Tài liệu

Mẫu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021 / TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương nhà giáo. Giáo viên trên cả nước đang phải lấy ý kiến ​​về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 để cho ý kiến ​​về dự thảo này. Mời các bạn tham khảo mẫu bình luận bên dưới.

Góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02, 03, 04 năm 2022

NHẬN XÉT VỀ CÁC Sửa đổi và Bổ sung TIỀN TỆ DỰ ÁN

Thông tư số 01,02,03,04

(Kèm theo công văn 1097 / SGDĐT-TCHC ngày 26/5/2022)

1. Báo cáo tóm tắt những vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021 / TT-BGDĐT

…………………………..

2. Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01,02,03,04 / 2021 / TT-BGDĐT

STT

Nội dung sửa đổi, bổ sung theo dự thảo Thông tư

Nội dung của sự đồng ý (nêu rõ các điều khoản và điểm)

Nội dung không thống nhất (ghi rõ khoản, điểm)

Lý do

Đề xuất, khuyến nghị

I. Đối với cấp mầm non (Điều 1 dự thảo Thông tư)

Đầu tiên

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

3

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn CDNN

4

Quy chế bổ nhiệm và xếp lương giáo viên

5

Điều khoản sử dụng

6

Tổ chức thực hiện

II. Đối với cấp tiểu học (Điều 2 dự thảo Thông tư)

Đầu tiên

Nhiệm vụ của giáo viên

Điều 1

2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Điều 2a

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Điều 3

4

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn CDNN

Đồng ý

5

Quy chế bổ nhiệm và xếp lương giáo viên

– Khoản 3, Điều 7

– Điều 9

– Điểm 9 Khoản 4 Điều 5

– Khoản 4, Điều 4

– Thời gian giữ thứ hạng quá lâu

– Thời gian giữ thứ hạng quá lâu

– Giảm xuống 3 năm

– Giảm xuống 3 năm

6

Điều khoản sử dụng

Đồng ý

7

Tổ chức thực hiện

Đồng ý

III. Đối với trường trung học cơ sở (Điều 3 của dự thảo Thông tư)

Đầu tiên

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

4

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn CDNN

5

Quy chế bổ nhiệm và xếp lương giáo viên

6

Điều khoản sử dụng

7

Tổ chức thực hiện

IV. Đối với cấp trung học phổ thông (Điều 4 của dự thảo Thông tư)

Đầu tiên

Nhiệm vụ của giáo viên

2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

3

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn CDNN

4

Điều khoản sử dụng

5

Tổ chức thực hiện

VẼ TRANH

Điều khoản thi hành (Điều 5 dự thảo Thông tư)

TẠI VÌ

Các nội dung đề xuất khác (nếu có)

3. Đánh giá chung

  • Các vấn đề đã được giải quyết:
  • Các vấn đề còn tồn tại hoặc phát sinh (nếu có):

4. Đề xuất, kiến ​​nghị

——-

Ghi chú: Vui lòng cung cấp thông tin của cán bộ đầu mối để tiện liên lạc (họ tên, chức vụ, đơn vị, điện thoại, email).

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thoidaihaitac.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button