Biểu mẫu

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên mới nhất 2022

Tải xuống

Đánh giá tư cách thành viên là gì? Mẫu Bản Kiểm điểm Thành viên bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Bài viết liên quan

Bản Kiểm điểm Đoàn viên năm 2022 bao gồm 2 mẫu, được lập ra để giúp Đoàn viên tự kiểm điểm trong năm qua. Kể cả những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, những khuyết điểm của bản thân để từ đó đề ra cách khắc phục. Tùy từng cá nhân mà bản kiểm điểm sẽ có những nội dung khác nhau, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một mẫu bản kiểm điểm đoàn viên cơ bản tiêu biểu.

Đánh giá tư cách thành viên 2022

 • 1. Định nghĩa của Đánh giá thành viên là gì?
 • 2. Tiêu chuẩn đánh giá Đoàn viên.
 • 3. Phiếu kiểm điểm số 1 Đoàn
 • 4. Phiếu kiểm điểm số 2 Đoàn
 • 5. Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên.

1. Định nghĩa của Đánh giá thành viên là gì?

Thoidaihaitac.vn xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu bản tự kiểm điểm chi đoàn năm 2022 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Trong bản tự kiểm điểm Đoàn viên này phải nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác hiện tại và những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động Đoàn của mình tại đơn vị, cơ sở công tác. những thuận lợi, khó khăn mà đoàn viên đạt được hoặc chưa đạt được trong thời gian qua cũng như kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới. Mời các bạn xem và tải mẫu bản tự đánh giá hội viên tại đây.

2. Tiêu chuẩn đánh giá Đoàn viên.

Dựa vào nội dung nhận xét của một cá nhân, chúng ta cũng có thể đưa ra một số nhận định về người đó. Theo đó, tùy từng mức độ để đánh giá sẽ có các tiêu chí riêng, cụ thể:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, quy định của Đoàn, nội quy ở địa phương, công tác và học tập, gương mẫu đi đầu.

+ Tham gia 90% trở lên các hoạt động của Chi đoàn, luôn đi đầu trong các phong trào của chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành xuất sắc.

+ Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú của cá nhân.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Tham gia ít nhất 80% các hoạt động của Đoàn, trong các phong trào của Đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tham gia các hoạt động Đoàn thể nơi cá nhân đó cư trú

– Hoàn thành nhiệm vụ:

+ Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, điều lệ Đoàn, nội quy nơi công tác, học tập.

+ Tham gia ít nhất 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên đạt mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Không hoàn thành nhiệm vụ:

+ Tham gia dưới 50% các hoạt động của Đoàn, các phong trào từ chi đoàn và các hoạt động đoàn thể tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Trong chương trình rèn luyện đoàn viên có mức: không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Hiện thuộc trường hợp đang trong thời gian áp dụng từ mức cảnh cáo trở lên do đã thi hành kỷ luật.

+ Vi phạm các quy định về nghị quyết, quy chế của Đoàn, quy định của địa phương đang công tác, học tập.

3. Phiếu kiểm điểm số 1 Đoàn

DANH SÁCH KIỂM TRA THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN

Thân mến:
 • Ban chấp hành Công đoàn ………….
 • Chi ủy ……………….

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: …………………… ..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hôm nay: ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………. Công việc: ………………………..

Trình độ học thuật: …………………………………………………………………………………

Chức vụ của chính quyền công đoàn: …………………………………………………… ..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………………….

Ở trong: ………………………………………………………………………………………….

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bản thân tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi.

Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực làm việc tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện phẩm chất của một thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – một Đoàn viên thanh niên gương mẫu, xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó trong mọi nhiệm vụ được Thị đoàn và cấp trên giao. cho.

– Có mối quan hệ tốt với các đồng chí trong Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công việc xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Yếu đuối

– Còn nóng vội, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi bộ.

– Chưa kiên quyết đấu tranh với những cái chưa tốt, những mặt chưa được trong hoạt động của đoàn viên.

– Còn ngại ngùng trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng chí trong Chi bộ ………… bổ sung, góp ý, tạo điều kiện để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện hơn. hơn nữa còn xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày tháng năm…

Người viết đánh giá

4. Phiếu kiểm điểm số 2 Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

DANH SÁCH KIỂM TRA MÃ

Họ và tên:……………………………………… …………………………….

Ngày sinh:……………………………………… . ………………………….. …

Nơi ở hiện tại:……………………………………… .. …………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………….. …………………………….

Qua quá trình chiến đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên tham gia hoạt động tại Việt Nam, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu mà mình đã mắc phải. Trong quá khứ.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, chính kiến, đạo đức, lối sống của bản thân:

– Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Tham gia các buổi tập huấn các nghị quyết của Đảng, Đoàn thể, nội quy, quy chế của cơ quan, ngành phân công phụ trách, 6 bài học lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn … các quy định của cơ quan, thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn, Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo Điều lệ công đoàn.

– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người quý mến. Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác: giữ gìn phẩm giá, đạo đức, tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên, đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm: giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị và Điều lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. .

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc, anh luôn tận tâm, nhiệt tình, cố gắng, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, đặc biệt là về nghiệp vụ quản lý. Có ý thức cầu tiến, luôn trau dồi và rèn luyện bản thân qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý… Luôn tìm tòi học hỏi để có những phương pháp quản lý đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc có chất lượng. Hoàn thành các công việc được cấp trên giao cho.

3. Về hoạt động của Phong trào Văn hóa – Thể thao VN:

Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào tập thể do cơ quan, ngành phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi bộ:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, ý thức tự giác xây dựng công đoàn vững mạnh. Tuân theo và chấp hành sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, bộ phận giao cho. Việc thực hiện các chế độ sinh hoạt tập thể và đóng đoàn phí đầy đủ.

II. YẾU ĐUỐI:

 • Hiệu suất công việc vẫn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
 • Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
 • Không đủ mạnh mẽ để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.
 • Về bản thân không nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NỔI BẬT, VƯỢT TRỘI CỦA BẢN THÂN:

 • Cố gắng hơn nữa trong công việc, trau dồi kiến ​​thức, nâng cao tính tự giác, học hỏi thêm từ đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn. Ngoài ra, tham gia nhiều hơn các hoạt động của cơ quan, của ngành để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
 • Tôi xin trung thành với lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của cách mạng, của Đoàn, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
………., ngày tháng năm…….
NGƯỜI ĐẸP
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên.

Mẫu phiếu bình xét thành viên
Mẫu bản tự kiểm điểm thành viên mới nhất

Đoàn viên phải trình bày cụ thể những ưu điểm, khuyết điểm của mình về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các hoạt động phòng ngừa. Bên cạnh việc phát huy những ưu điểm đã có, Đoàn viên cần đưa ra cách khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để hoàn thiện phấn đấu trở thành Đoàn viên công đoàn kiểu mẫu xuất sắc.

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã gửi đến các bạn Mẫu phiếu bình xét thành viên Mới nhất với hướng dẫn chi tiết về cách viết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

 • Tự kiểm điểm cá nhân
 • Danh sách kiểm tra đảng viên
 • Mẫu bản nhận xét công chức
 • Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button