Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng sinh 2022

Giấy khai sinh mẫu 2022 mới nhất

 • 1. Giấy khai sinh là gì?
 • 2. Bạn cần những gì để làm giấy khai sinh?
 • 3. Mẫu giấy khai sinh 2022
  • 3.1 Mẫu giấy khai sinh của trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • 3.2 Trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • 3.3 Trẻ em sinh ra nhờ mang thai hộ
 • 4. Quy định về cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Khi trẻ sinh ra, cha, mẹ hoặc ông bà ngoại sẽ làm giấy khai sinh để xác nhận việc trẻ được sinh ra. Như vậy là những thông tin cần biết về Giấy khai sinh, Mẫu giấy khai sinh 2022 theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT – BYT.

 • Hồ sơ cấp lại giấy khai sinh
 • Mẫu giấy khai sinh trong trường hợp mang thai hộ
 • Đơn của người nhận dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng

1. Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là một tờ giấy ghi thông tin về một em bé mới chào đời như ngày, giờ sinh, tên cha mẹ, nơi sinh của em bé. Giấy chứng sinh sẽ do bệnh viện, cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp cho cha mẹ hoặc người thân khi trẻ sinh ra.

Bài viết liên quan

Giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng để được cấp giấy khai sinh, nếu chưa có giấy khai sinh hoặc bị mất giấy khai sinh thì phải xin cấp mới / cấp lại giấy khai sinh.

2. Bạn cần những gì để làm giấy khai sinh?

Theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT quy định về cấp và sử dụng giấy chứng sinh, các cơ sở sau đây có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh:

– Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Các bệnh viện chuyên sản phụ khoa, Bệnh viện Sản – Nhi;

– Nhà hộ sinh;

– Trạm y tế cấp xã;

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép kinh doanh dịch vụ hộ sinh.

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở không có thẩm quyền cấp giấy khai sinh nhưng vẫn cung cấp dịch vụ làm giấy khai sinh giả trên thị trường. Những hành vi này là vi phạm pháp luật và cần được xử lý kịp thời.

Giấy chứng sinh do bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi bé sinh ra cấp, thông tin của mẹ và bé sẽ được bệnh viện ghi đầy đủ trên giấy khai sinh. Trường hợp, cha, mẹ, người thân tự khai trên Giấy khai sinh thì chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào Giấy khai sinh như họ tên cha / mẹ, số CCCD / CMND, địa chỉ nơi đăng ký thường trú, tạm trú, …

3. Mẫu giấy khai sinh 2022

3.1 Mẫu giấy khai sinh của trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở y tế
……………………

Biểu mẫu BYT / CS-2012
Con số: …………………….
Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ / NND: ……………………

Năm sinh: …………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………… .. ………………

……………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………. ……………

Dân tộc: ……………

Sinh con lúc: … giờ …. phút ….. ngày … tháng … năm …..

Ở trong: ………………………

Số sinh:… .Số trẻ còn sống: ……

Số con trong lần sinh này: …………

Giới tính của trẻ:… Cân nặng…

Tình trạng sức khỏe của cháu: ……

Dự định đặt tên cho bé là: …………

Nữ hộ sinh: ………………..…………………….

…………., ngày tháng …. năm ……

Cha, Mẹ, NND
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú Giấy khai sinh lần đầu: Số: …. Số sổ: ……. (nếu cấp lại)

Cơ sở y tế
……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phụ lục số 01

Biểu mẫu BYT / CS-2012
Con số: ………………….
Quyển số: …………… ..

GIẤY KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ / người chăm sóc: …………… Năm sinh:…

Nơi đăng ký thường trú: ……………………

……………………………………………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …………………… ..

Dân tộc:……………………………………….

Sinh con lúc:… ..giờ… phút, ngày… tháng… năm ..…

Ở trong: …………………

Số sinh ………… .Số trẻ còn sống: …………

Số con trong lần sinh này: …………

Giới tính của trẻ: ………… Cân nặng: …………

Tình trạng sức khỏe của cháu: ……………………

Dự định đặt tên con là: ……………………

Nữ hộ sinh:…………………….

…………., ngày tháng …. năm……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

Tên dự định có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đăng ký khai sinh cho trẻ em.

3.2 Trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT

Cấp giấy khai sinh

Thân mến: ……

Tên mẹ / người chăm sóc: ……………………

Năm sinh…………..

Nơi đăng ký thường trú: …………………… .. ………………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ……………………. ………… ..…

Dân tộc:…………………………………………………………

Con sinh vào hồi: …… ..giờ …… phút, ngày …… .tháng …… năm: …………

Ở trong:……………………………………………………………

Số sinh …………………… Số trẻ đang sống: ……………………

Số con trong lần sinh này: …………………… ..

