Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty 2022

Mẫu giấy xác nhận công tác là gì? Mẫu giấy xác nhận công tác gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy xác nhận công tác hay còn gọi là Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhằm xác nhận nhân viên đang làm việc và công tác ở cơ quan mình và sử dụng trong các trường hợp làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học….

Bài viết liên quan

Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty

 • 1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận công tác là gì?
 • 2. Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
 • 3. Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc
 • 4. Mẫu giấy xác nhận công tác số 1
 • 5. Mẫu giấy xác nhận công tác số 2
 • 6. Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường
 • 7. Cách viết Giấy xác nhận công tác
 • 8. Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ
 • 9. Giấy xác nhận đã làm việc công ty cũ có cần đóng dấu mộc?
 • 10. Sử dụng mẫu xác nhận làm việc tại công ty trong trường hợp nào?

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận công tác là gì?

Mẫu giấy xác nhận công tác là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc đang công tác tại công ty, đơn vị doanh nghiệp. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của người xin xác nhận, lý do xin xác nhận…

Mẫu giấy này được dùng với nhiều mục đích khác nhau như làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đặc biệt, không ít lao động khi tìm kiếm công việc mới, nhà tuyển dụng yêu cầu phải có giấy xác nhận công tác để làm bằng chứng chứng minh cho kinh nghiệm của ứng viên. Lúc này, giấy xác nhận công tác là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc.

 • Giấy xác nhận thời gian công tác
 • Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác
 • Đơn xin xác nhận công tác

2. Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp.

Mẫu giấy xác nhận có làm việc tại công ty là mẫu giấy công ty có thể có mẫu sẵn hoặc người lao động tự chuẩn bị. Về cơ bản nội dung giấy xác nhận nhân viên có đang làm việc tại công ty, cơ quan, doanh nghiệp như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…tháng…năm

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC
CÔNG TY……..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Xác nhận:

Anh/chị:………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND:……………Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

Là cán bộ/nhân viên đang làm việc tại Công ty…………………………

Vị trí công tác:………………………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………….

Ngày kết thúc làm việc (nếu có):…………………………………………….

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

 • Mẫu lịch trực, lịch làm việc cơ quan, công ty

Tên doanh nghiệp

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

…., ngày … tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi: – Các cơ quan quản lý nhà nước.

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu giấy xác nhận công tác số 1Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Địa chỉ (2):………………………….…………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (4): …………………..……………………………………………………

Điện thoại (5):……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác (6): ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (7): …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (8) (ghi rõ): …………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có):

…………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác (10):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu giấy xác nhận công tác số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty …………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Thường trú: …………………………………………………………………………………….

CCCD/CMND số: …………………………………………………………………………….

Cấp ngày: ………………………………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………………

Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc công ty …………… xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của ……………………

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày….tháng….năm…..

Xác nhận của công ty

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường

Dưới đây là mẫu giấy xác nhận công tác tại trường học, thường được giáo viên hoặc cán bộ làm việc tại trường học sử dụng nhiều nhất. Mẫu này áp dụng cho tất cả cán bộ công tác tại trường học từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học…. Bạn đọc có thể sửa đổi, bổ sung một vài thông tin sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG HỌC

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường …………

Tôi tên là: …………………………….

Sinh ngày:……………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Số CCCD/CMND:………………..Ngày cấp:………………..Nơi cấp:……………….

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác tại trường học như sau:

Cơ quan: Trường………………………..

Địa chỉ:……………………………………….

Điện thoại: …………………. Fax: ……………….

Vị trí công tác: Giáo viên phụ trách môn……………..

Phòng/Ban:……………….

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):……………….

Thời gian công tác từ……………..đến nay

Lý do xin xác nhận công tác: Tôi xin giấy xác nhận công tác để thực hiện thủ tục vay vốn của ngân hàng ……………………… tại ………………

Kính trình Ban Giám hiệu nhà trường xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày …….tháng …..năm ….

Xác nhận của nhà trường

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Cách viết Giấy xác nhận công tác

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: Hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

8. Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ

TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày…tháng…năm…….

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi:…………..

Tôi tên là:………………………..

