Tài liệu

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 7 năm 2022 – 2023

Giáo án Mỹ thuật 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống do giáo viên biên soạn bao gồm việc truyền tải chương trình hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một bài, tiết, chủ đề nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức, có năng lực, phẩm chất cần thiết.

Phân phối chương trình Mĩ thuật thứ 7 năm 2022 – 2023 Kết nối tri thức giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết trình tổ chuyên môn duyệt. Ngoài ra, các em tham khảo thêm Giáo án dạy Mĩ thuật 7 cuốn Chân trời sáng tạo.

Phân phối chương trình Mỹ thuật 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG NHÂN VIÊN GIÁO DỤC …………………..

TỔ: KHOA HỌC THIÊN NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ………….

CỘNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Môn: MỸ THUẬT LỚP 7 (SÁCH KẾT NỐI KIẾN THỨC ĐỂ ĐỜI)

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học các môn học theo phân công

1. Môn: Mỹ thuật; khối: 7

1.1. Khung phân bổ số tiết cho các nội dung dạy học

1.1. Khung phân bổ số tiết cho các nội dung dạy học

Học kỳ

Chủ đề

Học thuyết

Bài tập / luyện tập

Thực tiễn

Kiểm tra lại

Bài kiểm tra giữa kỳ

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời gian, thời gian quay lại, sửa chữa …)

Tổng cộng

Học kỳ I

Chủ đề 1: Nghệ thuật thế giới thời Trung cổ

02

01

01

4

Chủ đề 2: Vẻ đẹp di tích

02

01

01

4

Chủ đề 3: Yếu tố dân tộc trong nghệ thuật

(Kiểm tra giữa kỳ I)

01

01

01

01

4

Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong bức tranh

02

01

01

4

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

01

Đầu tiên

Chủ đề 5: Cuộc sống hiện thực trong sáng tạo nghệ thuật

02

01

01

4

Học kỳ II

Chủ đề 6: Tạo hình ngôi nhà trong sáng tạo nghệ thuật (Bài kiểm tra giữa kỳ TôiTÔI)

02

01

01

4

Chủ đề 7: Gia đình sum họp

01

01

01

01

4

Chủ đề 8: Mỹ thuật Việt Nam thời Trung cổ

02

01

01

4

Kiểm tra lại

01

Đầu tiên

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

01

Đầu tiên

Cả năm

14

số 8

số 8

Đầu tiên

2

2

35

1.2. Phân phối chương trình

Giai đoạn

Chủ đề

Bài học

Số kỳ

Thời gian

Thiết bị dạy học

Địa điểm giảng dạy

Đầu tiên

Chủ đề 1: Châu Mỹ Nghệ thuật thế giới thời trung cổ

Bài 1: Nghệ thuật tạo hình thời Trung cổ (Phần 1)

Đầu tiên

Tuần 1

Tháng 9 năm 2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến nghệ thuật tạo hình thời trung đại như SPMT, TPMT .. được trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát.

Lớp

2

Bài 1: Nghệ thuật tạo hình thời Trung cổ (Phần 2)

Đầu tiên

Tuần 2

Tháng 9 năm 2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến nghệ thuật tạo hình thời trung đại như SPMT, TPMT .. được trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát.

Lớp

3

Bài 2: Nghệ thuật Ứng dụng trong thời Trung Cổ (Phần 1)

Đầu tiên

Tuần 3

Tháng 9 năm 2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề được trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát liên quan đến bài học.

Lớp

4

Bài 2: Nghệ thuật Ứng dụng trong thời Trung Cổ (Phần 2)

Đầu tiên

Tuần 4

Tháng 9 năm 2022

tranh, tượng, phù điêu, về những cảnh gần gũi của địa phương, v.v.

