 Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 6 Bài 2. Nguyên tử
Tiết 7 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
Tiết 8 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
Tuần 3 Tiết 9 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
Tiết 10 Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
Tiết 11 Bài 3. Nguyên tố hóa học
Tiết 12 Bài 3. Nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tuần 4 Tiết 13 Bài 3. Nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tiết 14 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tiết 15 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tiết 16 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tuần 5 Tiết 17 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tiết 18 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tiết 19 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tiết 20 Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
Tuần 6 Tiết 21 Ôn tập
Tiết 22 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
Tiết 23 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo)
Tiết 24 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo)
Tuần 7 Tiết 25 Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo)
Tiết 26 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học
Tiết 27 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
Tiết 28 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
Tuần 8 Tiết 29 Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
Tiết 30 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học
Tiết 31 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo)
Tiết 32 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo)
Tuần 9 Tiết 33 Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo)
Tiết 34 Ôn tập
Tiết 35 Ôn tập
KHTN.1 (phân môn Lí)
Tuần 9 Tiết 36 Bài 8. Tốc độ chuyển động
Tuần 10 Tiết 37 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG
Tiết 38
Tiết 39 Bài 8. Tốc độ chuyển động
Tiết 40 Bài 8. Tốc độ chuyển động (tiếp theo)
Tuần 11 Tiết 41 Bài 8. Tốc độ chuyển động (tiếp theo)
Tiết 42 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian
Tiết 43 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian (tiếp theo)
Tiết 44 Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian (tiếp theo)
Tuần 12 Tiết 45 Bài 10. Đo tốc độ
Tiết 46 Bài 10. Đo tốc độ (tiếp theo)
Tiết 47 Bài 10. Đo tốc độ (tiếp theo)
Tiết 48 Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông
Tuần 13 Tiết 49 Ôn tập chủ đề 3
Tiết 50 Bài 12. Mô tả sóng âm
Tiết 51 Bài 12. Mô tả sóng âm (tiếp theo)
Tiết 52 Bài 12. Mô tả sóng âm (tiếp theo)
Tuần 14 Tiết 53 Bài 13. Độ to và độ cao của âm
Tiết 54 Bài 13. Độ to và độ cao của âm (tiếp theo)
Tiết 55 Bài 13. Độ to và độ cao của âm (tiếp theo)
Tiết 56 Bài 14. Phản xạ âm
Tuần 15 Tiết 57 Bài 14. Phản xạ âm (tiếp theo)
Tiết 58 Bài 14. Phản xạ âm (tiếp theo)
Tiết 59 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng
Tiết 60 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng (tiếp theo)
Tuần 16 Tiết 61 Bài 15. Ánh sáng, tia sáng (tiếp theo)
Tiết 62 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng
Tiết 63 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng (tiếp theo)
Tiết 64 Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng (tiếp theo)
Tuần 17 Tiết 65 Ôn tập chủ đề 4+5
Tiết 66 Ôn tập cuối kì (Phân môn Lý)
Tiết 67 Ôn tập cuối kì (Phân môn Hóa)
Tiết 68 Ôn tập cuối kì (Phân môn Hóa)
Tuần 18 Tiết 69 KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG
Tiết 70
Tiết 71 Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
Tiết 72 Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng (tiếp theo)
Tuần 19 Tiết 73 Bài 18. Nam châm
Tiết 74 Bài 18. Nam châm (tiếp theo)
Tiết 75 Bài 19. Từ trường
Tiết 76 Bài 19. Từ trường (tiếp theo)
Tuần 20 Tiết 77 Bài 19. Từ trường (tiếp theo)
Tiết 78 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
Tiết 79 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo)
Tiết 80 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo)
Tuần 21 Tiết 81 Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo)
Tiết 82 Ôn tập chủ đề 6
KHTN.3 (phân môn Sinh)
Tiết 83 Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
Tiết 84 Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 22 Tiết 85 Bài 23. Quang hợp ở thực vật
Tiết 86 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 87 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 88 Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 23 Tiết 89 Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
Tiết 90 Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh (tiếp theo)
Tiết 91 Bài 25. Hô hấp ở tế bào
Tiết 92 Bài 25. Hô hấp ở tế bào (tiếp theo)
Tuần 24 Tiết 93 Bài 25. Hô hấp ở tế bào (tiếp theo)
Tiết 94 Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt (tiếp theo)
Tiết 95 Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
Tiết 96 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
Tuần 25 Tiết 97 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 98 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 99 Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 100 Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
Tuần 26 Tiết 101 Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (tiếp theo)
Tiết 102 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
Tiết 103 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 104 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tuần 27 Tiết 105 Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
Tiết 106 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
Tiết 107 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tiết 108 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tuần 28 Tiết 109 Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
Tiết 110 Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (tiếp theo)
Tiết 111 Ôn tập Giữa kì (Phân môn Lý)
Tiết 112 Ôn tập Giữa kì (Phân môn Sinh)
Tuần 29 Tiết 113 KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG (Tiết KTĐK số 01)
Tiết 114
Tiết 115 Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Tiết 116 Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
Tiết 117 Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 118 Bài 33. Tập tính ở động vật
Tuần 30 Tiết 119 Bài 33. Tập tính ở động vật (tiếp theo)
Tiết 120 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Tiết 121 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 122 Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 31 Tiết 123 Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Tiết 124 Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (tiếp theo)
Tiết 125 Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
Tiết 126 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật
Tuần 32 Tiết 127 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 128 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 129 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 130 Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tuần 33 Tiết 131 Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
Tiết 132 Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
Tiết 133 Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
Tiết 134 Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất (tiếp theo)
Tuần 34 Tiết 135 Ôn tập chủ đề 7 +8
Tiết 136 Ôn tập chủ đề 9 + 10
Tiết 137 Ôn tập cuối kì (Phân môn Lý)
Tiết 138 Ôn tập cuối kì (Phân môn Sinh)
Tuần 35 Tiết 139 KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 (THỜI GIAN 90 PHÚT)
THEO LỊCH NHÀ TRƯỜNG
Tiết 140

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button