Giới tính con: ……………………. Cân nặng: …………………….

Tình trạng hiện tại của cháu bé: …………………… ..

Nữ hộ sinh:…………………………………………………….

Dự định đặt tên con: …………………… ..

…………., ngầy……tháng………….năm…

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

3.3 Trẻ em sinh ra nhờ mang thai hộ

Cơ sở y tế
………… ..

Biểu mẫu BYT / CS-2015
Con số: …………. ……
Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Thông tin của bên yêu cầu mang thai hộ:

Họ và tên vợ: …………… Sinh năm: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: …………….

Họ và tên chồng: …………………… Sinh năm: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: …………… ..

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ: …………………… Sinh năm: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: ……………………

Nơi đăng ký thường trú: …………… ..…

Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: ……………………

Nơi đăng ký thường trú: …………… ..…

Sinh con lúc:… giờ.… Phút… .ngày… tháng… năm…

Ở trong: …………………………………………..

Số sinh: ………… Số trẻ hiện đang sống …………

Số con trong lần sinh này: ……………………

Giới tính của trẻ: ………… Cân nặng ……

Tình trạng sức khỏe của cháu bé: ……………………

Dự định đặt tên cho bé là: …………

Nữ hộ sinh: …………………….…………………….

……., ngày tháng …. năm ……

Người MTH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Những người yêu cầu MTH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe
(Chữ ký, ghi rõ chức danh)

Ghi chú Giấy khai sinh lần đầu: Số: …… Số sổ: ….. (nếu cấp lại)

Cơ sở y tế
……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Biểu mẫu BYT / CS-2015
Con số: ……………………. Số sách: ………….

GIẤY KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Thông tin của bên yêu cầu mang thai hộ:

Họ và tên vợ: ………… Năm sinh: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: ………… Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: ………………

Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …… Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: …………… .. …………

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ: …………… Sinh năm: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu:. …… Dân tộc: ……………………

Nơi đăng ký thường trú: …………….

Họ và tên chồng: ………… Năm sinh: …………

Số CCCD / CMND / Hộ chiếu: …… Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: …………… .. ……

Sinh con lúc: .. giờ … phút … ngày … tháng … năm …

Ở trong: ………………………..

Số sinh: ………… Số trẻ đang sống …………

Số con trong lần sinh này: ……………………

Giới tính của con: ………… .Weight …………

Tình trạng sức khỏe của cháu bé: ……………………

Dự định đặt tên con là: ……………………

Nữ hộ sinh:………….

…………., ngày tháng …. năm ……

Người MTH / Người yêu cầu MTH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nữ hộ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bỏ phiếu
(Chữ ký, họ tên và chức danh)

Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

Đứa trẻ sinh ra là con của Ben (vợ chồng chị) nhờ đẻ mướn.

Tên của đứa trẻ dự định (do người yêu cầu mang thai hộ dự định) có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ phải đăng ký khai sinh cho con.

4. Quy định về cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Quy chế cấp giấy khai sinh cho trẻ em được quy định tại Thông tư 17/2012 / TT-BYT, Thông tư 34/2015 / TT-BYT và Thông tư 27/2019 / TT-BYT. Trẻ sinh tại bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh được cấp Giấy chứng sinh khi trẻ chào đời. Ở vùng nông thôn, cơ sở vật chất y tế còn hạn chế nên thường em bé được sinh tại nhà, trường hợp này cha mẹ hoặc người thân phải xin giấy khai sinh cho em bé.

 • Trường hợp 1: Trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 34/2015 / TT-BYT sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 / TT-BYT:

Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT. Cha mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm đọc và kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy khai sinh được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ em làm thủ tục đăng ký khai sinh, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 • Trường hợp 2: Trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2019 / TT-BYT sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012 / TT-BYT:

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cán bộ y tế, cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ, người nuôi dưỡng của trẻ em phải làm đơn đề nghị cấp Giấy khai sinh. quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012 / TT-BYT và nộp tại Trạm Y tế xã nơi trẻ em sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ em. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã phải làm thủ tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

 • Trường hợp 3: Đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2015 / TT-BYT như sau:

Trường hợp sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ thì vợ, chồng nhờ mang thai hộ hoặc bên nhờ mang thai hộ phải nộp Giấy xác nhận sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư 34/2015 / TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ đưa trẻ em đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đứa trẻ được sinh ra.

Trẻ em sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 34/2015 / TT-BYT. Giấy khai sinh này là giấy tờ chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Mời quý độc giả tham khảo thêm các mẫu liên quan tại mục Biểu mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button