Sinh ngày:………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND:………………………Cấp ngày:…………………… Nơi cấp:………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã công tác tại: Công ty……………

Địa chỉ:……………

Điện thoại:………………..

Thời gian công tác: từ ngày … /… /… đến ngày … /… /…

Loại hợp đồng lao động:…………………..

Vị trí đảm nhiệm:……………………………..

Lý do xin xác nhận công tác:…………….

Nhận xét trong quá trình công tác:……..

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

…………., ngày….tháng….năm…..

Xác nhận của công ty

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ thông thường được sử dụng trong tuyển dụng lao động, nhà tuyển dụng yêu cầu người lao động phải có giấy xác nhận đã từng công tác tại cơ quan, công ty nào. Giấy xác nhận này là căn cứ để xác nhận công việc và thời gian làm việc của cá nhân đó, cũng như những kinh nghiệm thực tiễn khi công tác tại công ty cũ. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào giám đốc công ty cũ cùng đồng ý xác nhận làm việc cho mình nên việc xin giấy xác nhận tùy từng công ty sẽ có sự khó khăn nhất định.

9. Giấy xác nhận đã làm việc công ty cũ có cần đóng dấu mộc?

Tùy vào nhu cầu, mục đích của mỗi người mà cần sử dụng giấy xác nhận đã từng làm việc tại công ty cũ, thông thường mọi người khi thay đổi công việc, xin việc ở công ty khác mà trong hồ sơ yêu cầu giấy xác nhận đã làm việc tại công ty cũ.

Giấy xác nhận đã từng làm việc ở công ty cũ để chứng minh thời gian công tác và kinh nghiệm của một cá nhân trong quá trình làm việc. Do vậy, đây cũng là một giấy tờ quan trọng cần đóng dấu mộc xác nhận của Công ty cũ mới có giá trị trong tờ khai. Bởi vì không có chữ kí đóng dấu của giám đốc tức không có sự xác nhận của Công ty đối với tờ khai về quá trình làm việc, kinh nghiệm mà bạn có tại Công ty cũ.

10. Sử dụng mẫu xác nhận làm việc tại công ty trong trường hợp nào?

Có rất nhiều trường hợp các cá nhân cần xin giấy xác nhận làm việc tại công ty để nhằm phục vụ cho một số mục đích như là:

– Sử dụng để chứng minh tài chính khi cần phải vay vốn ngân hàng hay làm thẻ visa để đi du lịch, du học,… Giấy xác nhận làm việc tại công ty sẽ giúp chứng minh được người lao động đang có việc làm và có đủ tiềm lực về kinh tế để trả nợ cho ngân hàng hay chi trả cho các nhu cầu thiết yếu khi đi du lịch, du học tại nước ngoài. Tất nhiên, bên cạnh việc xin giấy xác nhận làm việc tại công ty, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng còn cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ liên quan khác như là xác nhận về lương, xác nhận thu nhập,…

– Đối với một số trường hợp người lao động tìm kiếm được cho mình một cơ hội khác tốt hơn, vị trí việc làm xứng đáng, phù hợp hơn tại các công ty khác và nhà tuyển dụng yêu cầu về kinh nghiệm thì các ứng viên sẽ cần có giấy xác nhận làm việc tại công ty. Đây là sẽ bằng chứng cũng như là tấm vé quan trọng giúp các bạn nắm chắc cơ hội việc làm. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, người lao động cần có sự chuẩn bị từ trước và xin giấy xác nhận từ sớm, tránh trường hợp xin nghỉ rồi quay lại thì có thể sẽ không thể xin được xác nhận từ công ty cũ.

– Ngoài ra, giấy xác nhận làm việc tại công ty cũng được xem là văn bản quan trọng sử dụng để trình lên đại diện các công ty, doanh nghiệp để xem xét về quá trình cống hiến của người lao động, chấp nhận để cho người lao động chuyển công tác đến chi nhánh, cơ sở khác hay hưởng những chính sách ưu tiên theo đúng năng lực và thời gian họ làm việc tại công ty.

Trên đây là Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty mới nhất năm 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết cùng các thủ tục liên quan để các bạn tiện tải về sử dụng phục vụ cho công việc của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button