Tài liệu

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 8 năm 2022 – 2023 KHGD Tin học lớp 8 (Phụ lục III Công văn 5512)

Kế hoạch giáo dục tin học 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên biên soạn, bao gồm việc truyền tải chương trình hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một bài, tiết, chủ đề nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức, có năng lực, phẩm chất cần thiết.

Giáo án Tin học lần thứ 8 năm 2022 được biên soạn gồm 2 mẫu theo Công văn 5512 và theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất. Từ đó giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết trình tổ chuyên môn duyệt phù hợp với địa phương. Ngoài ra, các em tham khảo thêm: Giáo án môn Địa lý 8 môn Ngữ văn.

Kế hoạch giáo dục tin học 8 năm 2022 – 2023

  • Kế hoạch giáo dục môn Tin học 8 theo công văn 5512
  • Kế hoạch giáo dục môn Tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button