Lớp

5

Chủ đề 2: Vẻ ngoài tượng đài đẹp

Bài 3: Hình ảnh di tích trong sáng tạo nghệ thuật (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 5

10/2022

Một số hình ảnh về các di tích nổi tiếng, công trình kiến ​​trúc tiêu biểu của vùng và khu vực. (Ưu tiên các điểm di tích tại Lạng Sơn-Bình Gia) … có liên quan đến đề tài.

Lớp

6

Bài 3: Hình ảnh di tích trong sáng tạo nghệ thuật (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 6

10/2022

Một số hình ảnh về các di tích nổi tiếng, công trình kiến ​​trúc tiêu biểu của vùng và khu vực. (Ưu tiên các điểm di tích tại Lạng Sơn-Bình Gia).

Lớp

7

Bài 4: Hình ảnh tượng đài trong thiết kế tem bưu chính (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 7

10/2022

Tranh, ảnh, Hiện vật một số tem.

Máy tính, máy chiếu. Màu sắc, các mặt hàng liên quan đến làm tem bưu chính.

Lớp

số 8

Bài 4: Hình ảnh tượng đài trong thiết kế tem bưu chính (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 8

10/2022

Tranh, ảnh, hiện vật một số tem bưu chính.

Lớp

9

Chủ đề 3: Nhu nhược Yếu tố dân tộc trong nghệ thuật

Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 9

11/2022

Một số hình ảnh và clip liên quan đến bài. Một số tài liệu và tranh của họa sĩ. Trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát; Một số bức tranh, tác phẩm nghệ thuật …..

Lớp

mười

Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số họa sĩ (Phần 2 – Kiểm tra giữa kỳ I)

Đầu tiên

Tuần 10

11/2022

Một số tài liệu và tranh của họa sĩ.

Lớp

11

Bài 6: Thiết kế logo (Phần 1)

Đầu tiên

Tuần 11

11/2022

Một số hình ảnh logo hoặc đồ vật được trang trí bằng logo. Một số vật liệu có sẵn như: giấy báo, bìa, màu, hộp bìa cứng, … để thiết kế.

Lớp

thứ mười hai

Bài 6: Thiết kế logo (Phần 2)

Đầu tiên

Tuần 12

11/2022

Một số vật liệu có sẵn như: giấy báo, bìa, màu, hộp các tông, ..

Lớp

13

Chủ đề 4: Vẽ tranh đẹp trong các tác phẩm nghệ thuật

Bài 7: Không gian trong hội họa thế giới trung đại (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 13

12/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì trung đại để trình chiếu cho học sinh quan sát;

Lớp

14

Bài 7: Không gian trong hội họa thế giới trung đại (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 14

12/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì trung đại để trình chiếu cho học sinh quan sát;

Lớp

15

Bài 8: Tranh tĩnh vật

(Bài 1)

Đầu tiên

Tuần 15

12/2022

Vẽ mẫu, một số hình ảnh, clip liên quan. Sưu tầm tranh, ảnh, tài liệu liên quan đến tranh tĩnh vật.

Lớp

16

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

Đầu tiên

Tuần 16

01/2023

Lớp

17

Bài 8: Tranh tĩnh vật

(Phần 2)

Đầu tiên

Tuần 17

01/2023

Vẽ mẫu, một số hình ảnh, clip liên quan. Sưu tầm tranh, ảnh, tài liệu liên quan đến tranh tĩnh vật.

Lớp

18

Chủ đề 5: Hiện tại Thực tế cuộc sống trong sáng tạo nghệ thuật

Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong hình (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 18

01/2023

Một số ảnh, clip liên quan đến nguồn sáng trong tranh để trình chiếu trên Powerpoint cho học sinh quan sát; Tham khảo một số hình ảnh để giới thiệu với học sinh, nếu có thể.

Lớp

HỌC BỔNG THỨ HAI

19

Chủ đề 5: Hiện tại Thực tế cuộc sống trong sáng tạo nghệ thuật

Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong hình (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 19

01/2023

Một số hình ảnh và clip liên quan đến ánh sáng trong tranh để trình chiếu và giới thiệu với các em học sinh, nếu có thể.

