Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận thực tập 2022

Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối dưới đây được Thoidaihaitac.vn sưu tầm và cập nhật nhằm gửi tới bạn đọc nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu học tập của mình. Trong giấy này cần ghi rõ: Người hướng dẫn thực tập, công ty thực tập, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, kèm theo đó là nhận xét, đánh giá của công ty nơi bạn thực tập. Cuối cùng, hãy nhận xét, đánh giá lại quá trình thực tập của bạn và thang điểm cho những gì bạn thể hiện tại công ty thực tập.

Bài viết liên quan

Giấy xác nhận thực tập là mẫu giấy tờ mà sinh viên lập để xác nhận việc thực tập tại đơn vị đã đăng ký thực tập, trong đó có xác nhận của thực tập sinh về hoạt động thực tập nghề nghiệp của mình. sinh viên tại công ty. Dưới đây là 5 mẫu giấy xác nhận thực tập sinh thường dùng dành cho sinh viên chuyên ngành cơ khí, kế toán, công nghệ thông tin, du lịch… tất cả đều có thể sử dụng cho quá trình thực tập. của tôi.

 • Bảng nhận xét của người hướng dẫn
 • Thư giới thiệu sinh viên đi thực tập
 • Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập

Mẫu giấy chứng nhận sinh viên thực tập

 • 1. Chứng chỉ thực tập là gì?
 • 2. Các bản đánh giá thực tập được sử dụng khi nào?
 • 3. Nội dung cơ bản của chứng chỉ thực tập
 • 4. Chứng chỉ thực tập mẫu số 1
 • 5. Giấy xác nhận thực tập mẫu số 2
 • 6. Giấy xác nhận thực tập mẫu số 3
 • 7. Giấy chứng nhận thực tập mẫu số 4
 • 8. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đơn vị thực tập.

Đơn xin xác nhận đơn vị thực tập là văn bản do các bạn sinh viên năm cuối lập khi kết thúc đợt thực tập tại một đơn vị nào đó và cần phải xin xác nhận của đơn vị này về việc mình thực tập tại đơn vị đó. Đơn đăng ký cần có các thông tin như họ tên, trường, khoa bạn đang theo học; địa chỉ công ty bạn thực tập, phòng ở, công việc, thời gian bạn thực tập tại đơn vị.

1. Chứng chỉ thực tập là gì?

Giấy xác nhận thực tập hay phiếu thực tập là văn bản xác nhận thực tập sinh đã hoàn thành quá trình thực tập tại công ty, xí nghiệp. Đây là tài liệu bắt buộc để chứng minh rằng cá nhân này đã hoàn thành thời gian thực tập thực tế. Đồng thời, nó cũng thể hiện thái độ làm việc và kết quả công việc.

2. Các bản đánh giá thực tập được sử dụng khi nào?

Nhận xét thực tập là quá trình sau khi sinh viên kết thúc thời gian thực tập tại cơ quan đăng ký thực tập, sinh viên sẽ phải xin bản nhận xét thực tập của cơ quan đăng ký thực tập để nộp cho nhà trường làm cơ sở. để tốt nghiệp. Và báo cáo thực tập chính là giấy xác nhận kết quả của sinh viên trong quá trình thực tập.

Trường hợp nếu kết thúc đợt thực tập mà bạn chưa có chứng chỉ thì đợt thực tập đó sẽ không có giá trị, vì vậy cùng với báo cáo thực tập cần phải có giấy xác nhận thực tập tại công ty, xí nghiệp. . Đây cũng là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng dành cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm khi đóng góp vào hồ sơ của mình để có thêm nhiều “chứng chỉ” giá trị!

Các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị đi thực tập cần lưu ý và nắm rõ những giấy tờ cần thiết, đầu tiên là đơn xin thực tập, sau khi kết thúc thực tập các bạn cần có báo cáo thực tập và giấy chứng nhận. ôn luyện.

3. Nội dung cơ bản của chứng chỉ thực tập

Để có hiệu lực, giấy chứng nhận thực tập phải có đầy đủ các thông tin cơ bản, được trình bày ngắn gọn và súc tích. Cụ thể như:

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trường, khoa, chuyên ngành đang theo học;

– Tên đơn vị, chức vụ, phòng, ban, bộ phận thực tập;

– Họ và tên, chức danh của người hướng dẫn;

– Kỳ thực tập;

– Công việc được giao;

– Đánh giá, nhận xét của đơn vị thực tập (tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, nhận xét về việc thực hiện công việc được giao…). Ngoài ra, có thể cộng thang điểm (theo thang điểm 10) để xếp loại trong suốt thời gian thực tập.

– Họ, tên, chữ ký của người thực tập và người đại diện theo ủy quyền của đơn vị.

