Biểu mẫu

Mẫu di chúc 2022

Tiêu chuẩn nhất sẽ hình thành năm 2022

  • 1. Mẫu di chúc viết tay
  • 2. Hướng dẫn viết di chúc
  • 3. Di chúc có cần công chứng không?

Thừa kế là mối quan tâm của tang quyến và những người thụ hưởng. Di chúc được lập thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người lập di chúc đối với tài sản để lại. Mời bạn đọc tham khảo bài viết mẫu di chúc 2022 đẹp và chất lượng nhất.

  • Mẫu di chúc viết tay
  • Thủ tục nhận và lưu giữ di chúc
  • Thủ tục lập di chúc

1. Di chúc viết tay là gì?

Di chúc là văn bản, giấy tờ thể hiện tâm tư, nguyện vọng của một người về tài sản để lại sau khi chết. Tài sản do người chết để lại sẽ được chia theo hai hình thức: chia theo di chúc hoặc chia theo quy định của pháp luật. Di chúc có hiệu lực cao nhất, nếu người chết không để lại di chúc thì được chia theo mẫu thứ hai.

Bài viết liên quan

Di chúc có thể được đánh máy hoặc viết tay. Di chúc viết tay có thể do người lập di chúc tự viết hoặc do người thân thích. Tuy nhiên, khi nhờ người khác lập di chúc hoặc viết di chúc cho mình thì cần có người làm chứng ký tên hoặc điểm chỉ để xác minh di chúc đó là của chủ sở hữu.

2. Mẫu di chúc viết tay.

Nội dung của mẫu di chúc được Thoidaihaitac.vn trình bày cụ thể, rõ ràng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật có liên quan hoặc nhờ luật sư tư vấn và liên hệ phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập di chúc .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KIỂM TRA

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, hồi… giờ… phút, lúc ……………………

Họ và tên của tôi là: ……………………

Ngày sinh:…………………………………

Số CCCD / CMND: ………… Nơi cấp: ………… .Ngày cấp: ………….

HKTT: …………………….

Nơi ở hiện nay: ……………… .. …………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu của các tài sản bao gồm:

đầu tiên……………………………………………

2 ……………………………………………

3 ……………………………………………………

Các giấy tờ, văn bản về quyền sở hữu do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: …………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của mình nêu trên như sau:

Sau khi tôi chết:

Họ và tên Ông (Bà) …………………….

Ngày sinh:…………………………………..

Số CCCD / CMND: ………… Nơi cấp: ………… .Ngày cấp: ……………… ..

HKTT: ……………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………….

sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu ở trên, do tôi để lại. Tôi không để lại tài sản thừa kế nói trên cho bất kỳ ai khác.

(Trường hợp chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ, tên, nội dung nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi đã mời hai nhân chứng:

1. Họ và tên: ……………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………

Số CCCD / CMND: ………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: …………

HKTT: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………….

2. Họ và tên: ……………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………….

Số CCCD / CMND: ………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: ……………………

HKTT: ……………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………

Hai người làm chứng nêu trên do tôi lựa chọn và mời, họ không phải là người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung của Di chúc. , họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Bản di chúc được lập vào ngày ………… ..tháng ……. …… .được lập theo đúng ý nguyện, nguyện vọng của tôi, không sửa đổi, bổ sung gì.

Di chúc được lập thành ……………… bản, mỗi bản ………… trang. /.

………ngày tháng năm ……

Nhân chứng 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân chứng 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết di chúc

Theo quy định, di chúc hợp pháp là di chúc có hình thức và nội dung cơ bản được quy định tại Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc;

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

– Di sản để lại và nơi để lại di sản.

Những người đang có ý định lập di chúc cần lưu ý không viết tắt, viết có ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó. lập di chúc. Việc ký tên hoặc trỏ vào từng trang để tránh những trang trong thực sẽ bị người khác thay thế bằng nội dung khác.

Trường hợp di chúc bị tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên vào chỗ bị tẩy xóa, sửa chữa di chúc.

4. Di chúc có cần công chứng không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc bằng văn bản Có 4 loại di chúc:

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng.

+ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc không bắt buộc phải công chứng mới được coi là di chúc hợp pháp vì chỉ cần di chúc thể hiện ý chí của người lập di chúc thì pháp luật tôn trọng và bảo vệ di chúc đó. Theo quy định tại Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc.

Hơn nữa, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đi công chứng, chứng thực di chúc hoặc người lập di chúc không muốn cho ai biết cho đến khi chết.

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Di chúc 2022. giới thiệu trên.

Mời quý độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thoidaihaitac.vn:

  • Hình phạt phát tán ảnh, video nhạy cảm lên mạng 2022 là bao nhiêu?
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là ai?
  • Làm sân thượng có phải xin phép 2022 không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button