Hỏi đáp Pháp Luật

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?

Tôi bị mất bằng tốt nghiệp THCS, tôi có thể lấy lại được không? Bạn có thắc mắc về thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp THCS, THPT khi bị mất? Trên thực tế, khi bản chính bằng tốt nghiệp bị mất thì chỉ có thể cấp lại bản sao. Trong bài viết này, Thoidaihaitac.vn gửi đến bạn câu trả lời cho câu hỏi “Nếu mất bằng cấp 2, tôi có lấy lại được không?” theo quy định tại Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT.

Quy định về cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3

 • 1. Mất bằng cấp 3 có được học lại lớp 2 không?
 • 2. Nếu tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3 thì bản chính có được cấp lại không?
 • 3. Thủ tục cấp lại văn bằng.
 • 4. Phí cấp bản sao văn bằng.
 • 5. Tốt nghiệp đại học có cần bằng cấp 3 không?
 • 6. Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu?
 • 7. Nếu tôi bị mất bằng thì có thể đăng ký học văn bằng 2 ở đâu?
 • 8. Đơn xin mất bằng cấp 3
 • 9. Tôi có thể lấy bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình ở đâu?

Tôi bị mất bằng tốt nghiệp THCS, tôi có thể lấy lại được không?

Bài viết liên quan

1. Mất bằng cấp 3 có được học lại lớp 2 không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT thì văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Đặc biệt, Điều 18 Quy chế này quy định: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp. hoặc chứng chỉ phải có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Do đó, trường hợp bị mất bằng cấp 2, 3 thì không thể cấp lại được. Thay vào đó, bạn có thể nộp đơn cho cơ quan cấp bản sao của chứng chỉ hoặc văn bằng đó.

Điều 28 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT quy định: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nếu tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3 thì bản chính có được cấp lại không?

Như đã nói ở mục 1 của bài viết này, nếu bạn bị mất bằng tốt nghiệp THPT thì không được cấp lại bản chính mà chỉ được cấp lại bản sao.

3. Thủ tục cấp lại văn bằng.

Trường hợp 1: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng bị phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cấp lại bản chính văn bằng theo thủ tục sau:

 • Người đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ được cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai chính tả văn bằng, chứng chỉ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét, quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp hình thức văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ có thay đổi thì cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp lại cho người được cấp. được cấp văn bằng hoặc chứng chỉ. trình độ.

Trường hợp 2: Trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp và yêu cầu cấp lại bản sao văn bằng gốc thì phải nộp hồ sơ xin cấp bản sao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, cung cấp thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người nhận kiểm tra;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc các các tài liệu. chứng minh mối quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
 • Trường hợp người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi qua đường bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản này, kèm theo 01 (một) phong bì. phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận để cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ vào sổ gốc.

4. Phí cấp bản sao văn bằng.

Theo quy định tại Công văn 50 / SGDDT-KTKDCL, lệ phí cấp bản sao văn bằng được quy định như sau:

 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 7500đ / 1 bản sao.
 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 3000đ / 1 bản (do sử dụng mẫu phôi cũ).

5. Tốt nghiệp đại học có cần bằng cấp 3 không?

Điều 27 Quyết định 43/2007 / QĐ-BGDĐT quy định điều kiện xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên như sau:

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được nhà trường xét công nhận tốt nghiệp:

 • Tính đến thời điểm ra trường chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần quy định đối với chương trình đào tạo: với khối lượng không dưới 180 tín chỉ đối với hệ đại học 6 năm; 150 tín chỉ cho khóa học đại học 5 năm; 120 tín chỉ cho khóa học đại học 4 năm; 90 tín chỉ cho khóa học cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ cho khóa học cao đẳng 2 năm. Hiệu trưởng quy định cụ thể khối lượng kiến ​​thức tối thiểu đối với từng chương trình đào tạo được triển khai trong trường của mình;
 • Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học từ 2,00 trở lên;
 • Đáp ứng một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học thuộc ngành đào tạo chính theo quy định của Hiệu trưởng;
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo ngoài quân đội và thể dục – thể thao.

=> Nếu hiệu trưởng yêu cầu thì bạn vẫn phải nộp bằng tốt nghiệp THPT.

6. Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu?

Làm lại bằng cấp 3 mất bao lâu?

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được cấp nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền: thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét, quyết định cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp bị mất văn bằng, xin cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ thì thời hạn cấp lại bản sao được quy định như sau:

 • Ngay trong ngày nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ chính chủ. phải cấp một bản sao. cho người yêu cầu. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được xác định kể từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện;
 • Trường hợp đề nghị cấp bản sao từ nhiều sổ chủ cùng một lúc, số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu nhưng cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao. . Trường hợp không đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc lâu hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

7. Nếu tôi bị mất bằng thì có thể đăng ký học văn bằng 2 ở đâu?

Nhiều học sinh bị mất bằng tốt nghiệp THPT nhưng không biết làm cách nào để đến trường hoặc đến phòng giáo dục, phòng giáo dục để xin cấp lại.

Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 15 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp.

Tuy nhiên, đối với trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp THPT thì chỉ được xin bản sao, bản sao căn cứ vào sổ gốc cấp, cấp và quản lý bằng tốt nghiệp THCS. Tại Điều 19 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT, sổ gốc do Sở Giáo dục và Đào tạo lập và giao cho nhà trường.

Vì vậy, khi bạn bị mất văn bằng 2 thì bạn sẽ phải đến phòng giáo dục và quản lý đào tạo của trường THCS mà bạn theo học.

8. Đơn xin mất bằng cấp 3

Khi bị mất bằng tốt nghiệp THCS và muốn gửi thông báo đến nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, bạn có thể tham khảo mẫu sau:

……………………
Quận): ……….
Phường): ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ———

ĐƠN XIN LỖI

Thân mến: …………………

Tên của tôi: ……………………. ………….

Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……. Nơi sinh ………..

Công việc: ……………………………………….. . …

Số CCCD / CMND: ……….. Ngày cấp: …………….. Tại: …….. …. …..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………….. ………..

Tôi xin trân trọng thông báo rằng, vào ngày ………… tháng …………………….

Tôi bị mất: ……………………. ……….

……………………………. ………

Ở trong: ………………………………………… …………………………..

Lý do: ………………………………………… ……………………………. ……………

……………………………. ………

……………., ngày tháng năm …….

Người nộp đơn Nhân chứng đầu tiên

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Nhân chứng thứ hai

9. Tôi có thể lấy bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình ở đâu?

Theo phân tích ở mục 7 của bài viết, bạn đến phòng quản lý giáo dục và đào tạo cấp THCS để xin bản sao bằng tốt nghiệp THCS vì phòng giáo dục và đào tạo giữ sổ gốc khi cấp bằng tốt nghiệp cho bạn. .

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã cung cấp những quy định của pháp luật về Mất bằng cấp 2 có được làm lại không? Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Những bài viết liên quan

 • Làm gì khi bị băng nhóm đòi nợ?
 • Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông 2022
 • Quy trình phạt nguội 2022
 • Lương 15 triệu bao nhiêu thuế?
 • Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button