4. Chứng chỉ thực tập mẫu số 1

Mẫu chứng chỉ thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——– o0o ———

ĐƠN XÁC NHẬN ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

Thân mến : …………………………………………………………………………………

Tên tôi là : …………………………………………………………………………………

Học sinh trong lớp: ……………………

Được sự đồng ý của quý công ty, trong thời gian qua tôi đã trực tiếp đến phòng …………………… để thực tập, làm quen với công việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. công ty từ ngày này sang ngày khác. Trong thời gian thực tập tại đây, dưới sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo công ty cũng như những người làm việc trong bộ phận, tôi đã có cơ hội học hỏi và thực hành một số công việc trong bộ phận. .

Nay tôi làm đơn này để gửi ban lãnh đạo công ty xin xác nhận cho tôi là tôi đã thực tập tại công ty trong thời gian nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày tháng năm ……..

Người xin việc

Nhận xét của đơn vị thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

5. Giấy xác nhận thực tập mẫu số 2

TÊN ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*********

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*************

GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

I. THÔNG TIN CỦA INtern

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã sinh viên: ……………………………………… .. …… .. ……………… ..

Trường: …………………………… Lớp: …………. …………..

Các phòng ban: …………. ……… ..….

Thời gian thực tập: Từ ….. / ….. / …… đến ….. / …… / ……

Công việc được giao: ……………………………………….. …

Thuộc Phòng / Tổ: ……………………………………. …………………………………………. …………..

Giáo viên hướng dẫn: ………………………………………… …

Chức vụ: ……………………………………….. . ……………………………………………… .

II. ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN TRIỆU ĐỒNG

Nội dung

Thực tập sinh

Đơn vị thực hành

Tốt

Hơn

Lao

Ít nhất

Tốt

Hơn

Lao

Ít nhất

Thực hiện nội quy làm việc

Thực hành thái độ

Ý thức kỷ luật

Tác phong

Chuyên môn

Khả năng hoàn thành công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc

Năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung

…………….., ngày tháng năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn nhân viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thực tập sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Giấy xác nhận thực tập mẫu số 3

CÔNG TY………………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————–

GIẤY CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Họ và tên của hướng dẫn viên: …………………………………… …………………………………………… ……… ………

Đơn vị thực tập: ……………………………………. ……………………………………………… ……….

Điện thoại liên hệ:……………………………………… .. ……………………………………………… ……

Tên sinh viên thực tập: ……………………………………… ………………………………………. ……. MSSV: …………………

Thời gian thực tập: Từ ngày …………………… đến ngày …………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung được xếp hạng Tốt Hơn Trung bình Ít nhất
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thực hành thái độ
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc
Năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:………………………………………. . ……………………………………………… ……..

… ……………………………………………… ……………

Điểm đánh giá thực tập (thang điểm 10): ……………………………….. ……………………………

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………,ngày tháng năm…….
NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Giấy chứng nhận thực tập mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——– o0o ———

ỨNG DỤNG ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

Thân mến: …………………………………………………………………………

Đơn vị thực hành: ……………………………………………………………………………………

Tên học sinh : ……………………………………………………………………

Sinh viên trong lớp: …………………… .. Mã sinh viên: …………………… ..

Trong thời gian từ ngày …… tháng ………………. Cho đến ngày …… tháng …………, tôi có cơ hội được thực tập nghiệp vụ tại Quý công ty. Dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của ban lãnh đạo và các anh chị trong bộ phận nơi thực tập, em được làm quen, tiếp cận và hướng dẫn chi tiết về các công việc cụ thể trong chuyên môn cũng như tìm hiểu về hoàn cảnh của bản thân. . các hoạt động của công ty trong thời gian thực tập trên.

Em làm đơn này xin ban lãnh đạo công ty xác nhận cho em về việc em thực tập tại công ty anh / chị từ ngày …………………… đến ngày …………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày tháng năm ……..

Người xin việc

Nhận xét của đơn vị thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Dấu)

8. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đơn vị thực tập.

Phần kính trọng, học viên ghi rõ tên cơ quan, đơn vị nơi thực tập.

Nội dung đơn xin xác nhận thực tập:

+ Sinh viên sẽ cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (số căn cước công dân), Khoa, Trường đang học tập và làm việc.

+ Sinh viên trình bày ngắn gọn quá trình thực tập của mình tại cơ quan, đơn vị thực tập. Và đề nghị cơ quan, đơn vị thực tập cho ý kiến ​​cũng như xác nhận quá trình thực tập của mình.

Cuối đơn, sinh viên ký và ghi rõ họ tên, đồng thời có xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập.

Trên đây Thoidaihaitac.vn đã gửi đến các bạn Mẫu giấy chứng nhận thực tập 2022 dành cho sinh viên năm cuối.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button