Biểu mẫu

Mẫu số 25/TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động

Tải xuống Bản in

Mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động là gì? Mẫu sổ theo dõi bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động

  • 1. Định nghĩa mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động là gì?
  • 2. Mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động

1. Định nghĩa mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động là gì?

Mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động là mẫu sổ được lập để ghi chép việc theo dõi hợp đồng lao động. Mẫu nêu rõ thông tin hợp đồng lao động … Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2012 / TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động

Mẫu số 25 / TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 / TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tên Trung tâm Trọng tài / Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài /
Tên chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài

…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ..

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CON SỐ:……………………

Khai trương ngày ………… tháng …………. ………….

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

STT

Họ, tên người làm việc tại Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

Năm sinh

Tình dục

Chức vụ tại Trung tâm trọng tài / Chi nhánh / Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài / Chi nhánh / Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Ghi chú

Nam giới

Giống cái

Đã ký

(ghi rõ số hợp đồng, thời gian ký hợp đồng)

Đã đệ trình

(ghi rõ số tiền thanh toán / tháng)

Chưa trả

(nêu rõ lý do)

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

(Từ ngày 01 tháng 01 năm ……. Đến ngày 31 tháng 12 năm ……)

– Tổng số hợp đồng lao động đã ký trong năm: …………………… .. (đã chấm dứt: ..; đang thực hiện: ….)

– Tổng số tiền đã đóng BHXH cả năm: ……………………

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng ……. …….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 25 / TP-TTTM: Sổ theo dõi hợp đồng lao động

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button