Lớp

20

Bài 10: Thiết kế và tạo trang phục (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 20

01/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến thiết kế, trang trí trang phục được chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát; Các ứng dụng SPMT liên quan đến trang trí giúp học sinh quan sát trực tiếp.

Lớp

21

Bài 10: Thiết kế và tạo trang phục (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 21

02/2023

Các ứng dụng SPMT này liên quan đến hình ảnh trang phục.

Lớp

22

Chủ đề 6: Tạo ra hình ngôi nhà trong sáng tạo nghệ thuật

Bài 11: Tạo ngôi nhà từ những vật liệu có sẵn (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 22

02/2023

Một số hình ảnh và clip liên quan đến bài học.

Lớp

23

Bài 11: Tạo ngôi nhà từ những vật liệu có sẵn (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 23

02/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài viết

Lớp

24

Bài 12: Hoạt náo (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 24

02/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu hình ảnh. Một số SPMT ứng dụng có chủ đề Màu sắc trong tranh cổ động để học sinh quan sát trực tiếp.

Lớp

25

Bài 12: Tranh cổ động (Mục 2- Bài kiểm tra tra giữa kỳ II)

Đầu tiên

Tuần 25

03/2023

Lớp

26

Chủ đề 7: Tổng cuộc họp gia đình

Bài 13: Đề tài gia đình trong sáng tạo nghệ thuật (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 26

03/2023

Một số hình ảnh, clip liên quan đến công việc trong cuộc sống hàng ngày được trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát; Một bài đăng liên quan đến SPMT.

Lớp

27

Bài 13: Đề tài gia đình trong sáng tạo nghệ thuật (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 27

03/2023

Một SPMT đề cập đến chủ đề sáng tạo nghệ thuật.

Lớp

28

Bài 14: Thiết kế khung tranh từ những vật liệu có sẵn (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 28

03/2023

Một số hình ảnh và clip liên quan đến khung ảnh.

Lớp

29

Bài 14: Thiết kế khung ảnh từ những vật liệu có sẵn (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 29

20/0423

Một SPMT liên quan đến ứng dụng, giúp học sinh quan sát trực tiếp.

Lớp

30

Chủ đề 8: nghệ thuật Việt Nam thời kỳ trung cổ

Bài 15: Di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 30

20/0423

tranh, tượng, phù điêu …; Sưu tầm tranh, ảnh, tài liệu liên quan đến mỹ thuật thế giới thời kỳ trung đại.

Lớp

31

Bài 15: Di sản mỹ thuật Việt Nam thời Trung đại (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 31

20/0423

Một số hình ảnh và clip liên quan đến nghệ thuật của thế giới cổ đại.

Lớp

32

Chủ đề 8: nghệ thuật Việt Nam thời kỳ trung cổ

Bài 16: Khai thác giá trị trực quan truyền thống trong trang trí đồ vật (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 32

20/0423

Một số hình ảnh và video liên quan đến chủ đề bài thuyết trình.

Lớp

33

Bài 16: Khai thác giá trị trực quan truyền thống trong trang trí đồ vật (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 33

20/0423

Một số hình ảnh, video liên quan đến chủ đề được trình chiếu trên Powerpoint để học sinh quan sát.

Lớp

34

Kiểm tra lại

Đầu tiên

Tuần 34

20/0523

Lớp

35

Kiểm tra đánh giá cuối học kì II

Đầu tiên

Tuần 35

20/0523

Lớp

II. Các nhiệm vụ khác (nếu có):(Sản xuất học sinh giỏi; Tổ chức các hoạt động giáo dục …)

……………………………. ………….

……………………………. ………….

……………………………. ………

……………………………. ………….

……. ngày …… .tháng …… .năm 2022

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC

(Đã được ký và đóng dấu)

…………, ngày …… .tháng ………., 2022

LÃNH ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button