Tài liệu

Liệt kê 3 cách mà thầy/cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

Liệt kê 3 cách bạn có thể đảm bảo học sinh của mình có kiến ​​thức để giúp họ trở thành những người học thành công và tự điều chỉnh. Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và rèn luyện Mô đun 2: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh”. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi trong bài đào tạo học phần 2 này nhé.

Gợi ý câu trả lời theo mô-đun 2

  • 1. Liệt kê 3 cách bạn có thể đảm bảo học sinh của mình có kiến ​​thức để giúp họ trở thành những người học thành công và tự điều chỉnh
  • 2. Liệt kê 3 dạng kiến ​​thức khác nhau giúp học sinh tự chủ, tự điều chỉnh người học

1. Liệt kê 3 cách bạn có thể đảm bảo học sinh của mình có kiến ​​thức để giúp họ trở thành những người học thành công và tự điều chỉnh

Trả lời

– Phương pháp 1: nhiệm vụ nắm bắt những kiến ​​thức mà thực tế mang lại

– Phương pháp 2: Cách giải quyết nhiệm vụ của học sinh

– Phương pháp 3: kết quả các em đạt được thông qua các hoạt động thực tiễn

2. Liệt kê 3 dạng kiến ​​thức khác nhau giúp học sinh tự chủ, tự điều chỉnh người học

– Loại 1: học những gì để làm

– Loại 2: học kiến ​​thức gì?

– Loại 3: học như thế nào?

Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button