Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng 2022

Tải xuống

– Lý lịch đảng viên khai năm 1975-1976 theo Thông tư số 297 / TT-TW ngày 20-4-1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và những ai. hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975.

Bài viết liên quan

b) Người hoạt động cách mạng hy sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì căn cứ vào một trong các giấy tờ sau đây về thời gian tham gia hoạt động cách mạng:

– Sơ yếu lý lịch theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

– Hồ sơ của người đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

– Hồ sơ liệt sĩ;

– Lịch sử đảng bộ cấp xã trở lên do cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và xuất bản;

– Hồ sơ, tài liệu được lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

c) Đối với người hoạt động cách mạng hy sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước thì căn cứ xét công nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thủ tục đăng ký

a) Cá nhân có trách nhiệm:

– Viết bản khai về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp người hoạt động cách mạng hy sinh hoặc từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng khai báo kèm theo văn bản ủy quyền;

– Gửi tờ khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định này đến cơ quan quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button