Tài liệu

Kế hoạch dạy học môn Vật lí 11 năm 2022 – 2023 Phân phối chương trình Lý 11

Kế hoạch dạy học Vật lí 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế, bao gồm phân phối chương trình hoạt động của học sinh và bố trí thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức, có đủ năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua Phiếu phân phối chương trình Vật lý 11 năm 2022 giúp quý thầy cô giáo nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết trình tổ chuyên môn duyệt. Ngoài ra, các em có thể xem phân phối chương trình Toán 11. Vậy đây là giáo án môn Vật lý 11 năm 2022, mời các bạn tải về tại đây.

Phân phối chương trình Vật lý 11 năm 2022 – 2023

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO…….

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………….

————————–

KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI HÀNG TUẦN

(Chính khóa và tiết tự chọn)

CHUYÊN ĐỀ: VẬT LÝ SỐ 11

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (70 giờ)

Học kỳ I: 1số 8 tuần (36 giờ)

Học kỳ II: 17 tuần (34 giờ)

Học kỳ I

CHƯƠNG I: PHÍ VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

Đầu tiên

Đầu tiên

Sạc điện. định luật Cu lông

2

Tập thể dục

2

3

Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

4

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Phần 1)

3

5

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (tiết thứ hai)

6

Tập thể dục

4

7

Công của lực điện

(Bài tập 8 trang 25 SGK: Không yêu cầu HS làm)

số 8

Vôn. Thương hiệu thật điên rồ

5

9

Tập thể dục

mười

Tụ điện (Công thức năng lượng điện trường W trong phần II.4. Năng lượng của tụ: đọc thêm Bài tập 8 trang 33 SGK: Không yêu cầu HS làm)

6

11

Tập thể dục

CHƯƠNG II: HIỆN TƯỢNG ĐIỆN

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

6

thứ mười hai

Dòng điện không thay đổi. Nguồn điện (Phần 1)

7

13

Dòng điện không thay đổi. Nguồn điện (Phần 2)

(Phần V. Pin và ắc quy: đọc thêm)

14

Tập thể dục

số 8

15

Năng lượng điện. Công suất điện

16

Tập thể dục

9

17

Định luật Ôm cho toàn mạch

(Mục I. Thí nghiệm: không dạy

Mục II. Định luật Ôm cho toàn mạch: Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận)

18

Tập thể dục

mười

19

Đoạn mạch chứa nguồn điện. Kết hợp các nguồn thành bộ

(Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát) và Mục II.3: Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng: đọc thêm)

20

Cách giải quyết một số vấn đề về mạch điện

11

21

Tập thể dục

22

Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

thứ mười hai

23

Kiểm tra lại

24

1 giờ kiểm tra

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG TRẺ EM

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

13

25

dòng điện trong kim loại

(Bài tập 7, bài 8 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS làm)

26

Dòng điện trong chất điện phân (phần 1)

(Mục I. Lý thuyết sự điện li: không dạy vì nó đã được dạy trong Hóa học)

Câu 1 trang 85 SGK: không yêu cầu HS trả lời

Bài tập 10 trang 85 SGK: Không yêu cầu HS làm)

14

15

27

Dòng điện trong chất điện phân (phần 2)

(Mục I. Lý thuyết sự điện li: không dạy vì nó đã được dạy trong Hóa học)

Câu 1 trang 85 SGK: không yêu cầu HS trả lời

Bài tập 10 trang 85 SGK: Không yêu cầu HS làm)

28

Tập thể dục

29-30

Dòng điện trong chất khí

(Mục III.3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện tự lực: không dạy

Mục IV. Quá trình dẫn điện tự cấp trong chất khí và điều kiện dẫn điện tự cấp: chỉ nêu ngắn gọn khái niệm về quá trình phóng điện tự lực

Câu 2 trang 93 SGK: không yêu cầu HS trả lời.

Bài tập 9 trang 93 SGK: Không yêu cầu HS làm)

16

31 – 32

Dòng điện trong chất bán dẫn

(Mục V. Transistor pnp lưỡng cực. Cấu tạo và nguyên lý làm việc: đọc thêm

Câu 5 trang 106 SGK: không yêu cầu HS trả lời

Bài tập 7 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS làm)

17

33

Tập thể dục

34

Đánh giá HKI

18

35

Kiểm tra học kỳ I

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG TRẺ EM

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

18

36

Thực hành: Khảo sát đặc điểm chỉnh lưu của điốt bán dẫn

(Phần B. Khảo sát đặc tính khuếch đại khuếch đại của bóng bán dẫn: đọc thêm

Bài tập 4,5,6 trang 114 SGK: không yêu cầu HS làm)

Học kỳ II

CHƯƠNG IV: TỪ TRẺ EM ĐI HỌC

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

19

37

Từ tính

(Phần V. Từ trường Trái đất: đọc thêm)

38

Điện từ học. Quy nạp

20

39

Tập thể dục

40

Từ trường của dòng điện chạy trong vật dẫn có hình dạng đặc biệt

21

41

Tập thể dục

42

Lực Lorentz

(Mục I.2. Xác định lực tác dụng: chỉ cần nêu kết luận và công thức (22.3)

Mục II. Chuyển động của các hạt mang điện trong từ trường đều: đọc thêm)

22

43

Tập thể dục

CHƯƠNG V: Cảm ứng điện từ

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

22

44

Giai đoạn. Cảm ứng điện từ (Phần 1)

23

45

Giai đoạn. Cảm ứng điện từ (Phần 2)

46

Tập thể dục

24

47

Suất điện động cảm ứng

(Mục I.2. Định luật Faraday: chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận

Bài tập 6 trang 152 SGK: Không yêu cầu HS làm)

48

Sự tự cảm (Phương trình (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ trường của cuộn dây cảm ứng: đọc thêm

Bài tập 8 trang 157 SGK: Không yêu cầu HS làm)

25

49

Tập thể dục

50

1 giờ kiểm tra

CHƯƠNG VI: Khúc xạ ánh sáng

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

26

51

Khúc xạ ánh sáng

52

Tập thể dục

27

53

Tổng số phản ánh nội bộ

54

Tập thể dục

CHƯƠNG VII: MẮT. CÔNG CỤ QUANG

Tuần

Giai đoạn

Tiêu đề

28

55

Lăng kính (Phần III. Công thức lăng kính: Đọc thêm)

28

56

Thấu kính mỏng (phần 1)

29

57

Thấu kính mỏng (Phần 2)

58

Tập thể dục

30

59

Tập thể dục

60

Mắt (Phần 1)

31

61

Đôi mắt (Phần 2)

62

Tập thể dục

32

63

Kính lúp

64

Tập thể dục

33

65

Kính hiển vi

66

Kính thiên văn

34

67

Tập thể dục

68

Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

35

69

Đang học học kỳ II

70

Kiểm tra học kì II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button