Biểu mẫu

Mẫu đơn xin tách sổ hộ khẩu 2022 và cách viết

Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị tách sổ hộ khẩu là mẫu đơn do cá nhân làm và gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị tách sổ hộ khẩu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, số nhân khẩu xin tách,… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin tách hộ khẩu tại đây.

Bài viết liên quan
  • Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hộ chiếu
  • Thủ tục tách sổ hộ khẩu
  • Thủ tục làm lại giấy khai sinh nơi có hộ khẩu mới

Đơn xin tách hộ khẩu theo mẫu do Bộ Công an ban hành

  • 1. Khi nào được tách hộ khẩu?
  • 2. Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu mới nhất
  • 3. Mẫu đơn xin tách sổ hộ khẩu
  • 4. Hướng dẫn viết đơn xin nhập hộ khẩu

Đầu tiên. Khi nào được tách hộ khẩu?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2006 thì nếu có cùng một chỗ ở hợp pháp thì người yêu cầu được tách sổ hộ khẩu trong các trường hợp sau đây:

– Người có đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

– Người đã nhập hộ khẩu và được sự đồng ý của chủ hộ cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; văn bản đồng ý của chủ hộ nếu đã nhập hộ khẩu nhưng được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu.

Hiện nay, mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được Bộ Công an ban hành tại Thông tư 36/2014/TT-BCA.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được dùng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy xác nhận chuyển hộ khẩu; xác nhận nơi đăng ký thường trú trước đây; gia hạn tạm trú.

2. Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu mới nhất

Mẫu đơn xin tách sổ hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
Theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014

BÁO CÁO THAY ĐỔI HỘ, THÁNG 8

Thân mến: …………………………….

I. Thông tin về người viết báo cáo

1. Họ và tên (Đầu tiên): ……………………………………………………. 2. Giới tính:…..

3. Số CMND:…………………….…………..4. Số hộ chiếu.: …………………….

5. Nơi thường trú: ………………………………………….. ………………………….. …………….. . ……………. …..

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: …………………………………….. ……………………………………………. ……………..

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:….. .. …….

II. Thông tin về người thay đổi hộ khẩu, nhân thânNbạn

1. Họ và tên (Đầu tiên):……………………..…………………….. 2. Giới tính:…….

3. Sinh ngày:……/……/…………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:………

6. Số CMND:……………………. 7. Hộ chiếu số:…………………………… …

8. Nơi sinh: ………………………………………………… ……………………………………………. …. ……….

9. Xuất xứ: …………………………………………………… ……………………………………………. ……………….. ……

10. Nghề nghiệp, nơi công tác:……………………………………… ……………………………………………. …. …………………………

11. Nơi thường trú: ………………………………………….. ………………………….. …………….. . ………………. …

12. Địa chỉ thường trú hiện nay: ………………………………………. ……………………………………………. ……………..

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:…….. .. …….

13. Họ và tên chủ hộ:……………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ: …….

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…………………………………………. . ………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

16. Bộ đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, Năm sinh

Giới tính đếm

Nơi sinh

Nghề nghiệp Nghiệp chướng

Những người cuộc đua

Quốc gia chủ tịch

Số CMND (hoặc số Passport)

Mối quan hệ với mọi người đã thay đổi

……, ngày tháng năm…
Ý kiến ​​của CHỦ NHÀ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký tên, Họ và tên)

……, ngày tháng năm…
NGƯỜI VIẾT LỜI
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4): ……………………………………… ………………………………………… ………. ………………..

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

……, ngày tháng năm…
CẢNH SÁT TRƯỞNG:………..
(CZK)ý kiến, ghi tên rõ ràng và Đ.sáng bóng)

____________

(Đầu tiên) Viếtt chữ in hoa là đủ dấu hiệu

(2) Tóm tắt tnội dung sẽ thay đổi Đ.hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu…

(3) Ghi rõ ý kiến ​​của chủ hộ đồng ý đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hay đồng ý tách sổ hộ khẩu; Chủ hộ ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân đã đăng ký thường trú trước đây và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Lưu ý: Trường hợp người viết báo tường trình đồng thời là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai các nội dung quy định tại mục II.

3. Mẫu đơn xin tách sổ hộ khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin tách sổ hộ khẩu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN TÁCH SỔ HỘ KHẨU

Kính gửi: Ban Công an xã ………….

Tên tôi là ……………………………………….. ……………. là chủ hộ, hộ khẩu số ……………. đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn ……………… xã …….., huyện tỉnh ……………….

Tạo điều kiện về điều kiện sống trong gia đình và nghĩa vụ, quyền lợi của công dân trong việc thực hiện Luật cư trú. Nay tôi làm đơn xin tách sổ hộ khẩu cho các thành viên trong hộ để thành lập hộ khẩu riêng như sau:

1. Họ và tên …………………………………………………….. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

2. Họ và tên …………………………………………………….. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

3. Họ và tên …………………………………………………….. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

4. Họ và tên …………………………………………………….. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

5. Họ và tên …………………………………………. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

6. Họ và tên …………………………………………. …………………………….. …..Ngày sinh ……. ………………………………

Tổng số hộ tách ra gồm: ………………………….. người.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban Công an xã xem xét tách hộ khẩu cho các thành viên trên, tôi xin được thực hiện đúng quy định và thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc tách sổ hộ khẩu theo quy định. tại điều 27 luật cư trú ngày 29/11/2006.

……….., ngày tháng năm…
Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết đơn xin nhập hộ khẩu

– Tên người viết báo và tên người thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

– Trường hợp người viết báo tường trình đồng thời là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai các nội dung quy định tại mục II;

– Mục “Họ và tên chủ hộ”, “Quan hệ với chủ hộ” ghi họ và tên của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu;

– Tại mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” chỉ cần ghi: tách sổ hộ khẩu;

– Mục “Ý kiến ​​của chủ hộ”: Ghi ý kiến ​​đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; Chủ hộ ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button